Stambyte Sundbyberg

Vi kan erbjuda stambyte i Sundbyberg med totalentreprenad, så att ni slipper blanda in flera olika entreprenörer i projektet. Sundbyberg växte fram som industriort och förstad till Stockholm i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Här finns flerfamiljshus med sin egen speciella karaktär från olika epoker. Under stambyten i Stockholm och Sundbyberg arbetar vi alltid på byggnadens egna villkor och i samråd med alla som bor i dem.

Även om ett stambyte är ett omfattande projekt där vi bland annat behöver bryta upp badrumsgolven för att komma åt stammarna så kommer alla kunna bo kvar i sina lägenheter. Vi har stor erfarenhet av att lösa alla de små olägenheter som kan uppstå under ett stambyte. Vi tar inte bara ansvar för själva arbetet utan också för miljön i huset under tiden som vi genomför ett stambyte i Sundbyberg. Om de befintliga stammarna är i hyggligt skick kan vi klä insidan på dem istället för att byta ut dem helt. Det är ett billigare ingrepp som inte innebär lika stor åverkan.

Vad händer om man inte byter stammarna i tid?

En fastighet har flera olika stammar som bidrar till viktiga funktioner i lägenheterna. Stammar för tappvatten och avlopp brukar vara av järn och förr eller senare angrips de av rost. Ett läckage kan vara så litet att det är svårt att upptäcka men ändå orsaka stora skador om det får fortgå. El och gasledningar hör också till stammarna och där kan bränder uppstå om man väntat för länge med ett stambyte i Sundbyberg. Det är omöjligt att säga hur länge stammarna håller. Det är en mängd faktorer som påverkar det och vissa stammar, till exempel ventilationsrör, slits inte lika snabbt som stammar som transporterar vatten. Vi på Stambytesgruppen kommer gärna ut och besiktigar stammarna i er fastighet. Är det inte bytta på 40 år är det hög tid!

Vi renoverar badrummen efter stambytet

Nya badrum är något man kan glädja sig år efter ett stambyte i Sundbyberg. När vi bytt ut stammarna lägger vi in nya tätskikt efter konstens alla regler. Vi fotodokumenterar arbetet och sedan fortsätter vi med de ytskikt som de boende själva har valt. Oftast helkaklar vi väggarna och lägger in golvklinkers och vi kan erbjuda många valmöjligheter när de gäller till exempel färg och storlek på kakelplattorna.

Ett stambyte innebär alltså rivningsarbete, eldragningar, rörmokeri, plattsättning och många andra arbetsmoment som kräver hantverkare med specialistkunskaper inom sina respektive områden. Många bostadsrättsföreningar väljer att genomföra annat underhåll i samband med ett stambyte i Sundbyberg. Det är både tidseffektivt och ekonomiskt att utnyttja det faktum att vi har våra team på plats i huset. Vi kan bygga nya lägenheter i en fastighet där det finns en outnyttjad råvind eller se över delar av värmesystemet och på så sätt minska kostnaderna för uppvärmning. Möjligheterna är många i samband med ett stambyte i Sundbyberg.