Stambyte Täby

Ett stambyte i Täby innebär olika möjligheter och utmaningar beroende på om det gäller ett flerfamiljshus från 1940-talet, någon av de många bostadsrätter uppförda på 1960- och 70-talet eller en annan byggnadstyp. Vi på Stambytesgruppen genomför dessutom stambyten efter att ha lyssnat noga på dem som bor i lägenheterna i de fastigheter där vi arbetar. Det är viktigt att ta hänsyn till bostadsrättsföreningens budget. Vår ambition är dessutom att det ska gå att bo kvar hemma medan vi genomför ett stambyte i Täby.

Ett stambyte i Täby minimerar risken för vattenskador

Gamla stammar innebär förhöjd risk för vattenskador. Avloppsrör och vattenledningar i järn rostar förr eller senare och även stammar i andra material har begränsad livslängd. Om det har gått över 40 år sedan det senaste stambytet är det hög tid att inspektera vilket skick stammarna är i. Till husets stammar räknas även rör för ventilation, elledningar, eventuella gasledningar och fiber för internet om sådan finns indragen i huset.

Förutom att inspektera, reparera eller byta ut stammar kan vi ta på oss andra uppdrag inom el, bygg och VVS. Det är ofta väldigt kostnadseffektivt att genomföra förbättringar under ett stambyte i Täby när vi ändå har hantverkare på plats. Det kan handla om rent estetiska förbättringar eller om åtgärder som sänker husets uppvärmningskostnader genom att vi ser över fastighetens värmeåtervinningssystem.

Få ett nytt badrum efter stambytet

Vår koncept är att erbjuda totalentreprenad. Vi tar i och med det ansvar för alla moment under ett stambyte i Täby. Genom att placera ut provisorier ser vi till så att vardagslivet kan fortsätta på ett ganska obehindrat sätt, även när vi bryter upp golv i badrum för att kunna komma åt stammarna. Efter stambytet renoverar vi badrummen utifrån lägenhetsinnehavarnas egna önskemål. Samma sak gäller om du bor i en villa. Ett stambyte i Täby handlar inte bara om att förebygga problem, utan det innebär förnyelse som höjer boendekvaliteten.

Fakta om Täby

Täby kommun ligger strax norr om Stockholm och de södra och centrala delarna av kommunen tillhör tätorten Stockholm. I Täby är det både nära in till Stockholms stad och rakt ut i skärgården tack vare direkttillgång till Östersjön.Täby är en kommun i stark tillväxt.

Invånare: 69 121 (2016-09-30)
Yta: 66,03 km²
Politiskt styre: Täby styrs av en allians som består av M, L, C och KD sedan år 2014.
Officiell hemsida: http://taby.se