Avloppsrenovering

Under ett stambyte genomförs underhåll av nödvändiga funktioner i en fastighet. Med stam i ett stambyte menar man rör, kablar, ledningar eller kassetter som förser lokaler och lägenheter med grundläggande funktioner som värme, tappvatten, avlopp, ventilation, gas, elektricitet och tele och data.

Stamrenovering

Till skillnad från ett stambyte så är en stamrenovering ett enklare, smidigare och betydligt mindre kostsamt ingrepp som innebär att man renoverar avloppsstammen. Stamrenovering är en typ av relining, vilket alltså innebär att man inte byter ut eller lägger om avloppen utan att man då istället fokuserar på att fixa till de befintliga rören.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsnamn eller ett övergripande begrepp på ett flertal olika metoder som kan användas då man vill renovera eller reparera avlopp, rör och ledningar som ligger under marken eller som är satta i en fastighet.

Stambyte eller relining?

Stambyte eller relining, vad ska man välja? När man pratar om att köpa, eller till och med hyra, en bostadsrätt eller fastighet så är det inte helt ovanligt att man direkt ställer sig frågan om när det är dags för stambyte, eller om det är nödvändigt att bostaden genomgår en relining.

stambyte

Stamspolning är något som man kan behöva genomföra i samtliga bostäder då och då. Det är en process där man helt enkelt kontrollerar alla rör och ser till så att allt står rätt till, där man sen med en stamspolning rensar och rengör avloppssystemet för att minska risken för stopp, skador och slitage som kan orsaka mer omfattande problem.

Stambyte i lägenhet

Att göra ett stambyte i en lägenhet är ofta ett väldigt krångligt och komplicerat ingrepp, inte bara då det innebär att man måste ta sig in bakom väggarna för att få åtkomst till alla avlopp, rör och ledningar som ska bytas ut

Stambyte hur ofta?

Har du koll på frågan om hur ofta ett stambyte ska ske? När det kommer till avloppssystemet i en fastighet eller byggnad så är det inte helt ovanligt att man glömmer att själva stammen måste kontrolleras, underhållas och i vissa fall även åtgärdas.

Stambyte badrum

Att utföra ett stambyte i ett badrum kan vara rätt komplicerat och krångligt, speciellt med tanke på att det ofta innebär renovering och annat underhåll som följd av stambytet.

Rörinspektion

Precis som namnet lyder så är en rörinspektion ett ingrepp som innebär att man kontrollerar de befintliga rören och avloppen för att se så att allt ser ut som det ska. Att göra en rörinspektion är speciellt nödvändigt om man upplever några problem med avloppen eller om det uppstår avvikande beteende i bostaden

Byta avloppsrör

Frågan om när man borde byta avloppsrör är ett ämne som väldigt sällan brukar förekomma under diskussionerna kring middagsbordet, inte minst om man själv inte äger en lägenhet eller om man bor i en brf.