Stambyte Solna

I Solna finns bebyggelse från ett flertal tidsepoker, så vad ett stambyte i Solna innebär beror på vad vi talar om för typ av fastighet. Här finns många kvalitetsbyggen i funktionalistisk stil från 1940-talet men också stora höghuskomplex från 70-talet där man nu behöver genomföra ett första stambyte. Vi har erfarenhet från de flesta förekommande byggnadstyperna i Stockholm. Man brukar säga att ett stambyte bör genomföras minst vart femtionde år. I miljonprogramshus kan det dock hända att stammarna riskerar att börja läcka redan efter 30 år på grund av rost.

Kombinera ett stambyte i Solna med andra förbättringsarbeten

Hur ett stambyte i Solna går till beror på förutsättningarna i fastigheten det gäller. Ibland är det möjligt att genomföra en relining istället för ett stambyte. Då klär vi insidan i befintliga stammar med en vattentät beläggning istället för att byta ut stammarna. Under ett stambyte koncentrerar man sig ofta på vatten- och avloppsledningar men vi tittar även på ventilations och elledningar och på eventuella gasledningar. Ibland kan vi sänka värmekostnaderna genom att förbättra fastighetens värmeåtervinningssystem. Ett stambyte i Solna kan alltså innebära att en rad förbättringar genomförs. Vi kan åta oss det mesta inom el, bygg och VVS.

Alla kan bo kvar under stambytet

Vi på Stambytesgruppen är också väldigt måna om att de som bor i lägenheterna i husen där vi genomför stambyten i Stockholm ska få ge sin syn på projektet. Många oroar sig för att ett stambyte i Solna innebär att man måste flytta ut från sin lägenhet under en tid, men kvarboende är ett viktigt mål för oss. Det betyder att vi har lösningar på alla de oegentligheter som kan uppstå när våtutrymmen inte kan användas på ett normalt sätt.

Samordna badrumsrenovering och stambyte i Solna

Det bästa med ett stambyte i Solna är att vi renoverar badrummen efter det att vi är klara med stammarna. Vi har genomfört så många stambyten att vi har bra avtal med leverantörer av till exempel klinkers i olika färger och utföranden. Ett stambyte i Solna är alltså en chans att få ett drömbadrum till ett fördelaktigt pris. Badrummens skick är en faktor som ibland kan avgöra när det där dags att genomföra ett stambyte i Solna. Det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera badrum tio år innan det är dags för ett stambyte. Då är det bättre att antingen vänta med badrumsrenoveringen eller göra ett lite tidigare stambyte.

Fakta om Solna

Solna kommun ligger strax norr om Stockholm och är Sveriges tredje minsta kommun till ytan, men 27:e störst när det handlar om befolkningsmängd. Solna är dessutom en av de 14 kommuner i Stockholm som kallar sig stad. Solna gränsar till Stockholm, Sundbyberg, Sollentuna och Danderyd.

Invånare: 77 807
Yta: 20,01 km²
Politiskt styre: Alliansen (M,FP,C, KD) har politisk majoritet i Solna Stad.
Officiell hemsida: https://www.solna.se/