”När du söker moderna och kvalitetssäkrade stambyten i Stockholm väljer du Stambytesgruppen.”

STAMBYTESGRUPPEN – EXPERTER PÅ STAMBYTEn STOCKHOLM

Dags för stambyte? Då finns det ingen anledning att vänta. Här behöver du en riktig expert inom området. Faktum är att de som utför en stamrenovering i tid slipper riskera att det blir extra dyrt när ett läckage redan har inträffat. Samtidigt kommer du som gör ett stambyte öka värdet på fastigheten.
Stambytesgruppen grundades med ett enda mål. Att vara det självklara valet av entreprenörer för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som behöver utföra stambyte i sina fastigheter. Detta har vi lyckats med och vi är idag ett av dom största och mest anlitade företagen i hela Sverige för stambyte och stamrenovering med nöjda referenser runt om i hela Stockholms län. Med en tydlig vision om hur ett modernt stambyte bör genomföras har vi skapat något vi vågar kalla unikt. En verksamhet som präglas av kvalité, öppenhet och framåtanda och som alltid ställer kundens behov i centrum. Stambytesgruppen har egen personal och över 50 stycken experter på stambyte för ert projekt. Vi tar hand om stambyten ifrån start till mål med den högsta kvalitén på både material och utförandet.

”Kontakta oss för stambyte stockholm redan idag. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och offert på stambyte.”

Information om stambyte

Stambyte är ett projekt som ofta väcker mycket oroande känslor hos de personer som är boende i fastigheten där det ska utföras. Det är ett omfattande och stort ingrepp i en fastighet som tar lång tid att utföra och som påverkar alla som är boende i fastigheten under den tid ingreppet pågår. Även planeringen administrativt inför ett stambyte kräver mycket tid där det är mycket som ska planeras in och beslutas om. En förening måste enas och komma överens om när ingreppet ska ske och hur det ska gå till och finansieras. Man bör i ett tidigt skede ta hjälp av en stambytes expert som kan hjälpa föreningen med allt det viktiga som myndighetskontakter och ge bra information till de boende så alla känner sig trygga.

 

Vanliga frågor kring stambyten

Eftersom det är så pass mycket att tänka på kring ett stambyte så har vi på stambytesgruppen skapat den här hemsidan för dig som söker information om stambyte och byte av stammar. Vi kommer ta upp många av dom vanliga frågor som kan dyka upp kring ett stambyte och stamrenovering och förse er med dom svar och den information ni behöver. Vår vision med denna sida är att du efter att ha läst igenom vår information ska känna dig tryggare och ha mer kunskap om stambyte.

Välj ett kapitel att läsa:

Vad är stambyte?

Hur går ett stambyte till?

Stambyte för bostadsrättsförening och fastighetsägare

Stambyte hur ofta

Vad kostar ett stambyte?

Hur lång tid tar ett stambyte?

Stambyte eller relining?

Renoveringar i samband med byte av stammar

Vår verksamhet – Här byter vi stammar

Begär offert på stambyte

Vad är stambyte

Ett stambyte i en fastighet innebär att alla dom olika rör och ledningar som transporterar fram tappvatten och avloppsvatten till dom olika delarna i huset byts ut och görs om på nytt. Detta arbete utförs när dom gamla rören som finns i huset riskerar att sätta igen och rosta sönder och spricka, vilket kan leda till stora och omfattande skador på byggnader och dess inventarier.

Ett stambyte är ett stort och omfattande ingrepp i en fastighet. Eftersom de flesta ledningarna ligger gömda under golv och bakom väggar, är det ett stort arbete att frilägga alla dessa rör och ledningar för att sedan kunna byta ut dem och göra om det på nytt.Eftersom ingreppen i huset är så omfattande och stora så förstörs också tätskikt i våtutrymmen som måste rivas ner för att komma åt dom bakomliggande stammarna. Detta i sin tur gör att inte bara rören och ledningarna måste bytas ut. Hela badrumsinredningen behöver också göras om på nytt eftersom man måste installera nytt tätskikt i badrummen efter man installerat dom nya stammarna. Även köket påverkas av ingreppet då stammarna för tappvatten och avlopp måste bytas ut även där. Arbetet med att byta stammarna genererar en hel del mer jobb med andra ord, och allt som rivs ner måste också forslas bort till en återvinningsstation. Ett stambyte är ett nödvändigt underhåll av en fastighet, men också ett mycket omfattande projekt som innebär en dammig process som påverkar alla boende. Som tur är behöver ett stambyte inte utföras så ofta i en fastighet utan genomföras normalt vart trettionde till vart femtionde år i ett normalt hus.

Eftersom det är ett så stort projekt och utföra ett stambyte så drar sig många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att genomföra projektet. Kostnaderna som är förenade med renoveringen är stora, och under den tid det tar att genomföra ett stambyte blir också alla påverkade av både höga ljud vid rivningsarbete och damm spridning på arbetsplatsen. Ibland kan man välja och ta till till andra tekniker så som relining som innebär att man belägger de gamla dåliga rören med en ny och fräsch insida utan att avlägsna rören ifrån dess positioner. Det går dock aldrig att ersätta ett stambyte med en relining utan det förlänger livslängden på rören i 10-20 år innan det är dags för ett traditionellt stambyte.

