Stambyte Årsta

Varje stambyte i Årsta är ett unikt projekt! Årsta har många kulturhistoriskt intressanta flerfamiljshus från 1940- 50- och 60-talet där särskild hänsyn tas under stambytet. Vi sätter också en heder i att vara lyhörda inför dem som bor i en fastighet där vi arbetar. Ett stambyte i Årsta innebär att golv och väggar bryts upp och att funktionaliteten i våtutrymmen påverkas. Vi vill att alla ska kunna bo kvar under hela stambytet och ser till så att det alltid finns tillgång till provisorier när vi till exempel behöver stänga av vattnet i en lägenhet eller badrummet inte kan kan används som normalt.

Under ett stambyte byter vi ut rör och ledningar för vatten, avlopp, el och ventilation. Ett stambyte i Årsta kan också innebära att bara vissa stammar byts ut. Ibland är det gynnsamt läge för en relining istället för ett stambyte. Relining är ett mindre ingrepp som innebär att befintliga stammar rengörs och förses med skyddande skikt. Det förlänger livslängden på stammarna.

Nya badrum höjer boendekvaliteten

En viktig del av ett stambyte i Årsta är att renovera badrum utifrån de boendes budget och önskemål. Ett stambyte handlar inte bara om att förbättra sådant som inte syns för att förebygga problem utan resultatet blir även en högst påtaglig och positiv förbättring. Nu talar vi inte om trista och standardiserade badrum utan vi kan arbeta med många olika tekniker och material för att tillgodose önskemål från dem som bor i de lägenheter där vi genomför stambytet.

Ett stambyte i Årsta höjer värdet på fastigheten. Vi kan utför andra uppdrag inom bygg, el och VVS i samband med stambytet. Det är kostnadseffektivt eftersom vi redan har ett team på plats i huset!

Med ansvar för helheten

Större renoveringsprojekt, som ett stambyte i Årsta, har vanligtvis många inblandade parter. Det innebär besvär för beställaren som ofta måste agera projektledare utan erfarenhet från byggbranschen. Vi på Stambytesgruppen arbetar utifrån en helhetssyn där vi erbjuder korta kommunikationsvägar och en smidig byggprocess.