Stamspolning

Stamspolning är något som man kan behöva genomföra i samtliga bostäder då och då. Det är en process där man helt enkelt kontrollerar alla rör och ser till så att allt står rätt till, där man sen med en stamspolning rensar och rengör avloppssystemet för att minska risken för stopp, skador och slitage som kan orsaka mer omfattande problem. Med regelbunden stamspolning kan man som fastighetsägare känna sig säker på att samtliga avlopp, rör och ledningar håller sig i gott skick, och att allt som rör sig genom systemet kan ta sig fram ordentligt och inte orsaka några problem. 

Stamspolning – hur ofta?

Beroende på vilken fastighet det gäller så kan en stamspolning behövas utföras olika ofta, men för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att med jämna mellanrum kontrollera hela stamsystemet för att se så att allt är som det ska. Skulle det visa sig att dina avloppsrör är igensatta så kommer risken för vattenskador och läckage öka avsevärt, något man då kan förebygga genom kontroller och eventuell stamspolning som följd.

Ofta är det inte nödvändigt att man gör en stamspolning mer än en gång per år eller vart annat år (om ens så ofta), men oavsett så är det bra att kontrollera rören för att se efter om en stamspolning är nödvändigt eller om det krävs någon annan åtgärd.

Att göra en kontroll av ditt rörsystem kan vara bra trots att man kanske inte upplever några tydliga tecken på avloppsproblem, speciellt om man bor i en enskild fastighet där det är en själv som ansvarar för sådana åtgärder. Som sagt så krävs det ofta inte att man ser efter avloppens och rörens funktioner mer än en gång årligen, men skulle du uppleva några tydliga tecken på något som måste åtgärdas bör det göras omgående.

När göra stamspolning?

För att vara på den säkra sidan rekommenderar de flesta rörmokare och liknande specialister på avlopp och rör att man i alla fall gör årliga kontrollerar av sina avlopp, något som då gäller oavsett om man bor i en enskild fastighet eller om man bor i en lägenhet.

Det är alltså nödvändigt att göra trots att dina avlopp verkar fungera som det ska, för det är inte alltid som man kan se tydliga tecken på att det krävs en stamspolning. Sen är det inte heller fel att vara ute i god tid och i förebyggande syfte snarare än att agera när det redan är för sent, det vill säga att man spolar rent innan det ens bildas en skada, spricka eller blivit stopp.

Varningssignaler som du bör hålla reda på i ditt hem är saker som läckage och översvämning, vattenskador och fuktfläckar, långsam avrinning, bubblor i diskhon eller andra handfat, dålig lukt, och om det verkar vara stopp. Allt det kan vara tecken på att avloppen och rören är slitna, att de fått en skada eller spricka, eller att det helt enkelt är ett stopp som måste åtgärdas.

Med regelbundna kontroller följt av stamspolning håller du ditt avloppssystem i gott skick, vilket i sig minskar risken för att dessa problem ens uppstår från första början. En stamspolning håller avloppen rena och fria från allt smuts som kan orsaka skador och stopp, något du verkligen bör försöka undvika i och med att det kan kosta rätt mycket. Tänk på att ta hem någon som kan kolla dina rör och kanske även utföra en stamspolning om du upplever några av de varningstecken vi beskrev ovan! 

Underhållsspolning

När det kommer till stam- och rörspolning kan man också prata om en annan term eller uttryck som hör till ämnet och som beskriver ett konsekvent ingripande av processen, något som brukar benämnas för underhållsspolning. Underhållsspolning innebär in princip att man ”schemalägger” eller planerar avloppsspolningen i förväg, just för att man på sikt ska kunna underhålla avloppssystemet och se till att det sker kontrollerar och spolning med jämna mellanrum.

Pratar man om underhållsspolning menar man alltså att man verkar i förebyggande syfte för att minska risken om att det uppstår problem i fastigheten, något som alla fastighets- och bostadsägare bör göra med fördel. Med regelbunden stamspolning ser man till att åtgärda problemen innan de ens har uppstått, det vill säga skador, sprickor och stopp som kan leda till värre konsekvenser.

Vid utförande av underhållsspolning ingriper man för att hålla avloppen, rören och ledningarna öppna och fria från allt smuts som rinner igenom, där man helt enkelt ser till att spola bort alla avlagringar, matrester, krafs, smörjor och annat som kan fastna och stoppa upp dess genomfart. Genom planerad underhållsspolning säkerställer man alltså att avloppet håller sig i gott skick, och samtidigt då minskar risken för onödiga problem.

Rörspolning

Att utföra en rörspolning är kort och gott något som samtliga fastighets- och bostadsägare bör vara noggranna med att göra då och då, åtminstone en gång per år eller vart annat år för att vara på den säkra sidan. Innan man utför en rörspolning så är det såklart nödvändigt att kontrollera om det behövs, men i många fall kan avloppen och rören vara i behov av en genomspolning trots att det inte gått allt för lång tid sen sist.

Beroende på vilken fastighet det gäller och hur avloppen ser ut så kan det krävas olika styrka och effekt på rörspolningen, något som i sin tur också kan påverka rörens skick och funktion. Syftet med rörspolning är ju som sagt att rensa och spola igenom avloppen, och visar det sig då att det finns mycket som måste spolas bort så krävs det lite hårdare tryck.

Däremot är det viktigt att veta om att allt för högeffektiv rörspolning kan leda till ökad risk för läckage och sprickor, inte minst om rören redan är gamla och slitna eller om det finns någon skada som bör åtgärdas.

Med andra ord är det bästa alternativet att konsekvent kontrollera rören och planera rörspolning för att underhålla dess funktion, så att man håller avloppen fria och rena från smuts och därmed minskar risken för stopp och andra problem. Då behöver man sällan spola allt för hårt, utan istället så ser man till att avloppen fungerar som det ska och att man med jämna mellanrum hjälper de lite på traven.