Stambyte Vallentuna

Ett stambyte i Vallentuna innebär olika utmaningar och möjligheter beroende på vad det handlar om för typ av fastighet. Vallentuna hade en mycket snabb befolkningstillväxt på 1970-talet och i många hus som byggdes då är det dags för ett första stambyte. Är man ute i god tid och ser över stammarna medan de fortfarande är i bra skick går det att genomföra en relining istället för ett fullskaligt stambyte i Vallentuna. Relining innebär att stammarna kläs invändigt med ett vattentätt skikt. För varje år man väntar med att byta ut gamla stammar ökar risken för läckage.

Förbättra värmeåtervinningen under stambytet

Många förknippar stambyte med byte av rör för avlopp och tappvatten men under ett stambyte i Vallentuna tittar vi också på ventilationsrör samt el- och eventuellt gasledningar. I samband med det kan vi vanligtvis genomföra förbättringar som sänker husets uppvärmningskostnader. Det kan till exempel handla om att vi moderniserar värmeåtervinningssystemet. Vi på Stambytesgruppen åtar oss även andra uppdrag inom bygg. Vi kan göra det mesta inom el och VVS och kan erbjuda bra priser på olika renoveringsarbeten i samband med ett stambyte i Vallentuna.

Vi genomför stambyte i Vallentuna på era villkor

Något som vi alltid genomför som en del i ett stambyte i Vallentuna är renovering av badrum. För att komma åt stammarna måste vi bryta upp ytskikten. När stambytet är klart bygger vi nya fräscha badrum utifrån önskemål från dem som bor i lägenheterna. Vi erbjuder låga priser och ett stort urval när det gäller material och har möjlighet att arbeta mer kostnadseffektivt än när ett enskilt hushåll beställer en badrumsrenovering.

Det är viktigt för oss att arbeta med stor lyhördhet inför önskemål från dem som bor i fastigheten där vi genomför ett stambyte. Vardagen påverkas av ett stambyte i Vallentuna men vi har stor erfarenhet av att lösa alla de små olägenheter som kan uppstå under de dagar då badrummen inte kan användas på ett normalt sätt. Vi erbjuder totalentreprenad och ordnar själva fram alla nödvändiga provisorier.

Fakta om Vallentuna

Vallentuna är med sina 91,2 invånare/km² en relativt glesbefolkad ort bland kommunerna kring Stockholm. Detta beror delvis på att kommunen har ett antal större gårdar med lantbruks- och skogsmark. Till skillnad från många andra Stockholmskommuner har man lyckats bibehålla sin identitet av en plats som ger andrum och tid för lantliv, samtidigt som det är nära in till storstadens puls.

Invånare: 32 626 (2016-09-30)
Yta: 368,45 km²
Politiskt styre: Vallentunas kommunstyrelse är fördelad mellan partierna M, C, L, KD, S och MP under mandatperioden 2014-2018.
Officiell hemsida: http://www.vallentuna.se/