Hur går det till med ett stambyte

Att beskriva hur ett stambyte går till på ett enkelt sätt kan förklaras med att alla de rör och ledningar som finns i fastigheten som transporterar tappvatten och avloppsvatten byts ut och görs om på nytt. Arbetet i ett traditionellt stambyte i sig är mycket mer omfattande än så där det krävs lång planering och ett omfattande projekteringsarbete innan ett stambyte kan starta. När man drar igång arbetet täcker man in alla delar i fastigheten för att skydda det mot smuts och damm under hela projektet. Sen stänger man av vattnet och river man ut allt gammalt material och placerar nya stammar och vattenledningar i alla delar av fastigheten. När det arbetet är klart bygger man upp badrummen på nytt och nytt tätskikt och nytt kakel placeras i badrummen. När det arbetet är klart är det dags för komplettering i badrummen vilket innebär att man monterar ny toalett, dusch, och handfat och annat material och ny elektrisk utrusning. När allt material är installerat är det dags för slutbesiktning och sen är det klart och arbetsplatsen täcks av och allt överblivet material ifrån stambytet körs till sopstationen för sortering för miljön och en garanti lämnas på hela stambytet på allt utfört arbete och material.

Stambyte för bostadsrättsförening och fastighetsägare

På Stambytesgruppen erbjuder vi professionella och moderna stambyten i lägenhet och hela fastigheter till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i hela Stockholms Län. När det gäller ett stambyte i en bostadsrätt hos en bostadsrättsförening kommer detta att vara ett beslut som måste tas av hela styrelsen samt ha godkänts av bostadsrättsföreningens medlemmar.

När det handlar om ett stambyte i en hyresrätt för enskilda fastighetsägare är detta ett beslut som görs enbart av fastighetsägaren även om det måste godkännas av hyresgästerna.

Både när det gäller ett stambyte i en bostadsrättsförening eller hos en fastighetsägare måste dessa få alla boende att godkänna stambytet. Om inte måste en ansökan om tillstånd lämnas till hyresnämnden.

Vid en tvist kommer, i nästan alla fall, hyresnämnden att ställa sig på bostadsrättsföreningens och fastighetsägarnas sida och godkänna att ett stambyte får genomföras om tiden är inne.

Varför du ska anlita oss?

 

Vi har över 25 års erfarenhet av stambyten. Vår målsättning är att alltid vara det marknadsledande företaget för stambyte och och stamrenoveringar. Vi erbjuder vår expertis och kostnadsfri offert och rådgivning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

2500

Vi har stambytt över 2500 badrum

Referenser

Vi har referenser runt om i hela Stockholm 

50

Vi har över 50 stambytes experter

Behörighet

Vi har alla certifikat och behörigheter 

Hur ofta gör man stambyte?

Ett stambyte bör utföras vart trettionde år då stammar och rör har en normal livslängd på mellan 30-50 år. Tätskikt i badrummen som är stambytes primära del har en livslängd på ca 30 år. Det kan givetvis skilja sig mellan fastigheter på hur ofta man behöver utföra ett stambyte. Om ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening känner er osäkra på hur ofta ett stambyte ska utföras och känner er osäkra på när ett stambyte senast utfördes i er fastighet så rekommenderar vi er att ta ta kontakt med en sakkunnig inom området som kan hjälpa er och ta reda på i vilket skick era stammar och rör befinner sig i. Det är viktigt att man har koll på hur ofta man rekommenderar att utföra ett stambyte i en fastighet då gamla stammar och rör annars riskerar att spricka och gå sönder och då börja läcka ut vatten om dom inte byts ut i tid.

För er som vill veta mer om livslängden på olika byggdelar som finns i ett badrum som är den primära delen av ett stambyte så har vi tagit fram en förteckning här nedan på livslängden på dom olika byggdelarna som finns i ett badrum.

• Tätskikt: ca 30 år
• Plastmatta för golv: ca 20-30 år
• Målning: ca 8-10 år
• Tapet: ca 10-15 år
• Kakel/Klinker: ca 25-35 år
• Ledningar/Rör för värme: ca 70-80 år
• WC Inredning keramik: ca 25-40 år
• Avloppsledningar i gjutjärn: ca 45-55 år
• Vattenrör: ca 35-60 år

Vad kostar ett stambyte?

