Stambyte Haninge

Vi på Stambytesgruppen kommer gärna ut och tittar på förutsättningarna för ett stambyte i Haninge. Skärgårdskommunen Haninge har flerfamiljshus byggda på 70-talet där det börjar dra ihop sig till ett första stambyte, men även äldre bostadsrättsföreningar med fastigheter där det är dags för ett andra eller tredje byte. Ett stambyte i Haninge bör genomföras när stammarna är 40-60 år gamla.

Om stammarna för vatten eller avlopp börjat rosta finns risk för allvarliga vattenskador som kan vara svåra att upptäcka. Ibland kan ett stambyte i Haninge innebär att vi gör en så kallad relining. Det betyder att rören kläs invändigt. Det är billigare än att byta ut dem och förlänger livslängden. I de flesta fall lönar det sig dock att byta ut de gamla stammarna mot nya. Vi arbetar kostnadseffektivt och med modern mätteknik, men också på ett sätt som är varsamt mot äldre fastigheter. Känsla för kulturhistoriskt intressanta byggnader kan vara en viktig faktor när det gäller stambyte i Haninge.

Vi genomför stambyte i Haninge utan att ni måste flytta

Ett stambyte kan i värsta fall vara en olägenhet. Oavsett hur utmaning ser ut vid ett stambyte i Haninge arbetar vi på Stambytesgruppen med att ta till vara på alla intressen bland de boende i fastigheten. Det är alltid kundens behov som står i centrum för oss. Ett väl genomfört stambyte i Haninge handlar om att genomföra ett omfattande projekt utan att det i alltför stor utsträckning går ut över vardagen för dem som bor i huset där stambytet genomförs.

Efter stambytet sätter vi in nya ytskikt

När vi bytt stammar (ofta handlar det om varm- och kallvatten stammar samt avlopp och el) lägger vi in nya ytskikt där det behövs. Ett stambyte i Haninge är därför ett bra tillfälle för alla som vill uppdatera badrum och kanske även kök och gemensam tvättstuga. Vi kan även hjälpa till med annat som förbättrar en fastighet och höjer lägenheternas värde. Vi kan till exempel uppgradera värmeåtervinningssystem och ordna det mesta inom el och VVS. Hör av er till oss för ett förutsättningslöst samtal om stambyte i Haninge.

Fakta om Haninge

Haninge är en skärgårdskommun i Stockholms län som ligger på ön Södertörn i nordöstra delen av Södermanland. Centralort i Haninge är Handen, som är en del av tätorten. Kommunen gränsar Östersjön i öster. Grannkommuner till Haninge är Nynäshamn, Botkyrka, Huddinge och Tyresö.

Invånare: 85 245 (2016)
Yta: 464,37 km²
Politiskt styre: Haninge kommun styrs sedan valet 2015 av en blocköverskridande koalition med S, MP och C.
Officiell hemsida: http://haninge.se/