Stambyte Upplands-Bro

Hur vi går till väga vid ett stambyte i Upplands-Bro beror på vad det gäller för fastighet. Vid ett stambyte tar vi alltid hänsyn till en rad faktorer, som hur badrummen i fastigheten är placerade och vilket skick de gamla stammarna är i. I Upplands-Bro är stora delar av bebyggelsen modern men även i hus byggda på 80-talet kan det vara en bra idé att se över stammarna. Är stammarna 20-30 år gamla kan det var ett alternativ att genomföra en relining, istället för ett stambyte. Då ökar man stammarnas livslängd. Annars brukar ett stambyte innebära att rör för tappvatten och avlopp byts. Till huset stammar hör även gasledningar, ventilationsrör och elledningar.

Skaffa ditt drömbadrum i samband med stambytet

Ett stambyte i Upplands Bro påverkar livet i den fastighet där stambytet genomförs. Det kan man inte komma ifrån. Det beror bland annat på att stammarna i badrummen är placerade under golvets tätskikt och ytskikt. Det positiva med detta är att ett stambyte i Upplands Bro innebär att badrummen helrenoveras och vi kan tillmötesgå alla som bor i lägenheterna när det gäller till exempel typ av kakel och klinkers.

Förutom att vi renoverar badrum som en del av ett stambyte Upplands Bro kan vi genomföra andra uppdrag som syftar till att höja husets värde och boendekvaliteten. Vår hantverkare kan lösa det mesta inom bygga, VVS och el. Det kan finnas stora pengar att tjäna på att genomföra flera projekt när det ändå finns kunnigt folk på plats i huset.

Alla kan bo kvar under ett stambyte i Upplands-Bro

Det viktigt för oss på Stambytesgruppen att lyssna på alla som berörs av ett stambyte. Vi är noga med att informera om vad varje steg i processen innebär i god tid. Det är dessutom vårt ansvar att med hjälp av provisorier säkerställa viktiga funktioner i samband med att vi till exempel bilar upp golv i badrum eller är tvungna att stänga av vattnet. Ingen ska behöva flytta ut under den tid som vi genomför ett stambyte i Upplands-Bro.