Stambyte Upplands Väsby

Vi kan erbjuda stambyte i Upplands Väsby med hög kvalitet och lyhördhet inför de boendes behov och önskemål. Befolkningen i Upplands Väsby tiodubblades mellan 1950 och 1975 och många fastigheter är nu i behov av sitt första eller andra stambyte. Att vänta med att byta stammar som är över 40 år gamla är riskabelt då de har en begränsad livslängd oavsett om de är gjorda av järn eller plast. Det är inte bara stammar för vatten och avlopp som kan behöva bytas utan vi tittar även på hur stammarna för ventilation, el, värme och eventuellt gas ser ut. Gamla elledningar innebär ökad risk för elbränder och har stammar med vatten börjat rosta kommer de förr eller senare att orsaka läckage.

Ett stambyte i Upplands Väsby är ett omfattande projekt

Stammarna finns i särskilda schakt men också inne i väggar och golv. Det går inte att komma ifrån att det är ett stort jobb att frilägga dem och sedan bygga upp badrummen med nya ytskikt och tätskikt. Även köket kan påverkas så att det inte kan användas som normalt i samband med att vi genomför ett stambyte i Upplands Väsby. Detta kan låta besvärligt men vi på Stambytesgruppen har stor erfarenhet av hur vi löser de praktiska problem som uppstår längs vägen under ett stambyte i Upplands Väsby. Vi lyssnar på och tar alltid hänsyn till önskemål från de boende i huset och ingen behöver flytta ut under den tid då arbetet pågår.

Ibland kan relining vara ett alternativ till stambyte

Ett alternativ till ett stambyte i Upplands Väsby är att genomföra en relining. Det innebär att stammarna, istället för att bytas ut, beläggs med ett nytt skikt på insidan. Det förlänger stammarnas livslängd och kostar ungefär hälften så mycket som ett stambyte. Relining kan vara ett bra alternativ om det inte är allt för länge sedan badrummen renoverades i en fastighet.

Kombinera byte av stammar i Upplands Väsby med annan renovering

Ett stambyte kräver att flera team med hantverkare med kunskap inom bygg, el och VVS samverkar. Vi på Stambytesgruppen arbetar utifrån en modell där vi erbjuder totalentreprenad. Vi ansvar alltså för alla de moment som behöver genomföras under ett stambyte i Upplands Väsby. Vi kan även ta på oss annat underhåll och uppdrag inom renovering i samband med stambytet. Det är både bekvämt och kostnadseffektivt att få många olika saker gjorda på samma gång.