I en flerfamiljsfastighet är kostnaden för ett stambyte på mellan 250 000 till 350 000 kronor per lägenhet. Vilka val i fråga om material och tillval till badrummen som görs av innehavarna av de enskilda lägenheterna påverkar naturligtvis också priset. För att kunna räkna ut ett exakt pris på stambyte så måste man först ta reda på hur många stammar och rör som behöver bytas ut och hur många lägenheter som finns i fastigheten. Är ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening intresserade av att få reda på en exakt kostnad på stambyte så kontaktar ni oss på stambytesgruppen så hjälper vi er och räkna ut rätt pris. Ett stambyte kan finansieras genom höjning av hyror eller avgifter som täcker kostnaderna för ett banklån som vid behov kan användas till ett stambytet. Hör av er till oss om ni vill få en kostnadsfri offert där vi specificerar alla kostnader relaterade till ert projekt och byte av stammar.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Hur lång tid tar ett stambyte? Ett stambyte tar i snitt 6-8 veckor att utföra beräknat per lägenhet och etapp. I en fastighet utför man bytet av stammar och rör i olika etapper och det innebär då att man arbetar i flera lägenheter samtidigt. För att räkna ut exakt hur lång tid ett stambyte tar behöver man få reda på hur många stammar det finns i fastigheten så man kan dela upp arbetet i olika etapper. Den totala tiden för varje etapp under ett stambyte tar 6-8 veckor att utföra. Med kunskap om hur lång tid arbetet tar i respektive lägenhet och etapp under ett stambyte man räkna ut den totala tiden av hela projektet. Det som också tar mycket tid är att förbereda och noggrant planera ett stambyte. För detta skapas det en checklista för stambyte och projektet som underlättar arbetet och ser till att varje moment under projektet utförs i rätt tid. Vi på stambytesgruppen är en entreprenör som har väldigt stor erfarenhet och kunskap om tidsplanering vid ett stambyte och ser till att hålla tiderna som utlovas. Eftersom vårt företag endast har egen personal kan vi erbjuda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett komplett koncept som vi kan stå för utan någon tidsfördröjning av projektet. Vill ni känna er säkra på att tiderna hålls under ert stambyte så ska ni anlita ett företag som stambytesgruppen som är en totalentreprenör med alla yrkeskategorier inom företaget.

Stambyte eller relining?

När du är i behov av ett stambyte kan det komma vid fel tidpunkt. Det går dock att finansiera ett stambyte med fastighetens värde som säkerhet för ett lån. Ibland kan det redan finnas lån när behovet uppstår samt saknas andra likvida medel för att bekosta ett stambyte. I det fallet finns valet att utföra en relining istället för ett stambyte i Stockholm. Detta är dock inget som kan bytas ut mot ett stambyte, utan enbart något som kan ge dig ytterligare 10-20 år innan du måste tänka på att utföra det stora stambytet.

Relining: Detta är något som kan utföras istället för stambyte i vissa fall. Med relining, menas att de befintliga vattenrör och avloppsrör samt värmeledningar förstärks med ett nytt invändigt ytskikt. Även om relining inte heller är en billig procedur är den billigare än ett komplett stambyte.

Renoveringar i samband med byte av stammar

När du har ett behov av och ska utföra ett stambyte är det viktigt att vara på topp och ha full kontroll redan vid planeringen. Detta kan leda till att du gör ett kostnadseffektivare val än andra som har utfört stamrenovering. Vi på Stambytesgruppen kommer alltid att informera dig om allt som kan kopplas till ett stambyte. I de allra flesta fall handlar det om olika val såsom badrumsrenovering, köksrenovering samt eventuella andra byggnadsarbeten som utförs i kombination med ett stambyte.

Något som egentligen inte går att komma ifrån vid byte av stammar är en renovering av badrummet. Storleken på den renovering som ska ske kan dock kontrolleras. Att renovera badrummen i samband med en stamrenovering kommer alltid att vara det bästa valet. Efter det kommer köket då ett stambyte påverkar stora delar av ett kök, därför är det viktigt att även ta det i beaktning. När det kommer till andra renoveringar i fastigheten kan det med fördel utföras i samband med stambytet när hantverkarna är på plats.

Här stambyter vi

Stambytesgruppen välkomnar alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms Län rörande stambyte. Vår verksamhet sträcker sig i hela Stockholms län. Du kan alltid räkna med att vi utför ett stambyte med senaste tekniken, kvalitativa produkter och med en personalstyrka som verkligen är de bästa och mest effektiva inom området. Vare sig ni är fastighetsägare eller en bostadsrättsförening i Stockholms innerstad eller i något av länets ytterområden kan ni alltid lita på att Stambytesgruppen har de rätta resurserna att åta sig stambyten och relining i Stockholms Län.

Begär offert på stambyte

I och med att ett stambyte i Stockholm är en stor kostnad ska ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening alltid begära en offert. Faktum är att detta är något som alltid ska göras vid behov av alla typer av byggnadsarbeten och tjänster inom denna sektor. Det allra viktigaste med att tillfråga olika entreprenörer som erbjuder totalentreprenad av stambyten, är naturligtvis att hitta det företag som erbjuder den högsta kvalitén och ett bra pris. Vi på Stambytesgruppen erbjuder gratis offert på professionella och kvalitetssäkrade stambyten i hela Stockholms Län, utförda med marknadens mest kvalitetssäkrade produkter och en personalstyrka med många års erfarenhet inom området. Utöver detta erbjuder vi naturligtvis några av marknadens mest konkurrenskraftiga priser sett till det totala helhetsresultatet.

Kontakta Stambytesgruppen för stambyte Stockholm – en expert som alltid ger dig ett kostnadseffektivt resultat med hög kvalitet.