Stambyte Salem

Ett stambyte i Salem kan genomföras på olika sätt beroende på bland annat de befintliga stammarnas skick samt önskemål från de boende i huset. I Salem finns många trevåningshus byggda i slutet av 1960-talet där det nu är hög tid att genomföra ett första stambyte, om det inte redan är gjort. Väntar man för länge med ett stambyte ökar risken för vattenskador.

Stammar i hyggligt skick kan även förbättras genom en teknik som kallas för relining. Det innebär att insidan kläs i ett vattentätt material. Denna metod är billigare än att byta stammarna helt och hållet. Det håller dock inte i 40-60 år vilket är vad du kan förvänta dig nya stammar.

Vad gör man under ett stambyte i Salem?

Förutom stammar för vatten och avlopp kan ett stambyte i Salem innebära att vi byter ut rör och ledningar avsedda för ventilation, el och gas. Även fiber för internet brukar numera räknas till stammarna i en fastighet. I anslutning till ett stambyte i Salem kan vi även åta oss andra uppgifter inom renovering och underhåll. Vi klarar det mesta inom bygg, el och VVS. Priset blir bättre när team kan arbeta samordnat med flera olika uppgifter. Det är en av anledningarna till att det lönar sig att anlita oss istället flera mindre entreprenörer som bara arbetar med snävt avgränsade uppgifter.

Blir det inte väldigt stökigt under ett stambyte?

När vi genomför ett stambyte i Salem har vi alltid som målsättning att alla ska kunna bo kvar i sina lägenheter under hela processen. I de faser då vi måste bryta upp golven i badrummen för att komma åt de gamla stammarna och lägga in nya ser vi till så att provisorier är på plats. Vi ser givetvis till att skydda möbler och inventarier från byggdamm medan vi arbetar. Vi på Stambytesgruppen är alltså väl medvetna om att ett lyckat stambyte i Salem handlar om att genomföra det noggrant enligt gällande byggnormer och utan att störa någon som berörs av stambytet mer än absolut nödvändigt.

Vi kaklar och lägger klinkers efter stambytet

Nyrenoverade badrum är något att se fram mot när vi genomför ett stambyte i Salem. I och med att vi måste bryta upp ytskikt lägger vi nya klinkers och helkaklar väggarna. Vi är även öppna för andra idéer, det är ni som bor i en fastighet där vi genomför ett stambyte som ska bestämma hur de nya badrummen ska bli. Ett väl utfört stambyte med badrumsrenovering höjer givetvis värdet på de lägenheter eller bostadsrätter där vi har arbetat.