Avloppsrenovering

Att man i många fall föredrar att göra en avloppsrenovering istället för att helt och hållet byta ut avloppen är helt enkelt för att det är enklare och går betydligt snabbare. Eftersom avloppen och rören ofta är nedgrävda i marken eller kopplade till andra ledningar så kan det vara väldigt krångligt och omfattande att byta ut dem, vilket då skapar ett större projekt än nödvändigt så länge de inte är helt trasiga. 

Vad innebär avloppsrenovering?

Som tidigare nämnt så är avloppsrenovering en form av relining som det heter på engelska, där man just med avloppsrenovering syftar på de arbeten som innebär att man reparerar de befintliga avloppen istället för att byta ut dem. 

Avloppsrenovering för man ofta då de redan befintliga avloppsrören blivit gamla och slitna, men att de ändå är i tillräckligt bra skick för att de inte ska behövas bytas ut helt. Arbetet går då ut på att man byter ut de material som sitter på insidan av avloppen, vilket man då ersätter med nya fodringar som ska göra att avloppen fungerar bättre. 

Varför byter man inte avloppsrören?

Skulle det visa sig att avloppen är så pass gamla och slitna att de inte längre håller så är det helt enkelt nödvändigt att byta ut dem helt. Men i vanliga fall drar man sig ofta för att göra denna typ av arbete om det inte är helt nödvändigt, något som beror på att avloppsrenovering och relining är så väldigt mycket enklare än att göra ett helt stambyte av alla avlopp, rör och ledningar. 

När man gör ett stambyte så innebär det då som sagt att man helt och hållet måste byta ut ledningarna och ersätta med ett helt nytt system, något som i många fall kräver att man måste flytta ut ur bostaden samtidigt som det också kan kosta rätt mycket i och med att det kräver rätt kunskap och rätt verktyg. 

Fördelar med avloppsrenovering?

I vissa fall är det inte möjligt att göra en ”enkel” avloppsrenovering, och då har man inte något annat val än att byta ut systemet och ersätta det med helt nya material. Men visar det sig att avloppen och rören faktiskt är i så pass gott skick att de klarar av en renovering och utbyte av innermaterial så är det absolut det bästa alternativet.

Den främsta fördelen med avloppsrenovering är att det i vanliga fall inte kräver att man flyttar ut ur bostaden eller gör ett alldeles för omfattande arbete som kräver att man startar ett helt projekt på tomten. 

Avloppsrenovering kan gå rätt snabbt, det är smidigt, det stör inte, det låter inte överdrivet mycket, och man kan fortfarande bo kvar. Det är också en rätt praktisk metod i och med att man sällan behöver renovera de delar av hemmet som skulle blivit störda eller skadade av ett stambyte, utan istället kan man behålla allt som det var sen innan och ändå få sina avlopp fixade.