Stamrenovering

Till skillnad från ett stambyte så är en stamrenovering ett enklare, smidigare och betydligt mindre kostsamt ingrepp som innebär att man renoverar avloppsstammen. Stamrenovering är en typ av relining, vilket alltså innebär att man inte byter ut eller lägger om avloppen utan att man då istället fokuserar på att fixa till de befintliga rören. När man pratar om stamrenovering så kan man syfta på olika metoder, där den specifika metoden som ska användas för en specifik fastighet avgörs beroende på hur avloppen ser ut och vad det är som ska renoveras.

Däremot är det inte alltid möjligt att göra en stamrenovering, utan visar det sig att avloppsstammen och samtliga rör är gamla och i väldigt dåligt skick så har man ofta inget annat val än att göra ett stambyte. Om avloppet däremot är i bra skick och fungerar som det ska så kan en stamrenovering vara ett bra alternativ för att underhålla det.

Stamrenovering eller stambyte?

Som sagt så är en stamrenovering en typ av relining, där man alltså fokuserar på att göra ett ingrepp på de redan befintliga avloppsrören så att de håller sig i gott skick och fungerar som de ska. Däremot är det inte alltid möjligt att utföra en sådan renovering på de redan befintliga rören, utan om de är väldigt gamla och alldeles för slitna så krävs det att man gör ett helt stambyte.

Med andra ord så är det fastigheten i sig och dess avloppssystem som är avgörande för om ett stambyte eller en stamrenovering är det bästa alternativet. Är det inte nödvändigt att byta ut hela avloppsstammen så väljer man oftast någon typ av stamrenovering eller relining, som då kan se ut på olika sätt beroende på avloppens skick.

För att komma fram till vilket alternativ som ska göras i den specifika fastigheten, alltså även vad gäller vilken typ av stamrenovering det gäller, så är det viktigt att man tar hjälp av en professionell inspektör som är expert på ämnet i fråga. De måste göra en noggrann inspektion av både fastighet och avloppsstam för att sen kunna avgöra vilket ingrepp som är nödvändigt.

I vissa fall kan det faktiskt visa sig att ett stambyte är ett bättre alternativ än en stamrenovering trots att avloppen kanske fungerar rätt bra. Detta gäller framförallt på sådana fastigheter som har stått länge och som det inte gjorts stambyte på sen flera decennier tillbaka. Gör man en stamrenovering då så kommer man troligtvis ändå behöva göra ett stambyte om några år, och då är det bättre att göra det mer omfattande ingreppet direkt. 

När göra stamrenovering?

Som vi tidigare varit inne på så är stamrenovering en typ av relining där man fokuserar på att göra om den stam, det vill säga de avlopp, rör och ledningar som redan existerar i fastigheten. Med tanke på att det ofta är ett väldigt krävande ingrepp att byta ut hela stammen så undviker man helst att göra det om det går, och väljer därmed att istället göra en stamrenovering som då är enklare, smidigare och mindre koststamt.

För att avgöra om en stamrenovering är möjlig att göra i en fastighet eller byggnad så krävs det att man tar in en professionell inspektör eller ett företag inom VVS som då har koll på vad de sysslar med, vad man ska leta efter, samt hur olika avlopp och fastigheter är avgörande för ingreppet i sig.

Vanligen är det fördelaktigt att göra någon form av stamrenovering så länge stammen och avloppen inte är allt för gamla och slitna. ”varningstecken” på att en stamrenovering kan vara nödvändig är om ni till exempel upplever vattenskador, fuktfläckar, flagnande väggfärg, dålig lukt, trögrinnande handfat, översvämning eller liknande problem, så då innebär att avloppen behöver åtgärdas.

I vissa fall kan det handla om själva fodret, ibland kan det röra sig om vissa små skador eller slitage, andra gånger kan det handla om att sätta ”rör-i-rör”, eller så kan det helt enkelt vara nödvändigt att göra en avloppsrenovering på något annat sätt.

Oavsett vilken typ av relining eller stamrenovering som krävs så är det alltid viktigt att det kontrolleras av någon med hög kunskap inom området, samt att man noggrant går igenom om det är nödvändigt att göra andra åtgärder innan själva stamrenoveringen. Olika typer av avloppsrensningar, stamspolningar och rörsköljningar kan vara exempel på förberedande arbeten på stammen och avloppen. 

Stamrensning

I vissa fall när man ska göra en stamrenovering eller ett stambyte så är det nödvändigt att man gör vad man kallar för en stamrensning innan man sätter igång med projektet. En stamrensning är ett ingrepp där man helt enkelt går in för att rensa och rengöra ett avlopp, där man då tar sig ann både stammar och stickledningar och även avluftar inuti rören.

Det här är alltså ett förberedande steg för den process där man antingen ska gå in för att göra en stamrenovering och fixera de redan befintliga avloppen, eller då man ska göra andra avloppsingrepp som inte innebär ett helt stambyte. Stamrensning kan också göras likt en stam- eller avloppsspolning, om det till exempel skulle uppstå stopp eller andra igentäppningar i ditt avlopp.

Beroende på hur just ditt avlopp ser ut, vilket skick det är i och hur det fungerar så kan man utföra en stamrensning på lite olika sätt, där ingreppet antingen kan vara av mindre storlek eller så kan det vara mer omfattande. Även hur länge man måste gå mellan gångerna av en stamrensning beror på avloppet i sig, där intervallet kan variera från allt från 5 år till 15-20 år om stammarna är i bra skick.

Just stamrensning innebär ju att man rengör stammen och avloppen inifrån, där man då vill få bort diverse smuts, avlagringar och annat kravs som kan ligga i vägen för avloppets genomfart och grundläggande funktion.

Som sagt så kan det vara ett ingrepp som man måste göra innan man ska utföra en stamrenovering, så att man först kan kontrollera hur avloppet ser ut och därmed se om något speciellt måste åtgärdas i och med renoveringen. Om smuts och annat ligger i vägen så kan det vara svårt att se hur avloppet ser ut, och då blir inte heller stamrenoveringen lika bra.

Läs dig mer om stambyte genom att läsa vidare i artiklarna eller kontakta oss direkt för att få professionell hjälp.