1. Slutstädning

Efter stambytet är färdigt genomför vi alltid en slutstädning av berörda utrymmen i lägenheterna och de allmänna utrymmen som begagnats under stambytet. Allt för att livet skall kunna återgå till det normala så snabbt som möjligt efter stambytet.

 

 

2. Slutbesiktning

Vi föreslår att man alltid genomför en slutbesiktning efter att stambytet är klart. Detta innebär att en besiktningsman kontrollerar att arbetena som utförs gjort enligt avtal och i enlighet med rådande branschregler/bestämmelser. En godkänd slutbesiktning innebär den definitiva överlämningen till beställaren, och det är från detta datum som garantier och ansvar börjar att gälla.

 

 

3. Genomgång av drift och underhåll

I samband med slutbesiktningen lämnar vi alltid över en drift- och underhållspärm som innehåller diverse dokumentation som är relevant för er att inneha frammåt vid framtida underhåll eller för att sköta driften av de nya systemen framåt. Detta innebär bland annat instruktioner för installerade material och slutgiltiga relationshandlingar.

 

Tillsammans med er driftpersonal går vi igenom pärmen och säkerställer att ni har alla de rätta förutsättningar att på ett enkelt sätt sköta om er fastighet i många år framåt.

 

 

4. Överlämning

I och med att samtliga ovanstående punkter är genomförda är entreprenaden formellt avslutad och fastigheten med de nya systemen formellt överlämnade till er.

 

 

5. Garantier och eftermarknad

Nu börjar garantierna gälla. Alla våra avtal är skriva med ABT-06 som bilaga vilket reglerar entreprenörens garantiåttagande i enlighet med branschpraxis. Garantierna gäller såväl på material som på utfört arbete, och skulle några problem uppstå så är det alltid direkt till oss på Stambytesgruppen ni vänder er. Dessutom har ni som beställare alltid rätt att påkalla en garantibesiktning efter två år för justeringar och återgärder.