Stambyten i Stockholm

Stambytesgruppen

”När du söker moderna stambyten i Stockholm så väljer du Stambytesgruppen”

Dags för stambyte? Då finns det ingen anledning att vänta. Här behöver du en riktig expert inom området stambyten i stockholm. Faktum är att de som utför en stamrenovering i tid slipper riskera att det blir extra dyrt när ett läckage redan har inträffat. Samtidigt kommer du som gör ett stambyte öka värdet på fastigheten.

Stambytesgruppen grundades med ett enda mål. Att vara marknadsledande inom stambyte och stamrenoveringar och det självklara valet av entreprenör och företag för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som behöver hjälp och utföra stambyte i sin fastighet. Detta har vi lyckats med och vi är idag ett av dom största och mest anlitade företagen i hela Sverige för stambyte och stamrenoveringar i fastigheter. Med en tydlig vision om hur ett modernt stambyte bör genomföras har vi skapat något vi vågar kalla unikt. Vår verksamhet präglas av hög kvalité, öppenhet och framåtanda och vi ställer alltid våra kunders behov i centrum.

Stambytesgruppens affärsidé är unik då vi endast arbetar med vår egen personal där vi har över 50st experter för stambyte i företaget och vår koncern. Vi har samlat alla yrkeskategorier som behövs för ett stambyte och har våra egna platschefer, arbetsledare, snickare, rörmokare, elektriker, plattsättare, målare m.m. Med vår affärsmodell behöver ni bara vända er till ett endaste företag som tar hand om helheten i projektet i samarbete med en utsedd projektledare ifrån början till slut utan att behöva blanda in fördyrande underentreprenörer utan tillräcklig kunskap och kompetens.

Vi är en stabil partner och räkna med och är en del av Finess bygg ROT Stockholm AB koncernen som omsatte 179 miljoner år 2019. Tillsammans har vi över 25 års erfarenhet av stambyten inom koncernen och har varit med och utfört stambyte i över 2500 lägenheter. Vi har mycket goda referenser runt om i hela Stockholm och har alla behörigheter som krävs som totalentreprenör för stambyten inom företaget.

Kontakta oss för ditt stambyte i Stockholm redan idag! Vi erbjuder fri rådgivning och offert på stambyte.

Vi har alla behörigheter och certifikat inom företaget

Information om stambyten i Stockholm

Stambyte är ett projekt som ofta väcker mycket oroande känslor hos de personer som är boende i fastigheten där det ska utföras. Det är ett omfattande och stort ingrepp i en fastighet som tar lång tid att utföra och som påverkar alla som är boende i fastigheten under den tid ingreppet pågår. Även planeringen administrativt inför ett stambyte kräver mycket tid där det är mycket som ska planeras in och beslutas om. En förening måste enas och komma överens om när ingreppet ska ske och hur det ska gå till och finansieras. Man bör i ett tidigt skede ta hjälp av en stambytes expert som kan hjälpa föreningen med projektledning och allt det viktiga som myndighetskontakter och ge bra information till de boende så alla känner sig trygga.

Stambyte

Vanliga frågor kring stambyten

Eftersom det är så pass mycket att tänka på kring ett stambyte så har vi på stambytesgruppen skapat den här hemsidan för dig som söker information om stambyte och byte av stammar. Vi kommer ta upp många av dom vanliga frågor som kan dyka upp kring ett stambyte och stamrenovering och förse er med dom svar och den information ni behöver. Vår vision med denna sida är att du efter att ha läst igenom vår information ska känna dig tryggare och ha mer kunskap om stambyte.

Vad är stambyte

Vad är stambyte

Ett stambyte i en fastighet innebär att alla dom olika rör och ledningar som transporterar fram tappvatten och avloppsvatten till dom olika delarna i huset byts ut och görs om på nytt. Detta arbete utförs när dom gamla rören som finns i huset riskerar att sätta igen och rosta sönder och spricka, vilket kan leda till stora och omfattande skador på byggnader och dess inventarier.

