Stambyte Järfälla

Söker ni någon som kan genomföra ett stambyte i Järfälla med känsla för unika fastigheter och önskemål från de människor som bor i dem? Vi på Stambytesgruppen kan komma ut och se över era behov och undersöka fastighetens beskaffenhet och hur vi kan skapa värde för er.

På 1960-talet var Järfälla den snabbast växande kommunen i landet och i många hus som uppfördes då är det nu hög tid att göra ett första stambyte. Här finns flera olika byggnadstyper och alla stambyten i Järfälla är på sätt och vis unika. Vi kan ändå dra nytta av det stora antal stambyten som vi har genomfört, och vi arbetar utifrån en väl beprövad modell. Det ska gå fort att genomföra ett stambyte i Järfälla samtidigt som vi bjuder in till projekteringsmöten och genomför stambytet på era villkor. Vi har lösningar på de oegentligheter som tyvärr kan uppstå i och med att det pågår arbete inne i lägenheter. Många som stålsatt sig för en besvärlig period blir förvånade över hur smidig processen är.

Komplettera med andra byggtjänster under ett stambyte i Järfälla

Ett stambyte i Järfälla kan innebära att många olika byggtjänster utförs av oss. Passa på att förnya badrummen och välj nya ytskikt! Våra medarbetare har en bred yrkeskompetens inom el, bygg och VVS och vi kan tillmötesgå olika önskemål från olika lägenhetsinnehavare. Har ni outnyttjade utrymmen på vinden, gården eller i källaren? Inom ramarna för ett stambyte i Järfälla kan vi, om förutsättningarna är de rätta, till exempel göra om ett förråd till boyta eller genomföra andra förbättringar i fastigheten.

Stambytesgruppen erbjuder totalentreprenad

Du ska inte behöva kontakta många olika entreprenörer inom olika branscher för att kunna genomföra ett stambyte i Järfälla. Vi står för en helhetslösning och kan genomföra alla arbetsmoment som kan vara aktuella under ett stambyte, detta med mycket hög standard. På så vis kan vi arbeta kostnadseffektivt och garantera att Boverkets byggregler efterföljs in i minsta detalj. Att byta ut tapp- och spillvattensystem innebär inte bara minimerad risk för läckage utan ofta också att driftkostnaderna kan sänkas. Nya VVS-system kan även ge ett bättre inomhusklimat. Elledningar, infrastruktur för gas och bredbandsfiber kan också sägas ingå i en fastighets stammar och är något som vi kan titta på under ett stambyte i Järfalla.

Fakta om Järfälla

Järfälla är en kommun belägen vid Mälarens östra strand och gränsar mot kommunerna Upplands Väsby, Sollentuna, Stockholm, Upplands-Bro och Ekerö (via vatten). Centralorten i Järfälla heter Jakobsberg där huvuddelen av samhällsservicen går att hitta. Just nu expanderar även kommundelen Barkarby kraftigt för att ge plats åt en stadsliknande bebyggelse.

Invånare: 74 004 (2016-09-30)
Yta: 63,03 km²
Politiskt styre: Järfälla styrs av en samarbetskoalition bestående av S, C och Mp under mandatperioden 2014-2018.
Officiell hemsida: https://www.jarfalla.se/