Vanliga frågor om stambyte

För boende i lägenhet i hyresrätt eller bostadsrätt

Vad är ett stambyte?

Traditionellt innebär ett stambyte att alla de rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten i byggnaden byts ut. Detta görs när befintliga ledningar blivit gamla och riskerna för stopp och sprickor är påtagliga med läckage och vattenskador som följd.
Ett stambyte är ett stort ingrepp i ett hus. Eftersom de flesta ledningarna ligger gömda bakom väggar och i golv, är det ett omfattande arbete att frilägga alla dessa rör för att sedan kunna byta ut dem. Eftersom ingreppen är så stora, rivs bland annat tätskikt i våtutrymmen. Detta innebär att hela våtutrymmet måste renoveras vid ett stambyte. På liknande sätt kommer kök att påverkas av ingreppet. Med andra ord innebär det att ett stambyte genererar en hel del merjobb. Ett stambyte är dock sällan något man kan välja att göra utan är att betrakta som en neccessitet och beroende på byggnadsår och den tidens material samt utförande kan stambyten behöva genomföras så tidigt som efter 40 år. Generellt brukar livslängden dock ligga runt 50 år.

Varför gör man ett stambyte?

Ett stambyte görs generellt i syfte att förhindra risken för vattenskador till påföljd av föråldrade rör som går sönder. Då alla typer av rör har en begränsad livslängd är detta ett ofrånkomligt måste.
Utöver dessa direkta behov så innebär ett stambyte oftast en direkt modernisering av systemen vilket leder till bättre funktionalitet med färre driftstopp och servicekostnader som resultat. Även ur ett energimässigt perspektiv innebär ett stambyte moderniseringar som medför lägre värmeförluster och vattenanvändning.

Vilka rör byts vid ett stambyte?

Vanligast är att man byter ut de rör som tjänar avlopp- och tappvattensystemen. Detta beror främst på att dessa system har en kortare livslängd på grund av högre slitage och att dessa system oftast ligger placerade tillsammans i fastigheten.
Det finns dock andra typer av stammar i fastigheter, som värme, gas, ventilation, el och data vilka vid behov kan bytas ut mot nya modernare systemlösningar vid behov.

Varför måste badrummet renoveras vid ett stambyte?

Vid ett stambyte byter man ut gamla uttjänta rör som är fölagda i golv och väggar. Framförallt våtutrymmen påverkas av rivningsarbetena för att frilägga rören vilket medför att hela utrymmet måste totalrenoveras. Detta skall dock inte ses som en direkt olägenhet. Våtutrymmen i sig slits, och man kan räkna med att ett klinkerbelagt våtrum med tätskikt håller 20-40 år beroende på användning och utförande. Motsvarande sifra för badrum med plastmatta är 10-20 år. Efter detta ökar riskerna för fuktskador markant, och således är det bara positivt att våtutrymmena måste renoveras i samband med stambytet.


Tiden under stambytet

Hur lång tid tar ett stambyte per lägenhet?

Det finns inget direkt svar på detta, då arbetenas omfattning kan skilja markant mellan fastigheter och dess behov. Men man bör räkna med att den egna lägenheten påverkas under minst 5 veckor och det är inte ovanligt att tiden kan uppgå till 8 veckor.

Under vilka tider arbetar hantverkarna i fastigheten under stambytet?

Under ett stambyte arbetar normalt hantverkarna i fastigheten mellan kl 07:00 – 17:00. Dock brukar man reglera tiderna för så kallade ”störande arbeten” så att dessa bara får utföras mellan kl 08:00-16:00.


Praktiskt frågor under stambytet

Kan man bo kvar under stambytet?

Vi på Stambytesgruppen utför nästan uteslutande stambyten med så kallat ”kvarboende”. Detta innebär att vi delar av arbetsområdena i lägenheten från de rum som inte påverkas av stambytet (generellt vardagsrum och sovrum). Vi tillser även att erforderliga provisorier finns tillgängliga på området. Detta innebär att det alltid finns tillgång till varm- och kallvatten i trapphus samt någon form av möjlighet till dusch och toalett.

Kan mina husdjur bo kvar under stambytet?

Ja de kan bo kvar under ett stambyte. Viktigt att ni som ägare är införstådda med att det bullrar och låter mycket under ett stambyte och det kan skrämma djuren. Husdjurets ägare ansvarar för att informera platschefen om vart djuret finns under stambytet. Ett tips är att låsa in husdjuret det i ett rum som inte påverkas av stambytet som sker i fastigheten.