Ett stambyte är ett stort och omfattande ingrepp i en fastighet. Eftersom de flesta ledningarna ligger gömda under golv och bakom väggar, är det ett stort arbete att frilägga alla dessa rör och ledningar för att sedan kunna byta ut dem och göra om det på nytt.Eftersom ingreppen i huset är så omfattande och stora så förstörs också tätskikt i våtutrymmen som måste rivas ner för att komma åt dom bakomliggande stammarna. Detta i sin tur gör att inte bara rören och ledningarna måste bytas ut. Hela badrumsinredningen behöver också göras om på nytt eftersom man måste installera nytt tätskikt i badrummen efter man installerat dom nya stammarna. Även köket påverkas av ingreppet då stammarna för tappvatten och avlopp måste bytas ut även där. Arbetet med att byta stammarna genererar en hel del mer jobb med andra ord, och allt som rivs ner måste också forslas bort till en återvinningsstation. Ett stambyte är ett nödvändigt underhåll av en fastighet, men också ett mycket omfattande projekt som innebär en dammig process som påverkar alla boende. Som tur är behöver ett stambyte inte utföras så ofta i en fastighet utan genomföras normalt vart trettionde till vart femtionde år i ett normalt hus.

Eftersom det är ett så stort projekt och utföra ett stambyte så drar sig många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att genomföra projektet. Kostnaderna som är förenade med renoveringen är stora, och under den tid det tar att genomföra ett stambyte blir också alla påverkade av både höga ljud vid rivningsarbete och damm spridning på arbetsplatsen. Ibland kan man välja och ta till till andra tekniker så som relining som innebär att man belägger de gamla dåliga rören med en ny och fräsch insida utan att avlägsna rören ifrån dess positioner. Det går dock aldrig att ersätta ett stambyte med en relining utan det förlänger livslängden på rören i 10-20 år innan det är dags för ett traditionellt stambyte.

Varför gör man ett stambyte

Ett stambyte kan bli aktuellt av flera olika anledningar men oftast på grund av ett ökande antal vattenskador i fastigheten ifrån gamla rör som är gått sönder och läcker ut vatten och orsakar fukt och vattenskador i fastigheten. Det kan också vara aktuellt med stambyte då badrum är felrenoverade och det finns brister i tätskiktet. Frågan om ett stambyte brukar bli aktuell när husen och stammarna och rören är ca 40-50 år gamla. Förutom vanliga vattenskador brukar frågan dyka upp inom styrelsen då försäkringsbolagen normalt höjer självrisken med åren men även då boende i huset och medlemmar är oroliga och ställer frågor om de kan renovera sitt badrum eller om stambyte är på gång inom kort. Ett stambyte måste helt enkelt utföras för att se till att fastigheten och stammarna och rören är i gott skick för att undvika dyra och kostsamma fukt och vattenskador i fastigheten på grund av trasiga stammar.

 

Stambyte bostadsrätt i bostadsrättsförening BRF

Ett stambyte i en bostadsrätt i en bostadsrättsförening även kallat BRF skiljer sig ifrån ett Stambyte i en hyresrätt hos en fastighetsägare. Ett stambyte i en bostadsrätt innebär att det är medlemmarna själva som äger lägenheterna dom bor i och då har ett gemensamt ansvar för hela fastigheten.  I en bostadsrätt och bostadsrättsförening har då alla medlemmarna en skyldighet att ta reda på dom olika renoveringsbehov som måste utföras. Medlemmarna i respektive bostadsrätt utser tillsammans en styrelse som har det yttersta ansvaret för att förvalta fastigheten och informera övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen när det är dags för kommande stambyte.

3 viktiga saker att ta reda på inför ett stambyte i en bostadsrätt i en bostadsrättsförening även kallat BRF

  1. Ekonomiska aspekten – hur skall ett stambyte i en bostadsrätt brf finansieras
  2. Juridiska aspekten – vilka regler gäller vid ett stambyte i en bostadsrätt brf
  3. Planerings aspekten – vem ansvarar för planeringen för ett stambyte i en bostadsrätt brf

Ett stambyte i en bostadsrätt i en bostadsrättförening brf är ett komplicerat arbete och det uppstår ofta många frågor kring hur det skall gå till och vem som gör vad. Det är därför oerhört viktigt att ta in en riktigt expert i ett tidigt skede som kan hjälpa till och planera inför ert kommande stambyte. Informationen till medlemmarna i bostadsrättsförening är oerhört viktigt så det gäller att hitta ett företag som kan förse alla medlemmarna med den viktiga information som krävs för att skapa en trygghet hos medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Det är därför viktigt att välja en entreprenör som kan ta ansvaret för helheten i projektet i din bostadsrättsförening och kan hjälpa er ifrån början till slut.

