Stambyte Nacka

Misstänker du att det är dags för ett stambyte i Nacka? Då kan vi hjäIpa till! I Nacka blandas villaområden med industrisamhällen på ett spännande sätt. Flera bostadskvarter med flerfamiljshus tillkom på 50-talet och där kan det vara aktuellt med ett andra stambyte. Vi på Stambytesgruppen står för ett helhetskoncept vid stambyten i Stockholm där vi genomför alla de arbetsmoment som hänger samman med ett stambyte i Nacka. Allt från inspektion av de befintliga stammarna till renovering av badrum efter det att de nya stammarna är på plats.

Vad innebär det att byta ut fastighetens stammar?

Stammar är rör och ledningar för avlopp, kranvatten, ventilation, el, gas och ibland även fiber för internet. Beroende på vad det handlar om för typ av stammar och vad de är gjorda av brukar man räkna med att de håller i 40-60 år. Många gånger är det ekonomiskt rationellt att byta alla stammar samtidigt, men det kan också räcka med att byta stammar för vatten och avlopp. Låter man det gå för lång tid mellan stambyten ökar risken för vattenskador i fastigheten. Är stammarna av järn rostar de förr eller senare sönder men även stammar av plast har begränsad livslängd. Ett stambyte i Nacka kan alltså betyda olika saker beroende på vad det handlar om för fastighet.

När stammarna bytts ut eller när vi genomfört relining av rören (vid relining fodras befintliga stammar) renoveras badrummen och ibland även andra utrymmen i huset. När vi genomför ett stambyte i Nacka kan alltså de boende glädja sig åt att få nya och fräscha badrum. I den fasen av arbetet kan vi givetvis tillmötesgå individuella önskemål när det gäller hur det nya badrummen ska se ut.

Vi genomför stambyte i Nacka på smidigast möjliga sätt

Ett stambyte i Nacka är ett förhållandevis stort projekt som påverkar livet i fastigheten. Vi arbetar alltid på ett sätt som innebär att ingen behöver flytta ut ur sin lägenhet under pågående arbete. Efter många väl genomförda projekt vet vi hur man minimerar de besvär som uppstår under arbetets gång. Vi tar ett helhetsansvar och ser till så att fräscha provisorier är på plats under de dagar då ett badrum inte kan användas. Vi är alltid noga med att informera om vad som kommer att hända i de olika faserna av arbetet.

Fakta om Nacka

Nacka är en kommun i södra Stockholms län. Kommunen är till största delen belägen i de nordöstra delarna av Södermanland och är delad mellan Södertörn och Värmdö. Nacka gränsar till Tyresö, Stockholm, Lidingö, Vaxholm och Värmdö kommun.

Invånare: 99 270
Yta: 99,25 km²
Politiskt styre: Alliansen (M, L, KD och C) har majoritet i Nacka kommun.
Officiell hemsida: http://www.nacka.se