Stambyte Åkersberga

När det gäller stambyte i Åkersberga går vi tillväga på olika sätt beroende på vad det handlar om för typ av fastighet. Åkersberga hade en snabb befolkningstillväxt från 1950-talet fram till idag och det innebär att det finns många olika byggnadstyper som bjuder på olika utmaningar och möjligheter. I många hus där det redan genomförts ett stambyte kan det vara dags igen och i andra fastigheter är det nu dags för ett första stambyte. Vi ser alltid till de förutsättningar som gäller i enskilda fastigheter.

Under ett stambyte i Åkersberg kan vi även genomför andra uppdrag än bytet av stammarna. Om det finns en råvind som utnyttjas dåligt eller om värmesystemet är utdaterat finns det mycket vi kan göra för att skapa värden i en bostadsrätts- eller hyresgästförening.

Vad görs under ett stambyte?

Ett vanligt stambyte i Åkersberga innebär att rör och ledningar för avlopp, tappvatten, ventilation, el och gas ses över. Framförallt är det rör för avlopp och vatten man behöver byta men även el och gasledningar samt ventilationssystemet har begränsad livslängd. Att vänta länge med stambyte i Åkersberga innebär ökad risk för att rostiga rör ska springa läck och för olyckor.

Badrummen renoveras som en del av stambytet

Vi på Stambytesgruppen arbetar utifrån ett koncept som innebär att vi tar ansvar för helheten. Från det första mötet med inspektion av befintliga stammar till det att vi överlämnar ett system som är färdigt att tas i bruk ser vi till så att alla som bor i fastigheten är väl informerade om vad ett stambyte i Åkersberga innebär. För oss är det viktigt med kvarboende. Det innebär att alla ska kunna bo kvar i sina lägenheter även när vi måste stänga av vatten och avlopp och bryta upp golven för att komma åt stammarna. Där har vi nytta av att ha genomfört många stambyten. Vi vet vilka problem som kan uppstå under arbetet och hur man löser dem på ett sätt som fungerar för alla som berörs.

Fakta om Åkersberga

Åkersberga är centralorten i Österåkers kommun, en skärgårdskommun som innefattar ett antal större öar i Stockholms skärgård, bland andra Husarö, Ljusterö och Ingmarsö. Österåker gränsar till kommunerna Värmdö, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Norrtälje.

Invånare: 43 095 (2016-09-30 – gäller för hela Österåkers kommun)
Yta: 323,27 km² (gäller för hela Österåkers kommun)
Politiskt styre: Under mandatperioden 2015 – 2018 leds Österåkers kommun av en allians bestående av M, L, C, KD och Österåkerspartiet.