Stambyte Märsta

Funderar du på att genomföra ett stambyte i Märsta? Märsta i Sigtuna kommun hade en snabb befolkningstillväxt på 1960-talet i och med att Arlanda flygplats anlades i närheten. Många flerfamiljshus byggdes inom ramarna för miljonprogrammet och i de fall då stambyten inte redan är genomförda kan det nu vara hög tid. Ett stambyte i Märsta kan innebära olika utmaningar beroende på vad det är för fastighet. Vi på Stambytesgruppen är också noga med att tillgodose önskemål från alla som bor i hus och lägenheter där vi genomför ett stambyte. Vi ordnar med provisorier under de perioder då våtutrymmen inte kan användas på ett normalt sätt på grund av stambytet.

Gamla stammar kan orsaka vattenskador

Att genomföra ett stambyte i Märsta handlar om att förebygga allvarliga problem. Stammar bör hålla i minst 40 år men risken för läckage och andra problem ökar med tiden. Man brukar säga att omkring 10 % av alla vattenskador i svenska fastigheter beror på läckande stammar. Problemet är ofta att det går för lång tid mellan stambytena. Stammar handlar inte bara om rör för tappvatten och avlopp utan el, ventilation, gas och bredbandsfiber kan sägas vara en del av stammarna i ett hus. Vi på Stambytesgruppen kan genomföra allt som har med stammar att göra och åtar oss även andra uppgifter inom bygg och VVS. Ofta är det mycket kostnadseffektivt att genomföra andra förbättringsarbeten i en fastighet i samband med ett stambyte. Vi kan till exempel se över hur elen är dragen och lägga till nya uttag vid behov.

Relining kan vara ett alternativ till stambyte i Märsta

Vid relining beläggs insidan av de befintliga stammarna med ett lager plast. Om en relining beräknas kunna hålla i minst 15 år kan det vara ett ekonomiskt alternativ till att byta stammar helt och hållet. Det är helt enkelt ett mindre ingrepp än ett stambyte. För att man ska tjäna på att fodra rör på det sättet krävs det dock att de befintliga stammarna är i relativt bra skick. Vi kommer gärna ut och ger vårt expertutlåtande kring vilka insatser som har förutsättningar att ge bäst resultat i er fastighet.

Badrummen renoveras under ett stambyte i Märsta

Efter ett stambyte i Märsta behöver ytskikten göras om i badrummen eftersom stammarna sitter under golvet och ofta inne i väggarna. Ett nyrenoverat badrum blir något positivt att se fram emot och vi kan erbjuda många individuella val beträffande färger och material. Vi kan dessutom arbeta mer kostnadseffektivt än när en enskild lägenhetsinnehavare renoverar sitt eget badrum.

Fakta om Märsta

Märsta är centralort i Sigtuna kommun och ligger drygt 30 minuter från centrala Stockholm med bil. I Märsta finns en berömd ishall ritad av arkitekten Ralph Erskine och stadens handbollslag Skånela IF har haft stora framgångar i Allsvenskan.

Invånare: 27 034
Yta: 764 hektar