Stambyte eller relining?

Stambyte eller relining, vad ska man välja? När man pratar om att köpa, eller till och med hyra, en bostadsrätt eller fastighet så är det inte helt ovanligt att man direkt ställer sig frågan om när det är dags för stambyte, eller om det är nödvändigt att bostaden genomgår en relining. Antingen kan det vara dags för stambyte snart, eller så kan bostaden vara i behov av en relining eller en så kallad avloppsrenovering om avloppen är i tillräckligt gott skick och inte behöver bytas ut helt.

Beroende på hur bostaden ser ut, vilken fastighet eller byggnad det gäller, hur gammal den är, vilket skick den är i, och hur det grundläggande avloppsystemet gjordes från början så kan frågan om stambyte eller relining variera. Stambyte krävs om avloppen är för gamla och slitna för att de ska kunna reparerar och renoveras, medan relining är ett bra alternativ om de är i gott skick men ändå behöver lite av en förnyelse.

Relining eller stambyte – vilket ska man välja?

Kort och gott så är relining ett betydligt mindre krävande ingrepp som innebär att man ”jobbar på ytan” och endast byter ut fodret i avloppen för att de ska fungera som de ska och hålla längre, medan ett stambyte är ett väldigt omfattande ingrepp som påverkar samtliga boenden i fastigheten.

Som tidigare nämnt så är ett stambyte nödvändigt om fastigheten är väldigt gammal eller då avloppen blivit så slitna att de helt enkelt inte längre fungerar som de ska. Det finns för- och nackdelar med båda ingreppen, och det är helt enkelt beroende på fastigheten och avloppens skick som man kan avgöra vilket som passar bäst.

Relining

Fördelen med relining av rör och avlopp är att ingreppet inte är överdrivet stort och komplicerat, det i och med att relining endast innebär att man byter ut innerfodret i avloppen och därmed inte behöver byta ut eller lägga helt nya rör. Det i sig innebär att ingreppet görs i varje bostad för sig, och att varken du eller dina grannar påverkas av varandra.

Rörmokaren som ska utföra arbetet behöver endast ha tillgång till rören på ytan, det vill säga att man väldigt sällan måste ta sig in under väggar eller ytskikt för att utföra arbetet. Med andra ord så leder relining inte till några konsekvenser i form av renovering eller annat fix, utan det enda som kan behövas är att man flyttar vissa möbler eller föremål för att komma in i rören.

Att relina rör tar ofta inte heller mer än några dagar att utföra, och du som boende i bostaden behöver varken flytta ut eller hålla dig undan under processens gång. Nackdelen är å andra sidan att man inte alltid har möjlighet att åtgärda grova skador, sprickor eller stopp som har bildats i rören.

Relining är ett bra alternativ om rören är lite slitna och om det innersta skiktet har mindre skador eller sprickor, men är det allvarliga problem så räcker det ofta inte med en så kallad avloppsrenovering. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en stamspolning för att se hur avloppen ser ut och hur de fungerar, samt för att kunna kontrollera om något måste åtgärdas. Relining av rör håller dina avlopp i bra skick och minskar risken för stora skador.

Stambyte

Om vi istället jämför relining av rör med stambyte av hela avloppssystem så finns det ingen tvekan om att stambyte är det projekt som man som fastighetsägare ofta drar sig för att göra. Det beror inte bara på att ett stambyte påverkar alla bostadsrätter i fastigheten, utan ett stambyte är i sig också ett ingrepp som tar väldigt lång tid och som kräver att man både planerar och arbetar steg för steg för att det ska funka så bra som möjligt.

Fördelen med att göra ett helt och komplett stambyte är att man helt enkelt byter ut och börjar om på nytt, vilket innebär att man kan se till att öka kvalitén och livslängden på avloppssystemet avsevärt. På så sätt slipper både fastighetsägare och bostadsägare oroa sig för framtida problem med avloppet, samtidigt som ett nyligen gjort stambyte också kan öka värdet på bostäderna.

Nackdelen är å andra sidan att, som vi tidigare nämnt, ett stambyte är ett väldigt omfattande projekt som inkluderar samtliga boenden i fastigheten. Eftersom hela avloppet och systemet är ihopkopplat till en stam i byggnaden så krävs det att alla avlopp, rör och ledningar byts ut om det hela är för gammalt. Då räcker det helt enkelt inte med att man relinar, avloppsrenoverar, stamspolar eller gör andra ”tillfälliga” åtgärder.

Ett stambyte kräver också väldigt mycket planering och grundliga kontroller för hur det hela ska göras på ett bra sätt. Trots att kanske inte alla lägenheter upplever problem med avloppen i sin bostad så kommer det vara nödvändigt att göra ett byte i alla bostäder, just på grund av att alla ledningar sitter ihop.

