Stambyte Bromma

Funderar du på om det är dags för ett stambyte i Bromma? De flesta hustyper kan hålla i hundratals år. Men då krävs det att man underhåller och byter ut de delar som åldras. Stammarna är ett exempel. Gamla stammar kan vara drabbade av rost och i det läget finns det en överhängande risk för allvarliga vattenskador. Ibland kan det räcka med en mindre åtgärd som relining men oftast är ett stambyte ett bättre alternativ.

När det gäller stambyte i Bromma är det svårt att generalisera om behovet eftersom bebyggelsen är varierad. Det finns både nya och gamla byggnader samt allt från lägenheter till radhus och stora villor. Varje stadsdelsområde har sin egen karaktär och vi tittar alltid på en fastighets unika förutsättning inför ett stambyte i Bromma. Den som har en villa bestämmer själv när det är dags för stambyte men när det är fråga om bostadsrätter och hyresrätter är ett stambyte i Bromma ett stort projekt som involverar många hushåll. Vi på Stambytesgruppen vet hur man lägger upp arbetet vid stambyte i Stockholm så att alla känner sig trygga och får möjlighet att påverka arbetet och planeringen.

Byte av stammar i Bromma innebär en badrumsrenovering

För att kunna byta ut stammarna i ett badrum måste golv och väggar brytas upp. När ett stambyte i Bromma är klart återställs badrummet och nya ytskikt läggs, i det skedet har de boende många valmöjligheter för att få det som de vill. Ett stambyte brukar innebära en väsentlig nivåhöjning och att värdet på bostadsrätter ökar ganska ordentligt. Även i kök och andra våtutrymmen kan vi behöva genomföra större förändringar även om stammarna är samlade i schakt som gör stora delar av dem lätta att komma åt.

Vad är det som byts ut under ett stambyte i Bromma?

Stammar är en bred beteckning, det handlar om rör och ledningar för framförallt vatten och avlopp men även gas, el och bredbandsfiber kan sägas höra till stammarna i en fastighet. Hela eller delar av stammarna kan bytas ut vid ett stambyte i Bromma. Vi gör oss en noggrann bild av förutsättningarna i en fastighet och diskuterar olika alternativ med de boende innan vi påbörjar ett stambyte. Man brukar säga att stammarna håller i 40-60 år, men hur snabbt de slits beror även på vilka stammar det är vi talar om och på vad de är gjorda av för material.

Vi arbetar i hela Bromma

Vi utför stambyte och arbeten i Bromma och dess närområden: Abrahamsberg, Alvik, Beckomberga, Blackeberg, Bromma Kyrka, Bromma Kyrka, Bällsta, Eneby, Höglandet, Höglandet, Mariehäll, Nockeby, Nockeby, Nockebyhov, Nockebyhov, Norra Ängby, Norra Ängby, Olovslund, Olovslund, Riksby, Smedslätten, Smedslätten, Stora Mossen, Stora Mossen, Södra Ängby, Södra Ängby, Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda, Ulvsunda industriområde, Äppelviken, Äppelviken, Åkeshov, Åkeslund, Ålsten och Ålsten.

Vi utför arbeten i alla delar av bromma och i hela stockholms län.

Fakta om Bromma

Bromma är en del av Västerort i Stockholms kommun. Stadsdelsområdet är anslutet till tunnelbanenätet och även Bromma Flygplats ligger i området vilket ger goda kommunikationer med övriga delar av landet.
strong>Invånare: 71 000
Yta: 25,99 km²