Det här är varför du ska anlita oss för ditt stambyte i Stockholm

Vi har över 25 års erfarenhet av stambyten. Vår målsättning är att alltid vara det marknadsledande företaget för stambyte och och stamrenoveringar. Vi erbjuder vår expertis och kostnadsfri offert och rådgivning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Få kostnadsfri offert idag!

2500

Vi har stambytt över 2500 badrum

50

Vi har över 50 stambytes experter

Referenser

Vi har referenser runt om i hela Stockholm

Behörighet

Vi har alla certifikat och behörigheter

Hur ofta gör man stambyte?

Ett stambyte bör utföras vart trettionde år då stammar och rör har en normal livslängd på mellan 30-50 år. Tätskikt i badrummen som är stambytes primära del har en livslängd på ca 30 år. Det kan givetvis skilja sig mellan fastigheter på hur ofta man behöver utföra ett stambyte. Om ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening känner er osäkra på hur ofta ett stambyte ska utföras och känner er osäkra på när ett stambyte senast utfördes i er fastighet så rekommenderar vi er att ta ta kontakt med en sakkunnig inom området som kan hjälpa er och ta reda på i vilket skick era stammar och rör befinner sig i. Det är viktigt att man har koll på hur ofta man rekommenderar att utföra ett stambyte i en fastighet då gamla stammar och rör annars riskerar att spricka och gå sönder och då börja läcka ut vatten om dom inte byts ut i tid.

För er som vill veta mer om livslängden på olika byggdelar som finns i ett badrum som är den primära delen av ett stambyte så har vi tagit fram en förteckning här nedan på livslängden på dom olika byggdelarna som finns i ett badrum.• Tätskikt: ca 30 år
• Plastmatta för golv: ca 20-30 år
• Målning: ca 8-10 år
• Tapet: ca 10-15 år
• Kakel/Klinker: ca 25-35 år
• Ledningar/Rör för värme: ca 70-80 år
• WC Inredning keramik: ca 25-40 år
• Avloppsledningar i gjutjärn: ca 45-55 år
• Vattenrör: ca 35-60 år

Vad kostar ett stambyte?

I en flerfamiljsfastighet är kostnaden för ett stambyte på mellan 250 000 till 350 000 kronor per lägenhet. Vilka val i fråga om material och tillval till badrummen som görs av innehavarna av de enskilda lägenheterna påverkar naturligtvis också priset. För att kunna räkna ut ett exakt pris på stambyte så måste man först ta reda på hur många stammar och rör som behöver bytas ut och hur många lägenheter som finns i fastigheten. Är ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening intresserade av att få reda på en exakt kostnad på stambyte så kontaktar ni oss på stambytesgruppen så hjälper vi er och räkna ut rätt pris. Ett stambyte kan finansieras genom höjning av hyror eller avgifter som täcker kostnaderna för ett banklån som vid behov kan användas till ett stambytet. Hör av er till oss om ni vill få en kostnadsfri offert där vi specificerar alla kostnader relaterade till ert projekt och byte av stammar.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Hur lång tid tar ett stambyte? Ett stambyte tar i snitt 6-8 veckor att utföra beräknat per lägenhet och etapp. I en fastighet utför man bytet av stammar och rör i olika etapper och det innebär då att man arbetar i flera lägenheter samtidigt. För att räkna ut exakt hur lång tid ett stambyte tar behöver man få reda på hur många stammar det finns i fastigheten så man kan dela upp arbetet i olika etapper. Den totala tiden för varje etapp under ett stambyte tar 6-8 veckor att utföra. Med kunskap om hur lång tid arbetet tar i respektive lägenhet och etapp under ett stambyte man räkna ut den totala tiden av hela projektet. Det som också tar mycket tid är att förbereda och noggrant planera ett stambyte. För detta skapas det en checklista för stambyte och projektet som underlättar arbetet och ser till att varje moment under projektet utförs i rätt tid. Vi på stambytesgruppen är en entreprenör som har väldigt stor erfarenhet och kunskap om tidsplanering vid ett stambyte och ser till att hålla tiderna som utlovas. Eftersom vårt företag endast har egen personal kan vi erbjuda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett komplett koncept som vi kan stå för utan någon tidsfördröjning av projektet. Vill ni känna er säkra på att tiderna hålls under ert stambyte så ska ni anlita ett företag som stambytesgruppen som är en totalentreprenör med alla yrkeskategorier inom företaget.

