Stambyte Danderyd

Ett stambyte i Danderyd är ett omfattande projekt som börjar med att vi på Stambytesgruppen gör ett besök i fastigheten det gäller. Flera faktorer påverkar hur arbetet kan genomföras. Tillsammans med fastighetsägare och boende hittar vi en lösning som är så bekväm som möjligt under den tid vi genomför stambytet i Danderyd.

I samband med stambyte i Danderyd renoveras badrummen eftersom vi oftast behöver riva ut ytskikt för att komma åt stammarna. Ett stambyte i Danderyd handlar alltså inte bara om att förebygga problem, det är en chans att höja värdet på bostäderna och livskvalitén för dem som bor i fastigheten. Danderyd har varierad bebyggelse och varje fastighet är unik vilket bjuder på olika möjligheter och utmaningar. Vid ett stambyte i Danderyd byts rören för kall- samt varmvatten och avloppsrör ut mot nya. Stammar kan även innebära rör för gas och elledningar.

Vid ett stambyte i Danderyd kan de boende göra individuella val

Vi samordnar de entreprenörer och hantverkare som ingår i projektet och tillmötesgår gärna individuella önskemål om till exempel val av ytskikt från de boende i fastigheten. Eftersom vi genomför många stambyten kan vi arbeta kostnadseffektivt och med bra avtal från våra leverantörer av material. Många blir faktiskt positivt överraskade av vår offert även om ett stambyte i Danderyd är en förhållandevis stor investering.

Hur ofta gör man stambyte?

Hur ofta man behöver göra ett stambyte kan variera en hel del men man brukar säga att det bör ske inom 30-60 år. Ju längre stammarna suttit desto större är risken att de ska orsaka problem som till exempel läckage. Det kan få allvarliga konsekvenser. Vi jobbar med moderna instrument och metoder men också med känsla för varje fastighets unika karaktär och byggnadssätt. Det är många värden som ska bevaras och tas tillvara i samband med ett stambyte i Danderyd.

Danderyd kommun

Danderyd har Sveriges högsta medelinkomst och är en av de mest attraktiva och priskraftiga kommuner som du kan bosätta dig i i närheten av Stockholm. Främst finns här villor, men även ett antal attraktiva radhusområden samt hus med lägenheter vid Klingsta eller Mörbybacken. Djursholms Slott är Danderyds mest ikoniska byggnad med dess vackra arkitektur och intressanta historia som härrör ända från 1400-talet. I kommunen hittar du även Danderyds Sjukhus som är ett av Stockholms största sjukhus.

Fakta Danderyd

Danderyds kommun är landets 79e mest välbefolkade kommun och en del av Stockholms län. Djursholm är centralort i Danderyd och kommunen är känd för att ha landets högsta utbildningsnivå.
Invånare: 32 628
Yta: 26,55 km²