Vi är en totalentreprenör inom stambyte!

Stambyte Stockholm

Stambytesgruppen

Kontakta oss

Välkommen till Stambytesgruppen

Dags för stambyte? Stambytesgruppen är ett unik företag valt att specialisera oss på att utföra stambyte och totalrenoveringar av fastigheter. Företaget grundades med en tydlig vision att vara marknadsledande inom stambyte och det självklara valet som entreprenör för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare som behöver hjälp med stambyte i sina fastigheter.

Stambytesgruppen har en unik affärsmodell då vi endast arbetar med vår egen personal i gruppen som består av över 70st experter inom stambyte med olika kunskapsområden. Vi har våra egna platschefer, arbetsledare, arkitekter, snickare, rörmokare, elektriker, plattsättare, målare med mera. Med vår affärsmodell behöver våra beställare endast vända sig till ett företag som tar hand om helheten i projekten utan att blanda in fördyrande underentreprenörer utan tillräcklig kunskap och kompetens. Vår affärsmodell sparar både tid och pengar för våra beställare och framförallt ett kvalitetssäkrat utförande ifrån start till mål vilket gett oss marknadens nöjdaste kunder

Stambytesgruppen i Sverige AB tillhör MPG Group
MPG Group är ett branschinriktat investmentbolag med portföljbolag inom bygg, fastighet och industri. Gruppen består av fjorton företag med olika inriktningar som känner varandra och är vana att arbeta tillsammans i gemensamma projekt. Med hela koncernen som ett team kan den samlade kompetensen frigöras, vilket skapar grogrund för tillit, nytänkande och leverans i toppklass för alla parter. MPG Groups gemensamma vision är göra stora beslut enkla för slutkund.

Bolagen som ingår i MPG Group omsätter tillsammans mer än 850 MSEK (2020)

Behörigheter för stambyten i Stockholm

Vi har alla certifikat och behörigheter inom företaget

Se vår film om stambyte i Stockholm

Stambytesgruppen är ledande inom stambyte Stockholm

Få kostnadsfri offert idag!

2500

Vi har stambytt över 2500 badrum

70

Vi har över 70 st stambytes experter

Behörigheter

Alla certifikat och behörigheter

Referenser

Vi har Sveriges nöjdaste kunder

HÖGSTA BETYG

Med hänsyn till 37 recensioner

Stambyte Stockholm med Stambytesgruppen

Vad är stambyte

Stambyte är ett samlingsnamn för ett flertal olika stambyte tekniker som används för att byta ut rör och stammar i fastigheter och i mark. Ett stambyte är ett underhållsarbete som utförs i fastigheter för garantera en säker driftsfunktion på framförallt tappvatten och avloppsystem.

Ordet stambyte betyder byte av stammar vilket är en exakt beskrivning om vad denna metod handlar om. I alla fastigheter går det vertikala och horisontella stammar som transporterar fram tappvatten och avloppsvatten även kallat spillvatten. När man talar om stambyte innebär det man att man byter ut en del eller samtliga av dessa stammar.

Ett stambyte är ett stort och omfattande ingrepp i en fastighet. Eftersom de flesta ledningarna ligger gömda under golv och bakom väggar, är det ett stort arbete att frilägga alla dessa rör och ledningar för att sedan kunna byta ut dem och göra om det på nytt. Eftersom ingreppen i huset är så omfattande och stora så förstörs också tätskikt i våtutrymmen som måste rivas ner för att komma åt dom bakomliggande stammarna. Detta i sin tur gör att inte bara rören och ledningarna måste bytas ut. Hela badrumsinredningen behöver också göras om på nytt eftersom man måste installera nytt tätskikt i badrummen efter man installerat dom nya stammarna. Även köket påverkas av ingreppet då stammarna för tappvatten och avlopp måste bytas ut även där. Arbetet med att byta stammarna genererar en hel del mer jobb med andra ord, och allt som rivs ner måste också forslas bort till en återvinningsstation. Ett stambyte är ett nödvändigt underhåll av en fastighet, men också ett mycket omfattande projekt som innebär en dammig process som påverkar alla boende. Som tur är behöver ett stambyte inte utföras så ofta i en fastighet utan genomföras normalt vart trettionde till vart femtionde år i ett normalt hus.