Stambyte eller relining?

När du är i behov av ett stambyte kan det komma vid fel tidpunkt. Det går dock att finansiera ett stambyte med fastighetens värde som säkerhet för ett lån. Ibland kan det redan finnas lån när behovet uppstår samt saknas andra likvida medel för att bekosta ett stambyte. I det fallet finns valet att utföra en relining istället för ett stambyte i Stockholm. Detta är dock inget som kan bytas ut mot ett stambyte, utan enbart något som kan ge dig ytterligare 10-20 år innan du måste tänka på att utföra det stora stambytet.
Relining: Detta är något som kan utföras istället för stambyte i vissa fall. Med relining, menas att de befintliga vattenrör och avloppsrör samt värmeledningar förstärks med ett nytt invändigt ytskikt. Även om relining inte heller är en billig procedur är den billigare än ett komplett stambyte.

Renoveringar i samband med byte av stammar

När du har ett behov av och ska utföra ett stambyte är det viktigt att vara på topp och ha full kontroll redan vid planeringen. Detta kan leda till att du gör ett kostnadseffektivare val än andra som har utfört stamrenovering. Vi på Stambytesgruppen kommer alltid att informera dig om allt som kan kopplas till ett stambyte. I de allra flesta fall handlar det om olika val såsom badrumsrenovering, köksrenovering samt eventuella andra byggnadsarbeten som utförs i kombination med ett stambyte.

Något som egentligen inte går att komma ifrån vid byte av stammar är en renovering av badrummet. Storleken på den renovering som ska ske kan dock kontrolleras. Att renovera badrummen i samband med en stamrenovering kommer alltid att vara det bästa valet. Efter det kommer köket då ett stambyte påverkar stora delar av ett kök, därför är det viktigt att även ta det i beaktning. När det kommer till andra renoveringar i fastigheten kan det med fördel utföras i samband med stambytet när hantverkarna är på plats.

Här stambyter vi

Stambytesgruppen välkomnar alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms Län rörande stambyte i stockholm. Vår verksamhet sträcker sig i hela Stockholms län. Du kan alltid räkna med att vi utför ett stambyte med senaste tekniken, kvalitativa produkter och med en personalstyrka som verkligen är de bästa och mest effektiva inom området. Vare sig ni är fastighetsägare eller en bostadsrättsförening i Stockholms innerstad eller i något av länets ytterområden kan ni alltid lita på att Stambytesgruppen har de rätta resurserna att åta sig stambyten och relining i Stockholms Län.

Begär offert på stambyte

I och med att ett stambyte i Stockholm är en stor kostnad ska ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening alltid begära en offert. Faktum är att detta är något som alltid ska göras vid behov av alla typer av byggnadsarbeten och tjänster inom denna sektor. Det allra viktigaste med att tillfråga olika entreprenörer som erbjuder totalentreprenad av stambyten, är naturligtvis att hitta det företag som erbjuder den högsta kvalitén och ett bra pris. Vi på Stambytesgruppen erbjuder gratis offert på professionella och kvalitetssäkrade stambyten i hela Stockholms Län, utförda med marknadens mest kvalitetssäkrade produkter och en personalstyrka med många års erfarenhet inom området. Utöver detta erbjuder vi naturligtvis några av marknadens mest konkurrenskraftiga priser sett till det totala helhetsresultatet.

Kontakta Stambytesgruppen för stambyte Stockholm – en expert som alltid ger dig ett kostnadseffektivt resultat med hög kvalitet.