Våra tjänster är en helhetslösning för ditt stambyte.

HELHETSLÖSNING

Med mångårig erfarenhet av stambyten vet vi också att ett stambyte oftast innebär mycket mer än att byta ut några gamla rör. Kanske behöver ny el dras till lägenheter och lokaler, eller ett värmeåtervinningssystem monteras på frånluften? Oavsett era behov kan vi på Stambytesgruppens tjänster hjälpa er att bevara, förnya och skapa värde i er fastighet med vår samlade kompetens inom nedanstående områden.

Bygg

Inom ramen för ett stambyte förekommer flertalet byggmoment som måste genomföras till högsta standard för att säkerställa att stambytet lever upp till de krav och toleranser som en modern byggstandard kräver. Oavsett om väggar behöver riktas, krävande utrymmen flytspacklas eller krävande mönster plattsättas så har våra yrkesarbetare kompetensen att göra ert stambyte till något utöver det vanliga.

Tack vare den breda kompetensen hos våra yrkesarbetare har vi möjlighet att erbjuda er och och era boende allsköns typer av byggtjänster inom ramen för ert stambyte. Kanske har ni outnyttjade ytor på vinden, eller lokaler som inte nyttjas till sin fulla potential? Passa på att inreda dessa till lägenheter och låt vinsten från dessa finansiera delar av eller hela stambytet.

Tveka inte på att kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er med era byggrelaterade behov.

VVS

Stambyte är ett ord som är synonymt med VVS. Tapp- och spillvattensystem byts ut och blir som nya med lägre risk för skador och lägre driftkostnader som resultat. Men VVS är mycket mer än det. Med ett brett spektrum av kompetenser inom disciplinen kan vi även hjälpa er med arbeten inom värme, ventilation, tryckluft, gaser eller sprinklersystem. Självklart kan vi även hjälpa er med nyinstallation av styr- och övervakningssystem eller förbättringar av befintliga.

 

Inget jobb är för litet eller för stort, och i många fall finns det förbättringsmöjligheter som i längden innebär direkta besparingar genom lägre driftkostnader. Det kan även handla om direkta förbättringar till boendes komfort och i form av nya VVC-system och bättre inomhusklimat. Ej att förakta är de trygghetsaspekter som förbättras avseevärt med en modernisering av VVS-systemen i fastigheten. Med korrekt installerade och isolerade ledningar minimerar vi risken för legionella tillväxt i tappvattensystemen, och korrekt injusterade system hindrar att skållhettvatten skadar såväl barn som vuxna.

 

Självklart utförs alla våra installationer av behörig personal och intyg samt egenkontroller lämnas alltid för berörda installationer.

EL

Arbeten inom de elektriska diciplinerna är kanske inte det första ni tänker på när ni hör ordet stambyte. Det vill vi ändra på. Stambyten är ett utmärkt tillfälle att göra moderniseringar till fastighetens elinstallationer. I normalfallet handlar det om att installera nya jordade system till våtutrymmena, men det är också ett bra tillfälle att byta ut gamla 1-fassystem mot moderna 3-fassystem.

 

Även bland de elektriska systemen finns det goda möjligheter att hitta energibesparingar som på sikt innebär lägre drift- och servicekostnader. Varför inte passa på att byta ut belysningen i trapphus och allmänna utrymmen mot nya energisnålare lösningar med sensorstyrning till exemepel?

 

Även om många elarbeten med fördel kan genonföras i samband med ett stambyte finns det ingen anledning att avvakta om särskilda renoveringsbehov av elsystemen föreligger redan idag. Med en arsenal av duktiga elektriker kan vi snabbt och smidigt åta oss alla typer av renoveringar som föreligger i er fastighet.

Projektering

Ett lyckat stambyte kräver bra planering och korrekta underlag för att kunna drivas effektivt och minimera misstag. Inom ramen för en totalentreprenad tar vi hela ansvaret för att undersöka fastigheten och dess beskaffenhet, för att i förlängningen ta fram genomtänkta underlag som kan omsättas i handling. Under hela projekteringsfasen har ni full insyn i arbetet och har möjlighet att vara med vid projekteringsmöten för att tillsammans med oss utforma stambytet efter era behov.

 

Vid ett stambyte ligger stor del av det projekteringsmässiga fokuset på VVS. Men även andra områden är av stor vikt vid ett stambyte. Exempelvis måste brandtekniska frågor utredas för att säkerställa att att installationer och utförande lever upp till de nya kraven i BBR (Boverkets byggregler). Kanske måste bärande konstruktion öppnas upp eller rivas för nyplacering av stammar, eller har ni aktiva skyddsrum som innefattas av arbetena? Oavsett storleken på stambytet och vilka arbeten som skall genomföras inom ramen för denna, så har vi kompetensen som säkerställer en fullgod projektering med samtliga underlag som krävs för att utföra arbetena korrekt och i enlighet med rådande regler och lagar.