Stambyte Östermalm

Stambyten i Stockholm på Östermalm kan vara en spännande utmaning där vi arbetar i samklang med en fastighet där det finns stora värden att bevara. Ett stort antal fastigheter på Östermalm är paradbyggen från 1800-talets slut som man självklart inte kan behandla hursomhelst. Det är också viktigt för oss att vara lyhörda inför önskemål bland boenden i de våningar där vi byter ut stammar. Alla som vill bo kvar under ett pågående stambyte på Östermalm ska kunna göra det utan att vardagen påverkas för mycket. Vi vet precis vad ett stambyte innebär för de boende och löser alla problem som kan tänkas uppstå på grund av arbetet.

Stambyte på totalentreprenad

Vi på Stambytesgruppen arbetar utifrån ett koncept där vi strävar efter att förenkla hela processen kring stambytet. Vi jobbar med totalentreprenad och det innebär att de byggherrar och bostadsrättsföreningar som vänder sig till oss kan ställa alla frågor till en och samma entreprenör. Det uppstår aldrig några oklarheter kring vem som ansvarar för vad utan vi genomför allt inom bygg, VVS och el med våra egna hantverkare. Vill ni effektivisera ytor i huset, förbättra värmeåtervinningen eller förbättra den på något annat sätt så kan vi göra det till bra priser i samband med ett stambyte Östermalm.

Relining kan vara ett alternativ till stambyte Östermalm

Själva stambytet innebär att vi antingen byter ut de befintliga stammarna eller genomför en relining. Relining är ett mindre projekt som går snabbare att genomföra där vi fodrar befintliga stammar med ett vattentätt skikt istället för att byta ut dem. För att relining ska vara en bra och långsiktig lösning krävs det att de befintliga stammarna inte är allt för gamla och i bra skick.

Njut av nya badrum efter stambytet

När vi bytt ut stammarna i en lägenhet byggs badrummet om. Stammarna ligger under ytskiktet som alltså måste brytas upp för att det ska vara möjligt att genomföra ett stambyte på Östermalm. Vi kan givetvis tillgodose individuella önskemål när det gäller de nya badrummen och kan tillmötesgå högt ställda krav i fråga om material och utförande. Ett stambyte på Östermalm är en förändring av boendemiljön som höjer värdet på de enskilda lägenheterna. Och som gör dem trevligare att bo i!

Fakta om Östermalm

Östermalm är en Stockholms innerstads mest attraktiva stadsdelar. Här hittar du bland annat Dramaten, Östermalms Saluhall, Stureplan samt stadens mest exklusiva shoppingkvarter. De flesta husen på Östermalm härrör från sekelskiftet.

Invånare: 71 802 (2015)
Yta: 256 hektar