Kan man använda toaletten och duschen under stambytet?

Under tiden vi byter stammar i din lägenhet kan du tyvärr inte använda dusch, wc, tvättställ eller tvättmaskin. Det finns provisoriska duschar, wc och rinnande vatten i eller nära fastigheten så ni kan utföra era sysslor under stambytet.

Låter det mycket under stambytet?

Ja det kan förekomma mycket oljud under ett stambyte. Framförallt är det under rivningsarbetena som inleder projektet som ljudnivåerna kan vara höga. Därför jobbar vi alltid mycket effektivt med rivningen för att minimera tiden som ni påverkas av detta.

Dammar det mycket under stambytet?

Vid ett stambyte är byggdamm tyvärr ofrånkomligt. Vi gör alltid vårt yttersta för att minimera dammspridningen under stambytet och skyddar era lägenheter med täckpapp och skyddsplast med provisoriska dragkedjedörrar. Under alla rivningsarbeten används även luftrenare som bidrar till att minimera dammspridningen.

Påverkas jag av stambytet efter hantverkarna är klara?

Ja det är möjligt att ni blir påverkade av stambytet både före och efter hantverkarna har jobbat i er lägenhet. Det kan vara så att vatten eller avlopp behöver stängas av i samband med andra arbeten i fastigheten under ert stambyte. Vi är dock alltid noggranna med att gå ut med information i god tid innan dessa arbeten utförs under stambytet.

Till vem vänder jag mig med praktiska frågor under stambytet?

Under ett stambyte vänder ni er till den utsedda platschefen med praktiska frågor som är relaterat till stambytet.


Säkerhet under stambytet

Hur säkerställer man att de personer som är i min lägenhet under stambytet är hantverkare?

Under stambytet bär all personal på stambytesgruppen alltid legitimation enligt ID06 väl synlig. Om ni vid något tillfälle känner er osäkra eller otrygga kan ni alltid kontakta våra arbetsledare eller platschef. Vår personal har också under stambytet våra kläder med logga på sig så ni enkelt känner igen dom.

Måste jag lämna mina personliga hemnycklar till hantverkarna under stambytet?

I de flesta fall sätter vi in vårt egna låssystem med byggcylindrar under stambytet och ni kommer då inte behöva låna ut er egna personliga nyckel. Ni får ut tillfälliga nycklar till alla familjemedlemmar ifrån oss under stambytet.


Tillval och egna val under stambytet

Hur kommer mitt nya badrum/toalett/kök se ut efter stambytet?

Då ett stambyte i Stockholm är en mycket omfattande renovering kommer vi ha ett flertal informationstillfällen tillsammans med er. Där går vi igenom stambytets utformning och hur berörda utrymmen kommer se ut efter stambytet. Vidare kommer vi hålla tillvalsmöten med er där ni har möjlighet att göra egna val så att de renoverade utrymmena ser ut så som ni vill ha dem.

Vilka tillval kan man göra i sin lägenhet inför stambytet?

Då ett stambyte främst innebär ingrepp i utrymmen som tjänas av vatten och avlopp så är det i dessa utrymmen de flesta valen kan göras. Val av kakel och klinker, badkar eller dusch, golvvärme, spotlights i taket är alla alternativ på val till våtutrymmena. Men tillval kan även handla om att byta ut samtliga elinstallationer i lägenheten till ett jordat system.

En särskild tillvalslista tas fram till just ert stambyte, då valmöjligheterna påverkas av stambytetes utformning.


Frågor efter stambytet

Kommer det göras en slutbesiktning?

Efter stambytet är färdigställt görs en slutbesiktning av hela fastigheten och er lägenhet där arbetena kontrolleras av besiktningsmän så allt är uppfyllt enligt avtal och gällande branschregler. Vid slutbesiktningen är det OK att närvara som lägenhetsinnehavare och lyfta fram egna synpunkter till besiktningsmännen.

Får jag som lägenhetsinnehavare garanti på utfört arbete?

Många av arbetena som utförs inom ramen för stambytet är det formellt föreningen/fastighetsägaren som beställt och således äger dem garantierna. Däremot så lämnar vi garantier på alla arbeten och material som avtalats mellan oss och er vid tillvalen.

Till vem vänder jag mig om jag har frågor eller synpunkter efter stambytet är utfört?

Efter stambytet vänder ni er i första hand till er styrelse eller hyresvärd. Den personen kontaktar sedan Stambytesgruppen om något skulle uppstå.