Vad är relining?

Relining är ett samlingsnamn eller ett övergripande begrepp på ett flertal olika metoder som kan användas då man vill renovera eller reparera avlopp, rör och ledningar som ligger under marken eller som är satta i en fastighet. Vanligen pratar man om relining som ett smidigare och mindre krävande förslag till stambyte, där du då slipper göra hela bytet av avloppssystemet och kan istället fokusera på att fixa de redan befintliga rören.

En vanlig metod av relining är det som man kallar för avloppsrenovering, vilket ju är precis vad det hela handlar om. Finns det en möjlighet att undgå ett stambyte, det vill säga om rören och lederna är i tillräckligt gott skick för att renoveras och inte bytas ut helt, och istället gå in och utföra relining så är det ofta det alternativet som man drar sig åt.

Relining avlopp

Som vi precis var inne på så är relining en typ av avloppsrenovering som i de allra flesta fall går ut på att man restaurerar de befintliga ledningarna och avloppssystemet genom att fodra dem med nytt material. Just relining är ett begrepp som vi lånat från engelskan, och som även kan benämnas som att man fodrar om.

Det hela går alltså ut på att man vill behålla själva stammarna för att slippa bygga om hela systemet, och istället då gjuta ett nytt innanmäte som ser till att rören håller längre. Andra uttryck som beskriver samma typ av ingrepp är rörfodring, lining, stamrenovering och infodring. Relining av avlopp är ett rätt vanligt förekommande ingrepp som man kan behöva göra efter att en fastighet eller byggnad har stått till sig i några år.

Beroende på hur detta arbete gjordes från början, hur grunden är lagd och hur gammal byggnaden är så kan relining av avlopp vara olika påfrestande, både för rörmokarna och de som bor i fastigheten. Men till skillnad från ett stambyte så påverkas inte fastigheten eller bostäderna mer än vissa möbler kan behöva flyttas.

Något man däremot bör komma ihåg är att trots att en relining av avlopp inte innebär att man behöver byta ut hela systemet så är det ändå ett rätt omfattande projekt som kräver hög kunskap och speciella verktyg. Man måste ta sig ann de befintliga stammarna och påbörja ett renoveringsprojekt, där man då vill komma in i avloppen för att kunna byta ut materialet.

Stammarna i sig kan vara något svåra att komma åt, men i och med att ingreppet inte kräver utbyte av några delar så berörs sällan fastighetens konstruktion och bostäders innanmäte. Är det inte möjligt att bara relina avloppet så måste man dessvärre ta till med ett stambyte, något som då hänger ihop med att både yttre rör och inre ”foder” är i för dåligt skick.

Beroende på om det räcker med att du gör en relining av avloppet eller om det faktiskt krävs ett helt stambyte så kommer prisbilden såklart att variera, där ett helt utbyte av systemet ofta kan bli rätt kostsamt.

När det kommer till relining av avlopp och pris så behöver det inte bli överdrivet dyrt, något som såklart också beror på projektet i sig och var renoveringen ska göras. Faktorer som påverkar priset är både arbetets omfattning, rörmokaren och dess kvalité, arbetstiden, material och metod. Att relina avlopp tar ofta inte längre än en vecka, men tänk på det viktiga i att jobbet blir ordentligt gjort!

Relining avloppsrör

När det kommer till relining och just relining av avloppsrör så är det viktigt att man som ansvarig för byggnaden eller fastigheten har koll på vad som krävs för att avloppen ska kunna fixas i ett så bra skick som möjligt. Att relina avloppsrör är ett projekt som kräver betydligt mycket mindre ingripande och renovering är ett stambyte, men trots det så måste det göras på rätt sätt och av rätt personer för att det ens ska vara möjligt.

När man pratar om att relina avloppsrör så menar man alltså att man ska byta ut innerfodret i avloppen, rören och ledningarna, så att man sen kan byta ut dem och öka livslängden på hela systemet. Detta är ett möjligt alternativ om rören är i gott skick och klarar av att gå igenom en renovering, medan allt för gamla och slitna rör istället måste bytas ut helt.

Relining av rör är alltså en typ av avloppsrenovering som innebär att man fokuserar på rörens innanmäte, där man då går in och tar bort det gamla fodret för att kunna lägga in nytt och mer tåligt material. Detta ökar hållbarheten och livslängden på avloppssystemet.


