Stambyte Sollentuna

Vid ett stambyte i Sollentuna ses framförallt vatten- och avloppsledningarna över. Ofta byter vi ut stammarna helt, men relining kan också vara ett alternativ i fastigheter där man vill öka livslängden på befintliga stammar som är i relativt bra skick. Under ett stambyte kan vi även byta ut stammar för gas, el och ventilation.

Ett stambyte i Sollentuna ska genomföras på ett smidigt sätt. Vi jobbar utifrån en modell som innebär att alla med lägenheter i fastigheten har full koll på vad som händer och hur lång tid de olika momenten beräknas ta. Vi håller oss inom utsatta tidsramar och löser alla de praktiska bekymmer som kan uppstå under ett stambyte i Sollentuna när det inte går att använda badrummen på ett normalt sätt.

Badrummen förnyas i samband med ett Stambyte i Sollentuna

Sollentuna bebyggdes med många hyreshus på 1960-talet men här finns också både äldre och nyare bostäder med varierande behov av underhåll och renovering. Om stammarna är äldre än 40 år är det hög tid att genomföra ett stambyte i Sollentuna. Det kan vara rationellt att byta stammar som är lite yngre än så om det börjar bli dags att renovera badrum och våtutrymmen. För att komma åt stammarna bryts nämligen golv och väggar upp i dessa utrymmen. Badrumsrenovering ingår alltså som en viktig del av stambytet. Vi på Stambytesgruppen tar hänsyn till många olika faktorer och hittar den lösning som är bäst för både huset och de som bor i det.

Förebygg vattenläckor genom stambyte

Det är viktigt att genomföra stambyten i tid. Dåliga stammar kan orsaka många problem. Vattenläckor är ett av det värsta. I samband med ett stambyte i Sollentuna kan vi även genomföra annat underhåll och förbättringar inom bygg, el och VVS. Då vi redan har ett team på plats kan vi arbeta kostnadseffektivt och till exempel förbättra ventilations- och värmesystem.

Fakta om Sollentuna

Sollentuna är en kommun belägen i södra Uppland. Kommunen hör till en av de mindre i Sverige till ytan, men ligger desto högre upp i listan gällande befolkningsmängd och denna förväntas växa rejält de närmaste åren. Sollentuna gränsar till kommunerna Upplands Väsby, Täby, Danderyd, Solna, Sundbyberg, Stockholm och Järfälla.

Invånare: 70 899 (2016-09-30)
Yta: 55,83 km²
Politiskt styre: M, L och KD leder kommunen under mandatperioden 2014-2018
Officiell hemsida: https://www.sollentuna.se/