Stambyte Södertälje

Se till att ha god framförhållning när det gäller stambyte i Södertälje. Det är alltid bra att försöka ligga ett steg före när det gäller stambyten så att det inte blir bråttom när de gamla stammarna börjat läcka på grund rost och eftersatt underhåll. Det är bara genom att inspektera stammarna som det går att bedöma när det behöver göras ett stambyte i Södertälje. Man brukar säga att stammar bör hålla i 40-60 år.

Det är ofta möjligt att öka livslängden på gamla stammar genom att genomföra en relining. Då klär vi insidan av stammarna med ett material som gör dem vattentäta. Det är billigare och ett mindre ingrepp än ett fullskaligt stambyte i Södertälje. För att det ska vara en hållbar lösning krävs det dock att de gamla stammarna är i hyggligt skick.

Vid ett stambyte i Södertälje renoverar vi badrummen

Hus har stammar för vatten, avlopp, el, ventilation och ibland gas och fiber för internet. I samband med ett stambyte Södertälje kan vi även genomföra andra förbättringar inom bygg, el och VVS. Eftersom vi ändå har team av hantverkare på plats när stammar byts ut kan det bli väldigt kostnadseffektivt att göra flera saker på samma gång. Vi kan till exempel förbättra värmeåtervinningssystemet så att kostnaderna för uppvärmning sjunker i en fastighet där vi genomfört ett stambyte.

Badrumsrenovering är något som alltid ingår vid ett stambyte i Södertälje eftersom vi behöver bryta upp ytskikt för kunna komma åt stammarna. Vi kan erbjuda många val för dem som har lägenhet i en fastighet där vi genomför ett stambyte och vi tar hänsyn till både budget och estetiska preferenser.

Ett stambyte i Södertälje är ett unikt projekt

Södertälje har varierad bebyggelse men en stor del av bostadsbeståndet uppfördes på 1960-talet eftersom staden då hade en snabb befolkningstillväxt. Oavsett när en byggnad är uppförd behandlas den av oss på Stambytesgruppen som ett unikt projekt. Det är inte bara byggnadens karaktär vi har att ta hänsyn till utan vi lägger upp arbetet så att de passar alla lägenhetsinnehavare. Ett stambyte i Södertälje kan på så sätt genomföras så att det inte stör vardagen i någon större utsträckning.

Stambytesgruppen arbetar med totalentreprenad

Vi erbjuder totalentreprenad och det innebär att vi utför alla uppgifter inom ramarna för ett stambyte i Södertälje. Det betyder också att det är vårt jobb att ta fram de provisorier som kan behövas i samband med att badrum inte kan används som vanligt. Att i god tid informera om vad ett stambyte Södertälje innebär tycker vi är mycket viktigt. När projektet är genomfört ser vi givetvis till så att alla får den information de behöver för att stammarna ska kunna användas på bästa sätt. Det handlar inte om några konstigheter men det är ändå viktigt med bra dokumentation och annan information.

Fakta om Södertälje

Södertälje kommun ligger i de norra delarna av Södermanland och är en del av Stockholms län. Mälaren i norr och Östersjön i öster ramar in Södertälje. Kommunen gränsar till Salem, Botkyrka, Nynäshamn, Trosa, Gnesta, Nykvarn, Strängnäs och Ekerö.

Invånare: 93 202 (2015)
Yta: 610,56 km²
Politiskt styre: S, V och MP styr i Södertälje kommun under mandatperioden 2014-2018.
Officiell hemsida: https://www.sodertalje.se/