Stambyte Vasastan

Funderar du på om det är dags för ett stambyte i Vasastan? Stammarna för varm- och kallvatten, avlopp och gas är konstruerade för lång hållbarhet men förr eller senare måste de bytas ut. Gamla stammar innebär förhöjd risk för fukt- och vattenskador.

Vasastan på Norrmalm karaktäriseras av byggnader uppförda under 1900-talets första årtionden och ett stambyte i Vasastan bör genomföras med respekt för kulturhistoriskt intressanta byggnadsdetaljer – som kan se olika ut beroende på vad det är för fastighet. Vi på Stambytesgruppen jobbar med känsla för byggnadens historia men också med de senaste och effektivaste metoderna och materialen. Vi genomför till exempel mätningar av fukt i vägg- och golvkonstruktioner med avancerade instrument. Vi kan därför erbjuda lång garanti på utfört arbete vid ett stambyte i Vasastan.

Ett Stambyte i Vasastan börjar med ett besök hos er

Ett stambyte i Stockholm är en process och börjar alltid med ett besök på plats så att vi, tillsammans med er, kan titta på de förutsättningar som påverkar bytet. Hur badrummen är placerade och hur de befintliga stammarna ser ut är bara två av de faktorer som påverkar stambytet. Ett stambyte i Vasastan innebär bland annat att ytskikten i badrummen rivs ut. När de nya stammarna finns på plats byggs badrummen upp på nytt, i samråd med de boende. Ett stambyte i Vasastan är alltså ett utmärkt tillfälle för er som vill höja standarden på en fastighet och öka värdet på lägenheterna i den.

Vi på Stambytesgruppen är väl medvetna om att ett stambyte i Vasastan påverkar de boende i fastigheten. Vi är vana vid att ta fram lösningar på de oegentligheter som kan uppstå i samband med att badrum i en fastighet inte är brukbara som vanligt under ett stambyte i Vasastan. Vår målsättning är att alltid jobba snabbt, kostnadseffektivt och lyhört gentemot era behov. Efter slutstädning och slutbesiktning sammanställer vi instruktioner som rör drift och underhåll av de nya systemen.

Fakta om Vasastan

Vasastan är en av Stockholms mest centrala stadsdelar och den löper från Birger Jarlsgatan i öster till Karlbergsjön i väster samt från Tegnérgatan i söder till Brunnsviken i Norr. Stadsdelen ligger innanför tullarna och är oerhört attraktiv på bostadsmarknaden.

Invånare: 60 000
Yta: 294 hektar