Eftersom det är ett så stort projekt och utföra ett stambyte så drar sig många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att genomföra projektet. Kostnaderna som är förenade med renoveringen är stora, och under den tid det tar att genomföra ett stambyte blir också alla påverkade av både höga ljud vid rivningsarbete och damm spridning på arbetsplatsen. Ibland kan man välja och ta till till andra tekniker så som relining som innebär att man belägger de gamla dåliga rören med en ny och fräsch insida utan att avlägsna rören ifrån dess positioner. Det går dock aldrig att ersätta ett stambyte med en relining utan det förlänger livslängden på rören i 10-20 år innan det är dags för ett traditionellt stambyte.

Varför gör man ett stambyte

Ett stambyte kan bli aktuellt av flera olika anledningar men oftast på grund av ett ökande antal vattenskador i fastigheten ifrån gamla rör som är gått sönder och läcker ut vatten och orsakar fukt och vattenskador i fastigheten. Det kan också vara aktuellt med stambyte då badrum är felrenoverade och det finns brister i tätskiktet. Frågan om ett stambyte brukar bli aktuell när husen och stammarna och rören är ca 40-50 år gamla. Förutom vanliga vattenskador brukar frågan dyka upp inom styrelsen då försäkringsbolagen normalt höjer självrisken med åren men även då boende i huset och medlemmar är oroliga och ställer frågor om de kan renovera sitt badrum eller om stambyte är på gång inom kort. Ett stambyte måste helt enkelt utföras för att se till att fastigheten och stammarna och rören är i gott skick för att undvika dyra och kostsamma fukt och vattenskador i fastigheten på grund av trasiga stammar.

Hur går stambyte till?

Hur ett stambyte går till beror till största del på vilken stambyte teknik man valt att använda. Det finns flera olika tekniker man kan använda som vi går igenom i olika typer av stambyte.

Oavsett teknik som tillämpas så går ett stambyte till på ungefär samma sätt. Det handlar om att byta ut rören och stammarna och installera nya.

Hur ett stambyte går till kan delas in i 3 olika steg som vi går igenom nedan och detta gäller oavsett vilken stambyte teknik som används:

Behovsanalys och inspektion

Det första som måste utföras innan man vet vilken stambyte metod som är bäst att använda är att utföra något som kallas för en behovsanalys och inspektion av den aktuella fastigheten. Det kan beskrivas som en förbesiktning vilket innebär att man tar reda på fakta vilket innebär att man noggrant inspekterar rören och stammarna i fastigheten. Inspektionen kan gå till på olika sätt där man kan ta bryta loss delar av rören och stammarna och skicka iväg dom på en analys för att få reda på kvalitén. Man går också in med en filmkamera och filmar rören och stammarna inifrån så man får en bild av hur skicket på rören på insidan ser ut och om det läcker någonstans. När man är färdig med behovsanalysen och inspektionen är det dags att planera in själva genomförandet och bestämma sig för vilken stambyte teknik som skall användas vid själva genomförandet.

Genomförande

Genomförandet av ett stambyte handlar oavsett vilken teknik som används i praktiken om att komma åt dom rören och stammarna för vatten och avlopp och sedan byta ut dom mot nya. Rören och stammarna som ska bytas kan ligga synliga så dom är lätta och byta ut men många av rören och stammarna ligger också dolda bakom ytskikt på väggar och golv. Detta innebär att man måste bryta upp ytskikten för att komma åt dom bakomliggande rören och stammarna för att sedan kunna byta ut dom. Det innebär också att man måste återställa ytskikten till ursprungsskick när man är färdig med själva stambytet

Besiktning

När man genomfört ett stambyte och är färdig med alla arbetena är det dags för en besiktning. En besiktning utförs normalt av en oberoende besiktningsman som kontrollerar att alla arbetena är utförda på rätt sätt och att allt är dokumenterat korrekt med egenkontroller och garantibevis. När besiktningen och godkänd av besiktningsmannen är stambytet färdigställt. 

Olika typer av stambyte

Olika typer av stambyte

Det finns flera olika typer av stambyte och dom kommer vi gå igenom i detta kapitel. Den vanligaste metoden som används är ett traditionellt stambyte men det finns också tillfällen där dom andra metoderna är bättre att tillämpa beroende på förutsättningarna i den aktuella fastigheten.

Här nedan går vi igenom dom 5 olika metoder av stambyte som finns på marknaden.

