Ett stambyte – så här går det till

Under ett stambyte genomförs underhåll av nödvändiga funktioner i en fastighet. Med stam i ett stambyte menar man rör, kablar, ledningar eller kassetter som förser lokaler och lägenheter med grundläggande funktioner som värme, tappvatten, avlopp, ventilation, gas, elektricitet och tele och data.

Läs mer

Stamrenovering

Till skillnad från ett stambyte så är en stamrenovering ett enklare, smidigare och betydligt mindre kostsamt ingrepp som innebär att man renoverar avloppsstammen. Stamrenovering är en typ av relining, vilket alltså innebär att man inte byter ut eller lägger om avloppen utan att man då istället fokuserar på att fixa till de befintliga rören.

Läs mer

Vad är relining?

Relining är ett samlingsnamn eller ett övergripande begrepp på ett flertal olika metoder som kan användas då man vill renovera eller reparera avlopp, rör och ledningar som ligger under marken eller som är satta i en fastighet.

Läs mer

Stambyte eller relining?

Stambyte eller relining, vad ska man välja? När man pratar om att köpa, eller till och med hyra, en bostadsrätt eller fastighet så är det inte helt ovanligt att man direkt ställer sig frågan om när det är dags för stambyte, eller om det är nödvändigt att bostaden genomgår en relining.

Läs mer

Stamspolning

Stamspolning är något som man kan behöva genomföra i samtliga bostäder då och då. Det är en process där man helt enkelt kontrollerar alla rör och ser till så att allt står rätt till, där man sen med en stamspolning rensar och rengör avloppssystemet för att minska risken för stopp, skador och slitage som kan orsaka mer omfattande problem.

Läs mer

Stambyte i lägenhet

Att göra ett stambyte i en lägenhet är ofta ett väldigt krångligt och komplicerat ingrepp, inte bara då det innebär att man måste ta sig in bakom väggarna för att få åtkomst till alla avlopp, rör och ledningar som ska bytas ut

Läs mer

Stambyte hur ofta?

Har du koll på frågan om hur ofta ett stambyte ska ske? När det kommer till avloppssystemet i en fastighet eller byggnad så är det inte helt ovanligt att man glömmer att själva stammen måste kontrolleras, underhållas och i vissa fall även åtgärdas.

Läs mer

Stambyte badrum

Att utföra ett stambyte i ett badrum kan vara rätt komplicerat och krångligt, speciellt med tanke på att det ofta innebär renovering och annat underhåll som följd av stambytet.

Läs mer

Rörinspektion

Precis som namnet lyder så är en rörinspektion ett ingrepp som innebär att man kontrollerar de befintliga rören och avloppen för att se så att allt ser ut som det ska. Att göra en rörinspektion är speciellt nödvändigt om man upplever några problem med avloppen eller om det uppstår avvikande beteende i bostaden

Läs mer

Byta avloppsrör

Frågan om när man borde byta avloppsrör är ett ämne som väldigt sällan brukar förekomma under diskussionerna kring middagsbordet, inte minst om man själv inte äger en lägenhet eller om man bor i en brf.

Läs mer

Filma avlopp

När man pratar om avlopp så pratar man ofta om dess kondition, hur det ser ut och om det finns några möjliga risker för skador eller sprickor som kan leda till läckage och liknande.

Läs mer

Avloppsrenovering

Att man i många fall föredrar att göra en avloppsrenovering istället för att helt och hållet byta ut avloppen är helt enkelt för att det är enklare och går betydligt snabbare.

Läs mer

Partiellt stambyte

När det kommer till just avlopp, rör och ledningar så är det inte helt ovanligt att man under vissa perioder måste gå in och göra vad man kallar för ett stambyte.

Läs mer

Stambyte Bostadsrättsförening

Det är inte helt ovanligt att man måste göra ett stambyte i en bostadsrättsförening efter att avloppen och alla ledningar fått ett antal år på nacken.

Läs mer