I vissa fall väljer man att göra så kallade partiella stambyten, som då innebär att man tar det steg för steg så att man slipper påverka alla bostäder samtidigt. Även här är det dock viktigt med logistik, där man måste se till att lägenheterna som sitter ihop med varandra vertikalt kan utföra ingreppen samtidigt i och med att deras avlopp kopplas samman och påverkar varandra.

Oavsett om hela stambytet görs på en gång eller om det görs partiellt så kommer de som bor i lägenheterna där ingreppet görs att behöva flytta ut från lägenheten under processens gång, något som i sig kan vara omständigt. Följderna av ett stambyte är i sig inte helt lätta att hantera alltid.

Det positiva är att stammen håller längre och att den kan funka bättre, medan det å andra sidan också ofta innebär att man som bostadsägare måste renovera kanske både sitt badrum och kök där rören har bytts ut. Eftersom bytet kräver att man går in på djupet, in bakom väggarna och mellan skikten för att komma åt och byta ut rören så innebär det också att badrum och kök förstörs.

Det i sig kräver renoveringar för att återställa bostadens funktion, något som både är jobbigt och krävande på sitt sätt men som också möjliggör för förändringar och förbättringar i bostaden. Har du dessutom redan funderat på att byta ut badrum eller kök är ett stambyte en perfekt möjlighet att genomföra det!

Olika metoder för relining

När det kommer till relining och den typen av ingrepp på avloppen så finns det även där några skillnader vad gäller utförande, resultat och omfattning av projekt. Som tidigare nämnt så är relining ett bra alternativ om avloppen och rören är i gott skick men ändå i behov av att få en uppfräschning, där man då går in för att fodra om och byta ut materialet inuti rören.

Relining av rör görs alltid utan att fastigheten eller konstruktionen i sig påverkas, men trots det så kan ingreppet förbättra skicket på avloppen och öka deras livslängd med ett par tiotals år om man har tur. Det innebär att ingreppet faktiskt kan vara avgörande för bostadens värde, avloppens funktion och den generella trivseln, samtidigt som en relining även kan ha en stor påverkan på hela avloppssystemet och stammen i sig.

Ingreppet kräver självklart både rätt personer och hög kunnighet inom området för att det ska gå rätt till, så trots att det är ett lättare, smidigare och mindre kostsamt alternativ till stambyte så kommer det påverka dig som bor i bostaden under projektets gång. Men, eftersom man varken behöver byta ut eller lägga om några rör så är det ett relativt minimalt ingrepp som har en väldigt stor påverkan!

Däremot finns det två olika typer av metoder som man kan använda sig av då man relina rör, närmare bestämt sprutmetoden och strumpmetoden. Sprutmetoden innebär att man sprutas insidan av röret med en plastbeläggning, som då bildar ett tätt lager utan skarvar. På så sätt hålls avloppen ordentligt tätade och stabila, vilket minskar risken för skador och sprickor som kan leda till läckage och liknande.

Sprutmetoden är att föredra då det inte uppstått några stora skador eller uppbrott i avloppsledningarna, inte minst då det är det absolut billigaste alternativet. Om det däremot finns stora sprickor, rörbrott, öppna fogar eller mer omfattande skador är sprutmetoden inte ett alternativ.

Den andra metoden för relining av rör, alltså strumpmetoden, innebär att man relinar röret med en typ av polyesterstrumpa. Detta görs genom att strumpan skjuts in i röret med hjälp av tryckluft, där strumpan då lägger sig likt ett spindelnät och håller sig fast tack vare trycket vid appliceringen.

Fördelen med polyesterstrumpan är att den är lite mer tålig och motståndskraftig, vilket innebär att den funkar om avloppen har större skador. Däremot är denna metod också lite dyrare, och på grund av det så används detta ingrepp endast om det krävs att avloppen åtgärdas rätt rejält utan att man väljer stambyte.

Stambyte eller relining – sammanfattning

Med tanke på att stambyte och relining är två helt olika typer av ingrepp på avloppen och själva stammen så kan det vara svårt att veta vilket alternativ som är bäst att välja. Som tidigare nämnt så finns det för- och nackdelar med dem båda, och det enda man kan göra för att hitta rätt beslut är att avgöra från gång till gång. Då kollar man på fastigheten i sig, ålder och skick, hur avloppen fungerar, hur de är lagda, samt när det sist gjordes ett stambyte. I vanliga fall är stambyte inte nödvändigt förens det gått runt 50 år sen sist, och så länge avloppen håller ihop någorlunda bra och fungerar så är relining ofta det bästa alternativet. Glöm bara inte att relining inte är en typ av stambyte, utan snarare så är det som en enklare, snabbare och billigare lösning som gör att man kan skjuta stambytet framåt.