  • Traditionellt stambyte
  • Partiellt stambyte
  • Kassett stambyte
  • Prefab stambyte
  • Relining

Traditionellt stambyte

Ett traditionellt stambyte är den vanligaste formen av stambyte och innebär att alla stammar för vatten och avlopp byts ut under samma renovering. Ett traditionellt stambyte är den mest omfattande och tidskrävande formen av stambyte men också det tryggaste alternativet då hela fastigheten får ett nytt system som garanterar lång driftssäkerhet.

Partiellt stambyte

Ett partiellt stambyte går till på samma sätt som ett traditionellt stambyte. Skillnaden är att man inte byter ut alla stammar i ett svep utan man byter ut vissa delar av stammarna och väntar med de andra till ett senare tillfälle. Fördelen med att göra ett partiellt stambyte är att de boende får större möjlighet att välja när stambytet ska ske i just deras lägenhet. Det är dock inte lika tids- eller kostnadseffektivt som att genomföra ett traditionellt stambyte. Ett partiellt stambyte innebär också att man har blandade gamla rör och nya i fastigheten vilket kan ha negativ påverkan.

Kassett stambyte

Ett kassett stambyte innebär att stammarna placeras i en skyddande kassett som följer väggen i badrummet. Golvet måste bilas upp och en del håltagning måste utföras men detta är ändå en metod som sparar tid om man jämför med ett traditionellt stambyte. En annan positiv fördel med ett kassett stambyte är att det blir lättare att kontrollera och byta rörstammar i framtiden då kassetten är öppningsbar. Man ska dock vara medveten om att denna metod inte går att tillämpa i alla fastigheter utan kräver vissa förutsättningar.

Prefab stambyte

Ett prefab stambyte är en ganska ny metod där man istället för att bila upp golv och väggar för att komma åt och frilägga de gamla stammarna bygger vad som kan liknas vid ett rum i rummet. De nya stammarna placeras på golvet och sedan lägger man på nya tätskikt och ytskikt. Denna metod används i badrum och innebär att rummet blir mindre i storlek. Man ska dock vara medveten om att prefab stambyte inte går att tillämpa i alla fastigheter utan kräver vissa förutsättningar.

Relining

Relining är inte en metod eller utan snarare ett samlingsnamn för flera olika relining tekniker som används för att stärka de befintliga stammarna. Relining innebär att rör infodras med ett material som är vattentätt. När det gäller relining talar man inte om att ett stambyte genomförs utan det handlar snarare om att förlänga livslängden på de befintliga stammarna.

Vad som är viktigt att veta är att relining aldrig kan ersätta ett riktigt stambyte utan bara skjuta det längre fram i tiden.

Hur ofta gör man stambyte?


Ett stambyte bör utföras vart trettionde år då stammar och rör har en normal livslängd på mellan 30-50 år. Tätskikt i badrummen som är stambytes primära del har en livslängd på ca 30 år. Det kan givetvis skilja sig mellan fastigheter på hur ofta man behöver utföra ett stambyte. Om ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening känner er osäkra på hur ofta ett stambyte ska utföras och känner er osäkra på när ett stambyte senast utfördes i er fastighet så rekommenderar vi er att ta ta kontakt med en sakkunnig inom området som kan hjälpa er och ta reda på i vilket skick era stammar och rör befinner sig i. Det är viktigt att man har koll på hur ofta man rekommenderar att utföra ett stambyte i en fastighet då gamla stammar och rör annars riskerar att spricka och gå sönder och då börja läcka ut vatten om dom inte byts ut i tid.

För er som vill veta mer om livslängden på olika byggdelar som finns i ett badrum som är den primära delen av ett stambyte så har vi tagit fram en förteckning här nedan på livslängden på dom olika byggdelarna som finns i ett badrum.


• Tätskikt: ca 30 år
• Plastmatta för golv: ca 20-30 år
• Målning: ca 8-10 år
• Tapet: ca 10-15 år
• Kakel/Klinker: ca 25-35 år
• Ledningar/Rör för värme: ca 70-80 år
• WC Inredning keramik: ca 25-40 år
• Avloppsledningar i gjutjärn: ca 45-55 år
• Vattenrör: ca 35-60 år

Vad kostar ett stambyte?

