Stambyte Bostadsrättsförening

Det är inte helt ovanligt att man måste göra ett stambyte i en bostadsrättsförening efter att avloppen och alla ledningar fått ett antal år på nacken. Oavsett om man bor i en bostadsrätt och själv äger lägenheten eller om man hyr en hyresrätt så är det fastighetens brf som ansvarar för att göra sådana stambyten, något som kan vara nödvändigt olika ofta beroende på hur ledningarna tas om hand och hur det grundläggande jobbet gjordes från början.

Däremot görs ett stambyte i en bostadsrättsförening rätt sällan, det kan dröja upp till 50 år (eller ännu mer) tills att det är nödvändigt. Alltså är det inte säker att du som boende i fastigheten ens kommer behöva gå igenom den processen oavsett att du bor där under flera år, men det kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet att risken finns om bytet gjordes för länge sen eller om fastigheten är gammal.

I vissa fall räcker det att man gör en så kallad avloppsrenovering, eller en ”relining” som då syftar på att man istället för att byta ut hela systemet renoverar de befintliga avloppen och ledningarna. Detta kan man göra om det inte uppstått sprickor, skador eller stopp eller som är för omfattande för att de ska kunna lagas utan att bytas ut.

Stambyte brf

Som vi tidigare var inne på så innebär ett stambyte, alltså oavsett om det är ett stambyte i en brf eller om det gäller ledningar för en enskild bostad, att man byter hela avloppssystemet och ersätter det med nya rör och ledningar. Det gäller då i regel alla rör och ledningar som står för transport av såväl tappvatten som avloppsvatten, där hela alltet ska tas bort och göras om på nytt.

Anledningen till att just stambyte i en bostadsrättsförening kan vara lite extra nödvändigt är för att samtliga ledningar är under väldigt hård press dagligen från flera olika håll, där hela systemet sammankopplas och påverkas av alla bostadsrätter i huset.  Är man inte tillräckligt uppmärksam på avloppssystemet kan skador och stopp leda till omfattande konsekvenser för samtliga inblandade, så som läckage och vattenskador.

Just stambyte är lite speciellt när det kommer till brf i form av flera lägenheter och stora fastigheter, för när det krävs att man gör ett stambyte i en bostadsrättsförening så innebär det att samtliga lägenheter kommer påverkas förr eller senare. Ingreppet är stort, och eftersom alla ledningar, rör och avlopp är kopplade till varandra på något sätt så kommer det vara nödvändigt för samtliga lägenheter att fixas till.

Arbetets omfattning påverkas självklart av fastighetens storlek och antalet bostadsrätter som berörs av bytet, men oavsett om det gäller ett stort hus med många lägenheter eller ett mindre hus med ett färre antal så är det ett faktum att alla bostäder kommer behöva gå igenom bytet. Det går in princip inte att undvika det, så det gäller helt enkelt att följa den som ansvarar för projektet och sen göra det som krävs för att det ska gå smidigt för alla.

Det som däremot är en fördel med att bo i bostadsrätt då ett stambyte verkligen måste göras är att du som bostadsägare inte behöver engagera dig särskilt mycket i projektet. Det till skillnad från om du skulle bo i en enskild fastighet eller byggnad som måste bytas, där du då måste se till att allt sker enligt dina direktiv. Nackdelen är ju å andra sidan att du inte kan ”rymma” från ingreppet om du bor i en brf, utan samtliga boende blir inblandade.

Stambyte bostadsrätt

Något som därmed kan vara bra att veta om är att du i många fall inte har en chans att bo eller vara kvar i din bostadsrätt under tiden som ett stambyte ska ske just runt dina väggar. Ett stambyte i en bostadsrätt kommer ofta då hela fastighetens system måste bytas ut, och visar det sig att en bostadsrätt har allvarliga problem med avlopp eller ledningar så går det ofta inte att lösa det utan att dra med alla på tåget.

Eftersom ingreppet ofta är väldigt stort och omfattande för alla lägenheter och bostadsrätter så kommer projektet i många fall också med följder som måste åtgärdas. Med tanke på att de allra flesta ledningar och rör är gömda under väggar eller golv så är sannolikheten väldigt stor att stambytet kommer innebära att hela badrummet och köket måste rivas upp för att man ska få tillgång till rören. Det gäller oavsett hur små eller stora problem just du upplever med rören i din bostadsrätt.

Det i sin tur innebär att det inte bara är det omfattande jobbet om att göra själva stambytet som ska utföras och checkas av i samtliga bostadsrätter, utan sen är det självklart också nödvändigt att fixa till de delar av bostaden som förstördes eller togs bort i och med bytet. Renoveringen måste ofta göras klart innan du kan flytta tillbaka in i bostaden, speciellt om det är många rör och ledningar som ska bytas.

Trots att ett stambyte i en bostadsrätt kan kännas väldigt jobbigt och krångligt för dig som boende, inte minst om ingreppet blir så omfattande att du faktiskt måste flytta därifrån under tiden de fixar i din lägenhet, så är slutresultatet ofta värt det.

Anledningen till att man måste göra ett helt utbyte av ”stammen”, det vill säga stambyte, beror ju helt enkelt på att det gamla och redan befintliga systemet är för slitet för att det ska klara av en renovering eller restorering. Riskerna om detta inte byts ut är att avloppen och ledningar går sönder eller drabbas av stopp, som då kan ha mindre trevliga följder som läckage och vattenskador.

Fördelen med ett ordentligt stambyte är då att man har möjligheten att modernisera systemet för att få bättre funktion på det hela. Det i sin tur leder till minskade risker för skador, driftstopp och andra omfattande konsekvenser som ofta kan komma att påverka samtliga bostäder.

Ett förbättrat avloppssystem kan också leda till att dina service- och driftkostnader för bostaden minskar, just på grund av att man effektiviserar dess funktion och minskar belastningen på systemet i sig. Att göra ett stambyte i en bostadsrätt är ofta omfattande, men i slutändan leder det till något gott för alla som bor i din brf!