Om oss på Stambytesgruppen

Kontor & Utställning

Vasagatan 36 112 20 Stockholm | info@stambytesgruppen.se

Administration

Henrik Calvàlle

Henrik Calvàlle

VD
henrik.calvalle@sarab.nu
Sargon Zitoun

Sargon Zitoun

Ekonomichef
sargon.zitoun@sarab.nu
Ruta Buskeviciute

Ruta Buskeviciute

Ekonomiassistent
ruta.buskeviciute@sarab.nu
Natasha Mårder

Natasha Mårder

Affärsområdechef ROT
natasha.marder@sarab.nu
Sebastian Johansson

Sebastian Johansson

Affärsområdeschef
sebastian.johansson@sarab.nu

Platschefer

Jason Morris

Jason Morris

Platschef
jason.morris@sarab.nu
Niclas Gauffin

Niclas Gauffin

Platschef
niclas.gauffin@sarab.nu
Johan Forsberg

Johan Forsberg

Platschef
johan.forsberg@sarab.nu
Fikret Hamzic

Fikret Hamzic

Platschef
fikret.hamzic@sarab.nu

Arbetsledare

Silviu Ciocirlan

Silviu Ciocirlan

Arbetsledare
Janni Ciocirlan

Janni Ciocirlan

Arbetsledare
Ertugrul Orhan

Ertugrul Orhan

Arbetsledare
Cosmin Arnaut

Cosmin Arnaut

Arbetsledare
Michel Tumle

Michel Tumle

Skyddsombud/Elektriker

Om företaget

Stambytesgruppen grundades av entreprenörer och konsulter som en motreaktion till ROT-sektorns utveckling. Projekt som fördyras och försämras av för många inblandade parter utan tillräcklig kompetens. Arbeten som sker enligt ”löpande band-principen” på bekostnad av tredje persons möjligheter till att utforma arbetena i sitt egna hem och på sina villkor. Med en helhetssyn på projektprocessen och en tro på att mjuka värden hör hemma i byggbranschen erbjuder Stambytesgruppen något som är unikt inom ROT-sektorn.

 

KOMPETENS OCH ERFARENHET

Med mångårig branscherfarenhet från både entreprenörssidan och konsultsidan har vi samlat all nödvändig kompetens och erfarenhet av att leda och driva stambyten under ett tak. Detta har gjorts med det uttalade målet att kunna erbjuda byggherren en komplett produkt utan fördyrande och komplicerande mellanhänder. Vi ville genom detta möjliggöra en direkt insyn och möjlighet till påverkan i stambytets utformning och styrning för beställaren. Detta leder till en slutprodukt som ligger i linje med byggherrens förväntningar utan onödiga och fördyrande omvägar samtidigt som kortare kommunikationsvägar får bidra till en snabbare byggprocess.

Stambytesgruppen har som mål att staka ut sin egen väg inom sektorn. En väg där traditionella stambyten med standardiserade trista badrum är ett minne blott och istället ersätts av möjligheter för både byggherre och de boende.

Ekonomi

ÅR 2018
Sarab Koncernens totala omsättning 105.246 (tkr)

 

ÅR 2017
Sarab Koncernens totala omsättning 91 545 (tkr)

 

ÅR 2016
Sarab Koncernens totala omsättning 68 788 (tkr)

 

ÅR 2015
Sarab koncernens totala omsättning 37 454 (tkr)

 

ÅR 2014
Sarab koncernens totala omsättning 30 020 (tkr)

ÅR 2013
Sarab koncernens totala omsättning 27 426 (tkr)

 

ÅR 2012
Sarab koncernens totala omsättning 26 250 (tkr)

 

ÅR 2011
Sarab koncernens totala omsättning 7561 (tkr)

 

ÅR 2010
Sarab koncernens totala omsättning 2900 (tkr)

Välkommen att kontakta Stambytesgruppen.