Beroende på vilken metod som används då man ska relina rör så kan processen och ingreppet se något olika ut. Oftast talar man om två olika metoder som kommer med lite varierande ingrepp och resultat, nämligen sprutmetoden och strumpmetoden. Dessa två olika metoder kan också komma att påverka priset på reliningen, där även antalet rör som ska relinas samt rörens skick är avgörande. 

Vad kostar relining?

Som vi tidigare varit inne på så kan relining av avlopp och rör se ut på lite olika sätt beroende på vilken metod man använder, hur stort projektet är och hur omfattande ingrepp som krävs, samt vilken rörmokare man anlitar sig av och hur snabbt det går.

Något som däremot är fördelaktigt då man kan utföra en relining, alltså då det räcker med att rören fodras om det inte är nödvändigt att göra ett helt stambyte, är att projektet ofta inte kräver ett allt för stort ingripande på varken rören i sig eller på fastigheten det gäller. Med andra ord så behöver kostnad för relining inte bli överdrivet dyr.

Men i och med att man ändå måste in och hålla på och pilla och mecka med de befintliga rören, vilket då i sig är ett ingrepp som man inte bara gör sådär hux flux, så kan det bli rätt kostsamt i slutändan, inte minst om fastigheten är stor och har många rör som ska fixas. Ett tips är att du anlitar någon som kan kontrollera din fastighet och kartlägga på ett ungefär vad som krävs och vad arbetet kommer kosta innan du sätter igång.

Olika fastigheter kan ha olika kostnad för relining, där relining och kostnad per meter också kan variera beroende på hur pass mycket arbete som krävs för att de befintliga avloppen och hela systemet ska kunna renoveras så bra som möjligt.

Alltså är det rätt svårt att säga vad den exakta kostnaden för relining är, men du bör i alla fall räkna med några tiotals tusen för att sen lägga på lite mer om din bostad är stor. Kom ihåg att du kan få hjälp med att båda beräkna projektet och reliningens pris genom att anlita en byggprojektledare eller liknande som kan kartlägga utgångsläget och göra en realistisk bedömning av såväl ingreppets storlek som priset i sig. Ju större byggnaden är och ju fler avlopp och rör som måste renoveras desto mer kostsamt är det!

Relining Stockholm

Att relina sina avlopp och rör är något som man inte allt för ofta behöver göra, inte minst om byggnaden nyligen genomgått ett stambyte som innebär att hela systemet nyligen bytts ut och lagts om.

Beroende på vilken byggnad det gäller, hur gammal den är, när senaste stambytet gjordes, och hur avloppen och alla rör lades från början så kan intervallerna mellan avloppsrenoveringar variera, men i många fall är det inte nödvändigt förens byggnaden stått sig i flera år. Däremot kan det uppstå skador, slitage och stopp i avloppen på grund av oberäknade faktorer, och då kan det vara nödvändigt med relining.

On du är i behov av relining i Stockholm så finns det gott om rörmokare och specialister som är experter på just relining och avloppsrenoveringar. Fördelen med relining är att ingreppet på fastigheten och den specifika bostaden sällan är större än en vanlig renovering, vilket alltså innebär att du som boende inte kommer att påverkas som mycket.

Något som däremot kan vara bra att veta om är att relining i Stockholm kan se lite olika ut från fastighet till fastighet, där exempelvis ett ingrepp på en enskild villa och ett ingrepp i en bostadsrättsförening kan ha olika utgångspunkt. Bland annat kan antalet rör, dess spridning och koppling, samt metod och material variera, vilket i sin tur också påverkar priset.

Men eftersom ingreppet endast innebär att man ska fodra om de befintliga rören så är det oftast inte överdrivet stort, och eftersom man då inte ska byta ut eller lägga om något avloppssystem så påverkas inte heller grannarna.

Behöver du hjälp med relining i Stockholm så finns det gott om hjälp att få, och oavsett om det rör sig om en lägenhet eller ett privat hus så är det smart att ta tag i problemet så fort som möjligt om du märker att dina avlopp inte funkar som det ska. Vanliga tecken på att en relining kan behövas är om du upplever vattenskador, fläckar, flagnande väggfärg, otrevlig lukt, stopp, eller liknande. Att göra en relining i Stockholm är ett projekt som kräver både kunskap och erfarenhet för att renoveringen ska bli så bra som möjligt, men oavsett vem det gäller och var det gäller så är det möjligt att lösa!