Stambyte i lägenhet

Att göra ett stambyte i en lägenhet är ofta ett väldigt krångligt och komplicerat ingrepp, inte bara då det innebär att man måste ta sig in bakom väggarna för att få åtkomst till alla avlopp, rör och ledningar som ska bytas ut. Eftersom ett stambyte innebär att man byter ut hela stammen och avloppssystemet så innebär ett stambyte i lägenhet också att alla andra lägenheter i fastigheten kommer att påverkas. Det är inte möjligt att göra ett stambyte i bara en lägenhet, utan i och med det ingreppet tvingas också alla andra att följa med på tåget för att hela stammen ska kunna bytas ut och för att arbetet ska kunna slutföras.

Att göra stambyte i lägenhet

Med andra ord är ett stambyte i en lägenhet inte något som man som enskild fastighetsägare bara kan besluta om sådär över en dag, utan då krävs det att bostadsrättsföreningen och de ansvariga medlemmarna kommer överens om att ett stambyte är nödvändigt för hela fastigheten.

Skulle det däremot visa sig att du som bostadsägare är i akut behov av renovering eller om dina avlopp beter sig väldigt konstigt så finns det möjlighet att kolla vidare på det för att se om du kan få en enskild åtgärd, eller om det faktiskt blir startpunkten för att stambytet sätter igång.

Problem med avlopp och rör kan i vissa fall vara kopplade till bara en lägenhet, och då är det inte helt säkert att du som bostadsägare har rätten att åtgärda detta om det inte är akut eller om det ändå planerats ett stambyte inom en snar framtid. I många fall så innebär däremot återkommande problem att avloppet är så pass gammalt eller slitet att hela systemet helt enkelt måste bytas ut, det vill säga i alla bostäder.

Oavsett situation och i vilket skick som själva stammen och avloppssystemet visar sig vara i så är det ett rätt svårt beslut att ta när det kommer till stambyte i lägenhet. Till att börja med så blir alla bostäder och boenden påverkade av beslutet eftersom hela systemet sitter ihop, så ska det bytas ut innebär det att samtliga bostäder på ett eller annat sätt kommer att behöva genomgå processen. Under tiden som ett stambyte sker kan man ofta inte bo eller vara kvar i bostaden, så inte nog med att det är ett stort ingrepp som kräver sin tid utan som boende kan det också vara väldigt omständigt. 

Sen kan det också visa sig att det inte alltid är ett stambyte som krävs för att avloppen i en lägenhet ska fungera som vanligt, utan ibland kan det räcka med att man gör en så kallad stamrenovering eller relining och bara åtgärdar de problem som finns för att kunna behålla de redan befintliga avloppen. Avloppen måste kontinuerligt kontrolleras för att se hur de fungerar, om det krävs några åtgärder, och om det då isåfall innebär ett helt stambyte då rören är gamla och slitna eller om det faktiskt räcker med ett mindre ingrepp.

Tänk på att det är fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen och styrelsemedlemmarna som är ansvariga för dessa kontroller, och att de är dem som bestämmer om och när ett stambyte ska inträffa trots att du som boende äger lägenheten. Oavsett om du vägrar, om du nyligen renoverat ditt badrum eller om du bara tycker att ett stambyte känns jobbigt och onödigt så måste du följa det som beslutas i fastigheten. Och trots att ett stambyte kommer förstöra ditt badrum, och kanske även ditt kök, så finns det möjligheter att åtgärda detta och få hjälp av brf:en efter att ingreppet är färdigt!

Stambyte hyresrätt

Vad gäller dig som bor i en hyresrätt i en fastighet där det beslutats om ett stambyte så har du som hyresgäst inte så speciellt mycket att säga till om, varken vad gäller ingreppets utförande, dess tidsperiod, eller hur det kommer att påverka dig som boende. Detta gäller oavsett vilken hyresrätt som stambytet ska utföras i, alltså om det är ett stambyte i radhus eller om det är stambyte i lägenhet.

Med tanke på att det inte är du som äger bostaden så är det fastighetsägaren eller hyresvärden som har ansvaret och rätten om att vara med i detta beslut, så skulle det visa sig att ett stambyte ska inträffa under den tiden som du bor i eller hyr en lägenhet så är det bara för dig att finna dig i situationen.

Trots att ett stambyte ofta är en rätt komplicerad process som både tar tid och som påverkar dig som boende så är det en process som är nödvändig att göra efter ett antal år, och vad gäller hyresvärden och dess ansvarande för beslut så har du som hyresgäst i vissa fall rätt att komma med egna förslag och vara med i vissa val. Ju längre du har bott där och ju mer ”ansvar” bostadsägaren ger dig desto större är chanserna att du också får vara med i valet för hur ”din” bostad ska bli efter stambytet.

Stambyte hyreshöjning

Somliga privata hyresvärdar kan vara rätt hårda och tjuriga när det gäller stambyte och påverkan på deras hyresgäst, men bor du i en hyresbostad som ägs av en större aktör så har du i många fall rätten att vara med och bestämma. Detta är däremot något som många hyresvärdar vill utnyttja, där de alltså erbjuder sin hyresgäst att själv få vara med och sätta en högre standard till följd av att man då får betala en högre hyra.

Att göra en sådan hyreshöjning i och med ett stambyte är något som de flesta hyresvärdar faktiskt har rätt att göra, inte minst med tanke på att beslutet om stambyte ofta inte är deras eget val utan något som faktiskt måste göras för fastighetens funktion. Som bostadsägare kan ingreppet komma att kosta en hel del, och får att det då ska bli lönsamt med en hyresgäst kan de ha rätten att höja hyran. 

Ett tips är att kolla upp när ett stambyte planeras att utföra i en fastighet innan du hyr en bostad, för att på så sätt kunna undvika detta om det skulle vara på kartan inom närmsta framtiden. För trots att du som hyresgäst inte ansvarar för varken beslut, process eller betalning så är det du som boende som påverkas mest av ingreppet. Bor du i en hyresrätt där ett stambyte ska göras och där stambytet kan innebära hyreshöjning så rekommenderar vi dig att kolla upp vad som gäller och även att du kontaktar din hyresvärd. På så sätt kan du kommunicera och ifrågasätta hur ingreppet kommer att påverka bostaden och dig som boende, där du i vissa fall också har rätt till ersättning eller annan bostadshjälp om stambytet kommer att göra bostaden obeboelig.