Stambyte Norrtälje

Vänta inte för länge med ett stambyte i Norrtälje. Norrtälje, mellan Stockholm och Uppsala, är en spännande ort för oss som sysslar med stambyten då det finns byggnader från olika århundraden med olika förutsättningar. Oavsett om ett stambyte i Norrtälje handlar om ett byggnadsminne från 1800-talet eller ett modernt flerfamiljshus har vi den kompetens som krävs för att genomföra stambytet på ett bra sätt. Det handlar inte bara om att de nya stammarna ska hålla i minst 30-40 år utan också om att stambytet i Norrtälje ska genomföras utan att de som bor i fastigheten ska behöva flytta ut under arbetets gång.

Vad gör man under ett stambyte?

Det man menar med stammar är de rör och ledningar som behövs för grundläggande funktioner i en villa eller ett flerfamiljshus. Vi talar då om funktioner som avlopp, tappvatten, ventilation, gasledningar och el. Vi på Stambytesgruppen kan även åta oss andra arbeten i samband med att vi byter ut eller renoverar stammarna. Det kan till exempel vara lönsamt att förbättra systemen för värme och ventilation i samband med ett stambyte i Norrtälje.

Vi har genomfört ett stort antal stambyten och jobbar med totalentreprenad. Det innebär att vi har hantverkare som kan genomföra alla de arbetsmoment inom bygg, VVS och el som kan vara aktuella och vi ansvarar för att skapa en så bra miljö som möjligt för alla som påverkas av arbetet. Vi ordnar till exempel fram de provisorier som krävs för att vardagen ska fungera även under de veckor då ett badrum inte kan användas på ett normalt sätt. Många fasar för ett stundande stambyte men blir sedan förvånade över hur smidigt det faktiskt kunde genomföras. Att vänta för länge med att göra ett stambyte i Norrtälje är ingen bra idé eftersom gamla stammar innebär en höjd risk för olyckor och läckage.

Efter ett stambyte renoveras badrummen

Stammarna är dolda under eller bakom ytskikten och det innebär att dessa behöver brytas upp för att man ska kunna komma åt stammarna. Under slutfasen av ett stambyte i Norrtälje renoveras badrummen efter det att de boende i fastigheten kunnat framföra sina önskemål. Ett nytt badrum är verkligen något att se fram emot i samband med ett stambyte i Norrtälje.

Fakta om Norrtälje

Norrtälje är en av Sveriges äldsta städer, med rötter ända tillbaka på 1200-talet. Norrtälje kommun ligger i östra delarna av Uppland. Norrtäljeån mynnar ut i Ålands hav. Norrtälje kommun gränsar till Knivsta; Uppsala och Östhammar.

Invånare: 59 268
Yta: 2 113,98 km²
Politiskt styre: Norrtälje kommunfullmäktige styrs idag av en blocköverskridande koalition bestående av S, C och MP.
Officiell hemsida: http://www.norrtalje.se/