Partiellt stambyte

När det kommer till just avlopp, rör och ledningar så är det inte helt ovanligt att man under vissa perioder måste gå in och göra vad man kallar för ett stambyte. Ett stambyte innebär att man byter ut hela avloppet och systemet som kopplar ihop alla rör och ledningar, något som är nödvändigt då de är för gamla och för slitna för att klara av att hålla ihop ordentligt.

Vid behov av att göra ett stambyte krävs det ofta att man går in rätt rejält, och i och med att hela avloppssystemet ska bytas ut och göras om så är det ett väldigt stort och omfattande projekt som både tar tid och energi och som påverkar alla inblandade. En typ av stambyte är det som man kallar för partiellt stambyte.

Vad är partiellt stambyte?

Som de redan beskrivs på namnet så är ett partiellt stambyte en sådan variant där man byter ut delar av avloppssystemet i olika etapper, det vill säga att man tar bort och gör om samtliga rör och ledningar bit för bit. Ett partiellt stambyte innebär alltså att man gör ett helt och komplett stambyte bara med skillnaden att allt inte görs samtidigt.

Faktum är att partiella stambyten ofta sker i takt med en bostadsrätt i ett fastighetshus, eller också ett helt separat boende bestämmer sig för att renovera eller byta ut badrum och kök, antingen för att det har uppstått några problem eller för att det helt enkelt är dags för renovering.

Då brukar man ofta passa på att gå in lite grövre och göra stambytet i samma veva för de rum där avloppen och stammen passerar. Eftersom ett stambyte ofta kräver att man bryter upp och ”förstör” både vävnader, väggar och golv så är det väldigt smidigt att göra det arbetet då man ändå vill renovera badrum eller kök, så slipper man göra de två gånger om.

Hur går ett partiellt stambyte till?

Som vi tidigare var inne på så är ett partiellt stambyte en process där man tar bit för bit av ett avloppssystem i en fastighet för att slippa göra allt samtidigt och påverka samtliga boenden under hela processen.

Det som dock gör partiella stambyten något komplicerade är att man i många fall gärna vill göra det samtidigt som en bostad eller ett hushåll ändå vill renovera delar av hemmet där stammen passerar, samtidigt som man också måste matcha själva stambytet med de bostäder som hör ihop med varandra.

Med det menar vi alltså att ett stambyte som utförs i en lägenhet ofta även kommer påverka den lägenhet som är placerad under denna, i och med att deras avloppsrör och ledningar ofta hör ihop. Detta gör man inte bara för att det hela ska kunna kopplas ihop på nytt, utan detta gör man också för att försäkra sig om att framtida renoveringar ansluts till det nya systemet direkt.

Trots att det må låta rätt komplicerat och omfattande så kan vi garantera att partiella stambyten ofta görs för det bättre, och trots att det ändå är en rätt krävande process som påverkar flera parter så är det ändå smidigare än om man gör hela stambytet samtidigt.

Ta hjälp av kunniga rörmokare som är experter på sin sak så ska du se att hela projektet kommer kännas tryggt och smidigt, där de också kan informera dig om hur du påverkas och vad som kommer att behöva ske i din bostad i samband med stambytet!