Stambyte hur ofta?

Har du koll på frågan om hur ofta ett stambyte ska ske? När det kommer till avloppssystemet i en fastighet eller byggnad så är det inte helt ovanligt att man glömmer att själva stammen måste kontrolleras, underhållas och i vissa fall även åtgärdas. Faktum är att stammen i en fastighet är otroligt viktig för hur fastigheten fungerar överlag, något som i sin tur också påverkar alla bostäder och boenden i byggnaden.

Eftersom avlopp ”åldras” är det också nödvändigt att man byter ut stammarna och avloppet efter ett antal år, vilket kallas för att man gör ett stambyte där man då helt enkelt byter ut hela avloppssystemet. Beroende på fastighetens ålder, avloppsstammens skick och dess grundläggande funktion så kan stammarna behöva bytas ut olika ofta, något som vi ska in på lite närmare här nedan!

Hur ofta ska man göra ett stambyte?

Det är inte alla som har koll på att avloppen och stammarna i en byggnad faktiskt behöver bytas ut efter ett antal år på grund av att de blir för gamla och slitna för att kunna fungera som de ska. Som fastighetsägare bör man ha koll på detta, och även då hålla koll på hur ofta ett stambyte bör göras samt när ett stambyte bör göras på den specifika fastigheten.

Man brukar säga att stammarna i ett avloppssystem kan hålla mellan 30- 60 år beroende på hur de ser ut, hur de lades från början, hur de har underhållits och hur dess skick är. 30- 60 år är ett rätt långt spann, och i många fall hinner man under den tiden byta fastighetsägare rätt många gånger. Det innebär att det inte är en självklarhet att det blir just under din tid som fastighetsägare som arbetet måste utföras, men sannolikheten finns där och alltså bör man alltid ta reda på vad som gäller då man investerar i en fastighet.

Faktum är att ett stambyte i vissa fall kan behöva göras mer ofta än så, något som kan bero på att det uppstått akuta skador eller problem med avloppssystemet som inte går att lösa på något annat sätt än med ett stambyte. Eftersom tätskiktens livslängd är på runt 30 år så kan det också innebära att man i vissa fastigheter inte bör vänta mer än just 30 år med att göra ett stambyte, och man bör definitivt inte vänta mer än 60 år.

När göra stambyte?

Med tanke på att olika fastigheter kan variera vad gäller skick, mående och funktion så kan det vara svårt att säga exakt när ett stambyte bör göras, och även hur ofta ett stambyte bör göras.

En vanlig regel att förhålla sig till är att det bör ske någon gång mellan det att fastighetens stammar har hållit sig uppe i 30- 60 år, där man då får kontrollera och se efter hur stammarna mår under tiden. Trots att det i vissa fall är möjligt att ha samma avloppsstam i 60 år så är det ofta bäst att göra ett stambyte efter ungefär 30 år, speciellt om det är en gammal fastighet som kanske inte håller lika bra.

För att hålla koll på avloppets skick rekommenderas det ofta att man kontrollerar och ser efter hur det ser ut ungefär vart annat år, eller också varje år om man vill vara på den säkra sidan. Vill du ha chansen om att upptäcka problem eller skador i avloppssystemet bör du vara noggrann med att både kontrollera och underhålla med tiden.

Skulle det visa sig att avloppet till exempel blivit slitet, fått sprickor eller mindre skador så bör de fixeras rätt omgående, eller om det blivit stopp så bör man göra en rensning eller spolning. Upplever du några problem med avloppet, rören eller stammarna så bör du direkt kontakta kunniga rörmokare för att ta itu med problemet. Det kan handla om allt från stora läckage och stopp till mindre skador och sprickor, men ju oftare ni upplever eller märker av några problem med avloppet desto större är risken att de inom en snar framtid måsta bytas ut. 

Det finns många sätt att utföra en så kallad stamrenovering, alltså att man kontrollerar avloppet och åtgärdar de problem som påverkar avloppets funktion. Bara genom att hålla koll på avloppet och se till så att det håller sig i ett gott skick kan man skjuta på stambytet i flera år, och oavsett om problemet är stort eller litet så kan det finnas en chans att fixa till det utan att behöva byta något.

Stambyte – hur ofta görs det?

