Våra tjänster

Stambytesgruppen har totalentreprenad som affärsmodell

Totalentreprenad innebär att vi tar ansvar för helheten för byggnationen. Som beställare av ett stambyte ska du inte behöva agera “byggledare” och samordna insatser från flera olika  hantverkare och entreprenörer. Vi har över 50 stycken experter på stambyten som sköter allt från det administrativa till det faktiska stambytet tillsammans med en utsedd vald projektledare ifrån föreningen. Våra hantverkare har tillsammans all den kompetens som krävs vid varje fas under ett fullskaligt stambyte. Det innebär att det inte kan uppstå oklara ansvarsförhållanden när en expert tar vid efter en annan.

All vår personal innehar de certifikat som branschen kräver

All vår personal är givetvis utbildad inom sitt område och innehar alltid de certifikat som branschen kräver för en specifik uppgift. Det betyder att vi kan genomföra allt inom till exempel el- och VVS och ge långa garantier på utfört arbete.
Att arbeta på ett tydligt och ansvarsfullt sätt är mycket viktigt för oss och det innebär inte bara att all vår personal är fullt behörig utan också att våra kontrakt, kravanalyser och ramhandlingar följer gällande branschstandard. Vi arbetar utifrån flera ISO-standarder, bland annat ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 9001 som är en internationell standard för fastställande av kvalitetsledning. Vi är också anslutna till ID06-systemet som är en satsning från Sveriges Byggindustrier som syftar att göra arbetsplatser inom byggbranschen säkrare.

Exempel på tjänster som ingår i ett stambyte

Projektering – ett stambyte i Stockholm är ett omfattande projekt som måste planeras på detaljnivå. Vi fäster stor vikt vid kommunikationen mellan oss och den förening som beställt ett stambyte och utgår från beprövade mallar vid skriftlig information.

Rör- och avloppsarbeten – VVS-montörer måste alltid ha genomfört branschprov och erhållit certifikat för de moment de utför. Vi följer de regler för säker vatteninstallation som är fastställda av VVS-Auktorisation.

El-installationer – alla eljobb i samband med ett stambyte utförs av auktoriserade elektriker. Vi har alla behörigheter och följer elsäkerhetsverkets regler.

Renovering av våtutrymmen – arbetet utförs av våra hantverkare med certifikat från bland annat byggkeramikrådet. Vi dokumenterar alltid arbetet med tätskikten under kakel och klinkers på det sätt som försäkringsbolagen kräver.

Rivning samt sanering – vi tar även han om hanteringen av asbest.

Målning och tapetsering – mindre våtutrymmen kan målas som alternativ till kakel.

Tilläggstjänster

Vi på Stambytesgruppen åtar oss även andra uppdrag inom bygg, underhåll och renovering. Ofta är det lämpligt att utföra förbättringar i samband med ett stambyte som inte har att göra med stamrenoveringen. Den totala tidsåtgången blir mindre än när flera entreprenörer genomför olika projekt vid olika tillfällen. Även priset kan bli bättre när ni slår ihop flera projekt och genomför dem i anslutning till varandra. Exempel på tjänster som vi kan utföra är:

Installationer och förbättringar inom värme och ventilation – ett förbättrat värmesystem kan betala sig snabbt i och med att driftskostnaden sänks.

Ombyggnation – outnyttjade vinds- och källarutrymmen kan byggas om till boyta eller lokaler som kan hyras ut eller säljas.

Renovering av kök – köksrenoveringar behöver ibland göras i samband med ett stambyte men det kan också vara en bra idé att förnya köket samtidigt som badrummen renoveras även när det inte är absolut nödvändigt.

Renovering av fasad – en fasad i dåligt skick innebär risk för vatteninträngning i bärande konstruktioner och fula fasader hamnar tyvärr i blickfånget. Vi arbetar med de flesta material och tekniker.

Renovering av fönster – fönster måste tas om hand med jämna mellanrum då de är den “ömma punkten” i många fastigheter. Helt olika tekniker krävs beroende på hur gamla fönstren är. Vi arbetar med alla typer av fönsterrenovering och kan även montera in nya fönster i de fall då det är det mest rationella alternativet.

Renovering av yttertak – tak åldras och behöver underhåll, takpannor som slitits loss under ett oväder måste snabbt bytas ut. Vi har behörighet för att genomföra säkra höghöjdsarbeten.

Renovering av tvättstuga – i samband med ett stambyte är det lämpligt att se över eventuellt renoverings- och moderniseringsbehov i tvättstugan.