Filma avlopp

När man pratar om avlopp så pratar man ofta om dess kondition, hur det ser ut och om det finns några möjliga risker för skador eller sprickor som kan leda till läckage och liknande. Vanligt är att man anlitar en professionell rörmokare som kan avgöra huruvida avloppet i fråga ”mår bra” eller om det möjligtvis behöver åtgärdas på något sätt, något som de ofta tar reda på genom att filma avlopp.

Att filma avlopp är ett väldigt smart och smidigt sätt att kunna se hur avloppet ser ut inuti, även i de delar som stäcker sig långt ner i marken eller bakom väggarna och som kan vara svåra att se med blotta ögat utan att behöva riva upp hela fasaden. Har din bostad drabbats av sprickor, vattenskador, läckage eller liknande så kan det alltså vara dags att anlita en rörmokare som kan filma ditt avlopp!

Varför filma avlopp?

Det som är fördelen med att just filma ett avlopp är att man då kan se exakt hur avloppet, alla rör och ledningar ser ut. Och då menar vi inte bara hur de ser ut på ytan, utan även hur de ser ut inuti gångarna och djupt ner i sitt fastmärglade system.

Genom att filma avlopp är det väldigt mycket enklare att kontrollera så att allt står rätt till, så att man därmed kan få en chans att upptäcka allvarliga problem i tid. På så sätt slipper du också oroa dig för att stoppen, skadorna eller läckagen som kan uppstå, eller redan har uppstått, blir värre än vad de behöver bli.

Det i sin tur bidrar också till minskade kostnader för din bostad, samt att du förbereder inför framtiden och försäkrar ditt hem. Att behöva genomgå en avloppsrenovering eller till och med behöva göra ett stambyte på grund av att avloppen är i för dåligt skick är aldrig särskilt roligt, så att kunna kontrollera avloppen på ett smidigt sätt är otroligt nödvändigt för många.

Hur filma avlopp?

Att filma avlopp är en relativt smidig och lätthanterlig process som kan gå snabbt och effektivt om det görs av rätt person. Men trots att det ofta går rätt smidigt, inte minst om man jämför med det projekt som krävs för att istället göra en avloppsrenovering eller ett stambyte, krävs det att man anlitar någon som är kunnig på området.

När en rörmokare tar sig an jobbet om att kontrollera ditt avlopp så krävs det först och främst att personen renspolar avloppen för att det ens ska vara möjligt att se något. Under renspolning frigörs allt smuts och annat som kan ligga i vägen, så som avlagringar och sediment, som då gör att avloppet kan filmas utan problem.

Tar man inte bort detta innan man filmar ett avlopp så är det väldigt mycket svårare att upptäcka problem och skador, vilket ju såklart är nödvändigt för att filmningen ska bli lyckad. Under filmningen går man igenom hela avloppet för att se om avloppet är i gott skick eller om något måste åtgärdas, samt vad som då iså fall är orsaken till problemet. Det kan rör sig om allt från sprickor och hål till sättningar, rötter och andra stopp.