I en flerfamiljsfastighet är kostnaden för ett stambyte på mellan 250 000 till 350 000 kronor per lägenhet. Vilka val i fråga om material och tillval till badrummen som görs av innehavarna av de enskilda lägenheterna påverkar naturligtvis också priset. För att kunna räkna ut ett exakt pris på stambyte så måste man först ta reda på hur många stammar och rör som behöver bytas ut och hur många lägenheter som finns i fastigheten. Är ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening intresserade av att få reda på en exakt kostnad på stambyte så kontaktar ni oss på stambytesgruppen så hjälper vi er och räkna ut rätt pris. Ett stambyte kan finansieras genom höjning av hyror eller avgifter som täcker kostnaderna för ett banklån som vid behov kan användas till ett stambytet. Hör av er till oss om ni vill få en kostnadsfri offert där vi specificerar alla kostnader relaterade till ert projekt och byte av stammar.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Hur lång tid tar ett stambyte? Ett stambyte tar i snitt 6-8 veckor att utföra beräknat per lägenhet och etapp. I en fastighet utför man bytet av stammar och rör i olika etapper och det innebär då att man arbetar i flera lägenheter samtidigt. För att räkna ut exakt hur lång tid ett stambyte tar behöver man få reda på hur många stammar det finns i fastigheten så man kan dela upp arbetet i olika etapper. Den totala tiden för varje etapp under ett stambyte tar 6-8 veckor att utföra. Med kunskap om hur lång tid arbetet tar i respektive lägenhet och etapp under ett stambyte man räkna ut den totala tiden av hela projektet. Det som också tar mycket tid är att förbereda och noggrant planera ett stambyte. För detta skapas det en checklista för stambyte och projektet som underlättar arbetet och ser till att varje moment under projektet utförs i rätt tid. Vi på stambytesgruppen är en entreprenör som har väldigt stor erfarenhet och kunskap om tidsplanering vid ett stambyte och ser till att hålla tiderna som utlovas. Eftersom vårt företag endast har egen personal kan vi erbjuda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett komplett koncept som vi kan stå för utan någon tidsfördröjning av projektet. Vill ni känna er säkra på att tiderna hålls under ert stambyte så ska ni anlita ett företag som stambytesgruppen som är en totalentreprenör med alla yrkeskategorier inom företaget.

Renoveringar i samband med byte av stammar

När du har ett behov av och ska utföra ett stambyte är det viktigt att vara på topp och ha full kontroll redan vid planeringen. Detta kan leda till att du gör ett kostnadseffektivare val än andra som har utfört stamrenovering. Vi på Stambytesgruppen kommer alltid att informera dig om allt som kan kopplas till ett stambyte. I de allra flesta fall handlar det om olika val såsom badrumsrenovering, köksrenovering samt eventuella andra byggnadsarbeten som utförs i kombination med ett stambyte.

Något som egentligen inte går att komma ifrån vid byte av stammar är en renovering av badrummet. Storleken på den renovering som ska ske kan dock kontrolleras. Att renovera badrummen i samband med en stamrenovering kommer alltid att vara det bästa valet. Efter det kommer köket då ett stambyte påverkar stora delar av ett kök, därför är det viktigt att även ta det i beaktning. När det kommer till andra renoveringar i fastigheten kan det med fördel utföras i samband med stambytet när hantverkarna är på plats.

Vi utför stambyte i Stockholm

Stambytesgruppen välkomnar alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms Län rörande stambyte i Stockholm. Du kan alltid räkna med att vi utför ett stambyte med senaste tekniken, kvalitativa produkter och med en personalstyrka som verkligen är de bästa och mest effektiva inom området. Vare sig ni är fastighetsägare eller en bostadsrättsförening i Stockholms innerstad eller i något av länets ytterområden kan ni alltid lita på att Stambytesgruppen har de rätta resurserna att åta sig stambyten och relining i Stockholms Län.

Begär offert på stambyte i Stockholm

I och med att ett stambyte i Stockholm är en stor kostnad ska ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening alltid begära en offert. Faktum är att detta är något som alltid ska göras vid behov av alla typer av byggnadsarbeten och tjänster inom denna sektor. Det allra viktigaste med att tillfråga olika entreprenörer som erbjuder totalentreprenad av stambyten, är naturligtvis att hitta det företag som erbjuder den högsta kvalitén och ett bra pris. Vi på Stambytesgruppen erbjuder gratis offert på professionella och kvalitetssäkrade stambyten i hela Stockholms Län, utförda med marknadens mest kvalitetssäkrade produkter och en personalstyrka med många års erfarenhet inom området. Utöver detta erbjuder vi naturligtvis några av marknadens mest konkurrenskraftiga priser sett till det totala helhetsresultatet.

Kontakta Stambytesgruppen för stambyte Stockholm