Stambyte Botkyrka

Det kan vara hög tid för ett stambyte i Botkyrka! En stor del av fastighetsbeståndet i Botkyrka uppfördes på 1960- och 70-talet. Det innebär att ett stort antal hus nu behöver genomgå sitt första stambyte, eftersom de flesta stammar blivit så pass gamla att de kan börja orsaka problem. Ett stambyte i Botkyrka kan genomföras på flera olika sätt och innebära att olika stammar byts ut. Avloppsrör i järn och plast åldras relativt snabbt medan vattenledningar i koppar håller längre. Det kan även vara möjligt att säkra upp elsystemet och lägga till fiber i samband med ett stambyte i Botkyrka.

Vi på Stambytesgruppen inleder processen med att inspektera fastigheten. En viktig del av arbetet handlar om att ta fram ett upplägg som passar de boende i fastigheten. Det är av avgörande betydelse att alla i huset till fullo förstår vad ett stambyte i Botkyrka innebär och att lägenheter inte kan användas som normalt under alla faser av stambytet. Vår målsättning är alltid att ett stambyte i Botkyrka ska vara så smidig som möjligt för alla som berörs av arbetet. Vi har stor erfarenhet av stambyten och vet hur viktigt det är informera om vad alla led i arbetet får för konsekvenser.

Vid ett stambyte i Botkyrka höjs boendestandarden

Ett stambyte i Botkyrka innebär att ytskikt kan behöva brytas upp. Det gäller framförallt i badrum. En viktig del i vårt arbetet är att lägga nya ytskikt och genomföra andra förändringar och förbättringar utifrån vad de boende själva önskar. Det är en fråga om smak, men också om ekonomiska förutsättningar. I hyresfastigheter är vår målsättning att alla ska ha råd att bo kvar även om ett stambyte i Botkyrka kan innebära att hyran höjs. Så är många gånger fallet för att en förening ska kunna finansiera stambytet.

Varför är det viktigt att byta stammarna i tid

Gamla stammar är problematiska. Läckage kan börja i så liten skala att det inte märks men om det pågår en tid uppstår vattenskador som kan vara mycket svåra och dyra att åtgärda. Det lönar sig alltid att genomföra stambytet innan stammarna orsakat problem.

Ibland kan relining vara ett alternativ till ett stambyte i Botkyrka. Det innebär att gamla rör rensas och fodras, men att de får sitta kvar. Relining är ett mindre ingrepp än ett stambyte.

Fakta om Botkyrka

Botkyrka kommun är en stor kommun som ligger några mil söder om Stockholm. Kommunen är Sveriges 21:a största räknat till invånarantal. Centralort i Botkyrka är Tumba. I Botkyrka har fler invånare med svensk än utländsk bakgrund (56,36%) och beräknas fortsätta växa de närmaste åren. Botkyrka bildades 1971 när man slog ihop landskommunerna Botkyrka och Grödinge. Tidigare ingick även Salem i Botkyrka, men Salem bildade en egen kommun 1983.
Invånare: 90 274 (2016)
Yta: 209,56 km²
Politiskt styre: S, MP och V och har majoritet och styr i Botkyrka kommun under mandatperioden 2014-2018.
Officiell hemsida: https://www.botkyrka.se/