Stambyte Enskede

Vi på Stambytesgruppen kan hjälpa dig som behöver ett stambyte i Enskede. Enskede är ett stadsdelsområde som omfattar områden med relativt olika bebyggelse. Ett stambyte i Enskede kan innebära arbete i allt från ett trevåningshus i klassisk 40-tals stil, ett höghus från 70-talet i behov av sitt första byte av stammar, till en enfamiljsvilla från början av 1900-talet i Gamla Enskede. Alla projekt har olika förutsättningar och ett stambyte i Enskede börjar alltid med att vi ser över stammarna och diskuterar vilka möjligheter som finns med de boende i huset.

En vanlig fråga när man ska genomföra ett stambyte i Enskede är hur ofta det behöver göras. Svaret är att det varierar från hus till hus. Vi rekommenderar en översyn av stammarna ifall de är äldre än 40 år. Oftast är det varm- och kallvattenrör samt avloppsrör som byts ut under ett stambyte men vi kan även se över gasledningar, elledningar samt montera fiber för internet under ett stambyte i Enskede.

Det är möjligt att bo kvar i huset under ett stambyte

Ett stambyte i Enskede är ett förhållandevis stort ingrepp som påverkar de boende i huset där stambytet genomförs. Vi är vana vid att arbeta på ett sätt som innebär att livet kan fortgå under arbetets gång. Vi löser alla de små problem som uppstår utifrån våra stora erfarenhet av stambyten i Enskede och resten av Stockholm.

Ett stambyte i Enskede höjer värdet

En möjlighet som stambytet skapar är nya badrum i hela huset. Efter genomfört byte monterar vi nya ytskikt, där de som bor i fastigheten får stor valfrihet i fråga om färger och materialval. Att vissa våtutrymmen renoveras som en del i arbetet gör att ett stambyte i Enskede kan vara något att se fram mot. När allt är klart kommer boendestandarden att vara högre än innan stambytet.

Vi informerar om vad arbetet kommer att innebära så att alla har den kunskap som behövs både innan och efter stambytet. Det är viktigt att ta hand om och underhålla de nya stammarna på ett bra sätt, så att de håller i minst 40 år.