Så hur ofta gör man ett stambyte? Som tidigare nämnt så kan det vara något svårt att avgöra när och hur ofta ett stambyte ska göras, och det är även många som inte riktigt har koll på hur ofta ett stambyte faktiskt görs. Faktum är att ett stambyte är en väldigt komplicerad process som kommer att påverka samtliga bostäder och boenden i den specifika fastigheten, vilket i sig gör att man ofta försöker skjuta på ett stambyte så länge som det bara går.

Eftersom en fastighet styrs av samma avloppsstam, det vill säga att alla avlopp, rör och ledningar är ihopkopplade till samma system, så innebär det att alla avlopp påverkas av varandra på ett eller annat sätt. Skulle det då visa sig att en bostad eller en avdelning i en fastighet upplever problem med avloppet så kan det leda sig vidare till andra områden, och åtgärdas inte det så kan det skapa stora problem som man gärna undviker.

Stopp i avloppet, små sprickor, skador eller andra påfrestningar kan i sin tur leda till omfattande konsekvenser som vattenskador, läckage, översvämning, dålig lukt och så vidare. Åtgärdas inte detta på något sätt så finns det en risk för att skadorna bara blir ännu större, och håller det i sig så kommer det förmodligen leda till att hela avloppet måste bytas.

Har man väl tagit det så långt utan att ens kontrollera avloppet för att se så att allt står rätt till, utan istället så bara ignorerar man problemet och låter det fortgå, kommer samtliga bostäder i fastigheten att drabbas till slut. Att göra ett stambyte är verkligen inte en process som görs på en dag, och med andra ord bör man vara väldigt uppmärksam på sina avlopp och se till att de kontrolleras var eller vart annat år för att kunna åtgärda både mindre och lite större problem i tid för att minska risken om att behöva byta hela stammen.

Håller man koll på sitt avlopp och ser till att det fungerar som det ska så är det ofta inte nödvändigt att göra ett stambyte innan det att avloppet hållit i 30 år, och ju mer man fixar till mindre problem och underhåller skicket så kan man skjuta fram stambytet.

De avloppsproffs och rörmokare som faktiskt arbetar med att kontrollera stammen brukar se till att ett stambyte görs omkring vart 30:e år, i vissa fall tidigare om det uppstått något akut och i vissa fall senare om fastighetsägaren varit noggrann med underhåll och åtgärder. Det gäller att utgå från den specifika fastigheten i sig och se hur just den ser ut för att man på riktigt ska kunna avgöra när, hur och om det krävs ett stambyte.

Stamrenovering – hur ofta?

Som vi tidigare nämnt så kan man i många fall fixa till avlopp, rör och ledningar genom att göra vad man kallar för stamrenovering. Stamrenovering är en typ av relining som då innebär att man istället för att byta ut hela avloppet och stammen i sig så fokuserar man på att fixa de redan befintliga avloppen.

Beroende på hur avloppen ser ut, hur de fungerar, vilket skick de är i och hur gamla de är så kan man behöva ta till med varierande typer av stamrenovering. För att hitta den stamrenovering som passar bäst för det specifika avloppet så gäller det att kontrollera och undersöka noggrant för att sen få svar om vad problemet är och vad som måste åtgärdas. Här kan det rör sig om allt från foderbyte och fixering av ett rör till stamspolning och avloppsrensning.

Eftersom alla avlopp och avloppssystem är så pass olika och kan variera från olika fastigheter så är det svårt att säga exakt när en stamrenovering bör göras, något som också beror på det specifika problemet i sig och hur mycket arbete som krävs för att det ska kunna fixeras. Ju större problem som uppstår, och ju oftare de uppstår desto mer kan det luta åt att det krävs ett stambyte snarare än en stamrenovering. Men är problemen lite mindre, så som mindre slitage, sprickor eller lättare stopp så kan stamrenovering vara ett väldigt bra alternativ till åtgärd som kan innebära att du kan skjuta upp stambytet.

En stamrenovering bör göras så ofta som det är nödvändigt, och för att hålla koll på det så är det viktigt att man som fastighetsägare ser till att avloppet och stamsystemet kontrolleras med jämna mellanrum. Ofta rekommenderas det att man undersöker och även kanske åtgärdar avloppet varje eller vart annat år, för att man på så sätt ska få en chans att åtgärda möjliga problem när de fortfarande finns en chans att åtgärda dem, det vill säga innan de blir för stora!

Läs mer om stambyte hur ofta eller kontakta oss direkt för att få mer information!