Stambyte Nynäshamn

Misstänker du att det kan vara dags för ett stambyte i Nynäshamn? Nynäshamn blev en viktig industriort och växte snabbt i början av 1900-talet. Här finns en spännande blandning av fastigheter från olika epoker som alla innebär sina egna utmaningar och möjligheter när det gäller stambyten och annat underhåll. Det spelar ingen roll om det gäller en kulturminnesmärkt fastighet eller ett modernare flerfamiljshus, vi genomför stambyte i Nynäshamn på husets och de boendes villkor.

Vi på Stambytesgruppen erbjuder totalentreprenad när det gäller stambyte i Nynäshamn. Det innebär att vi utför alla de uppgifter inom el, VVS och bygg som krävs vid ett stambyte och att vi driver hela processen från början till slut. Ett stambyte i Nynäshamn kan annars innebära att flera olika team arbetar med otillräcklig samordning, det riskerar att leda till merkostnader och ett struligt projekt, men det slipper ni när vi utför arbetet.

Vilka stammar byts under ett stambyte?

Med stammarna syftar man på rör och ledningar för tappvatten, el, avlopp och ventilation. Ibland finns de även stammar för gas och internet. Vilka stammar som behöver bytas under ett stambyte i Nynäshamn kan variera och ibland kan vi jobba med relining av befintliga stammar istället för att sätta in nya. Relining är billigare och innebär att stammar för vatten och avlopp förses med ett skikt som är vattentätt.

Kombinera ett stambyte i Nynäshamn med andra förbättringar

Det är kostnadseffektivt att genomföra ett större projekt än många små. Vid ett stambyte i Nynäshamn kan vi även genomföra andra renoveringsprojekt till bra pris eftersom vi redan har kunniga byggare, elektriker och rörmokare i huset. Vi kan till exempel genomföra förbättringar av husets värmeåtervinningssystem eller isolera en råvind så att den kan utnyttjas effektivare.

Alla kan bo kvar under ett stambyte i Nynäshamn

Att byta ut stammar innebär att golv i badrum måste brytas upp och att vattnet behöver stängas av i perioder. Stambyten är därför något som många oroar sig för. Vi på Stambytesgruppen har stor erfarenhet av stambyten i olika typer av fastigheter och bostadsrättsföreningar och vi kan därför lösa alla de problem som kan uppstå under tiden som stambytet pågår. Att ta fram provisorier och att informera om varje del av arbetet ingår i vårt ansvar.

När stammarna är utbytta lägger vi tätskikt med lång garanti och sedan ytskikt utifrån vad de boende i fastigheten önskar sig. Vi erbjuder stora valmöjligheter och kan arbeta med olika färger och material. Ett stambyte i Nynäshamn innebär ett estetiskt lyft och inte bara att man försäkrar sig mot risken för vattenskador på grund av gamla stammar.