Det moderna stambytet - så går det till.

DET MODERNA STAMBYTET

Med ett namn som Stambytesgruppen krävs det kanske inga vilda gissningar för att komma fram till vad vi är specialister på – stambyten! Söker ni en entreprenör för att genomföra ert stambyte med kvalitet och effektivitet i fokus har ni hittat rätt. Stambyten utgör kärnan i vår verksamhet. Inget stambyte är för litet eller för stort, och med ett helhetskoncept som sträcker sig från ax till limpa säkerställer vi att er fastighet har en fortsatt säker drift i många år framöver.

 

På er förfrågan gör vi arbetet från den första förundersökningen där vi preciserar vilka behov som föreligger i just er fastighet inför stambytet, projekterar arbetena som skall utföras, kommunicerar och informerar boende, samt inte minst genomför stambytet. Vid förundersökningen kan vi utöver att undersöka de direkta renoveringsbehoven i fastigheten även hjälpa er med rekommendationer på andra typer av förbättringar som med fördel kan göras i samband med stambytet. Detta kan vara energibesparande åtgärder som ger besparingar med tiden eller arbeten som genom kostandseffektiva synergieffekter skapar mervärde för er och era boende.

 

Vi tror på att ta ansvar för arbetena vi utför i alla led. När ni upphandlar oss på Stambytesgruppen för att utföra ert stambyte, gör ni det som en så kallad Totalentreprenad. Detta innebär att vi inte bara ansvarar för att arbetena i sig utförs fackmannamässigt, utan att vi även tar ansvar för att de tekniska lösningarna i är utformade i enlighet med med rådande branschregler, föreskrifter och lagstiftning.

 

Inom ramen för projekteringen tar vi fram bygghandlingar relevanta för ert stambyte. Utöver ritningar på avloppsstammar och tappvattenstammar kan det handla om stigarscheman över nya huvudledningar för el och uppställningsritningar för våtrum, kök, eller andra rum som skall ingå i stambytet. Under hela processen har ni precis så mycket insyn som ni önskar och kan vända er direkt till oss vid särskilda önskemål eller behov, helt utan mellanhänder. Genom en rak och tydlig kommunikation säkerställer vi tillsammans att stambytet utformas helt enligt era önskemål.

 

Även efter att vi har lämnat er fastighet fortsätter vårt ansvar. Som en del i vårt totalansvar lämnar vi alltid generösa garantier på såväl utfört arbete som material. Allt för att ni skall känna trygghet i att ert stambyte skall hålla i många år framöver.

HUR GÅR DET TILL?

Så ni har planer på att stambyta fastigheten men vet inte riktigt hur processen ser ut? Ingen fara! Vi har satt ihop en liten film som beskriver processen i sin helhet. Ni hittar även mer specifik information under rubrikerna nedan där vi delat upp stambytet i tre steg – innan, under och efter stambytet.