Rörinspektion

Precis som namnet lyder så är en rörinspektion ett ingrepp som innebär att man kontrollerar de befintliga rören och avloppen för att se så att allt ser ut som det ska. Att göra en rörinspektion är speciellt nödvändigt om man upplever några problem med avloppen eller om det uppstår avvikande beteende i bostaden. Detta kan visa sig på ett flertal olika sätt, där slitage, stopp och skador kan leda till läckage, fuktskador, flagnade väggfärg, otrevlig lukt, dålig uppsugning och andra liknande följder som har negativa konsekvenser på bostaden. 

Vad innebär rörinspektion?

Som vi tidigare var inne på så är en rörinspektion ett arbete som innebär att man kontrollerar och inspekterar de rör, avlopp och ledningar som finns i en fastighet eller en byggnad. En rörinspektion kan gå till på lite olika sätt beroende på vilken fastighet det gäller, samt om man märkt några tydliga bekymmer med avloppen eller om allt verkar funka som det ska på ytan.

Under en rörinspektion är den grundläggande uppgiften att man ska se över avloppen och de rör som bildar ett ledningssystem, för att på så sätt kontrollera om hela systemet funkar som det ska eller om det krävs att man gör ett ingripande. 

Ett vanligt sätt för att utföra en rörinspektion är att använda sig av en speciell kamera som då kan filma avloppet, så att man på så sätt kan undersöka hela avloppet och alla olika rör för att se om det finns något slitage eller någon skada, och isåfall var den sitter och hur den kan åtgärdas på bästa sätt. 

När göra rörinspektion?

För att den fastighet eller byggnad som du bor i inte ska behöva bli utsatt för onödiga påfrestningar och omfattande problem när det gäller avlopp, rör och ledningar så bör man då och då göra en rörinspektion för att se så allt står rätt till. Att göra en rörinspektion kan vara nödvändigt av några olika anledningar, där man antingen kan agera i förebyggande syfte eller där det helt enkelt handlar om att åtgärda ett redan uppstått problem.

Det är nödvändigt att göra en rörinspektion om ni märker att ert avlopp inte fungerar som det ska, eller om ni får akuta problem som vattenläckage eller stopp. Vattenskador, fuktfläckar, dålig lukt, flagnande väggfärg och tröga avlopp kan vara tecken på problem som bör åtgärdas. Annars är det också bra att göra en rörinspektion i samband med renovering, för att se så allt ser bra ut och om det finns något som kan göras bättre. 

Varför gör rörinspektion?

Att göra en rörinspektion är ett ingrepp som rent ut sagt kan vara avgörande för fastighetens generella skick och funktion. I och med att ett avloppssystem ofta sträcker sig över hela fastigheten så kan en skada eller ett stopp som inte åtgärdas leda till väldigt omfattande konsekvenser. 

Det är just av den anledningen som man gör rörinspektioner, så att man kan kontrollera avloppets skick för att därmed få en chans att åtgärda möjliga problem innan det är för sent På vissa gamla fastigheter som stått länge utan att avloppen kontrollerats så kan det finnas många skador och stora slitage som måste åtgärdas, som då i många fall är så stora att de helt enkelt innebär att hela avloppssystemet måste bytas. 

Skulle det visa sig att avloppen i just din fastighet är väldigt gamla eller slitna, och att det då inte åtgärdats ordentligt så kan det innebära ett stambyte. Ett stambyte är ett projekt som kräver att man går in på djupet och ersätter varje bit av avloppet, just för att det helt enkelt kräver att man gör om för att det ska kunna fungera.Är man istället ute i god tid och gör en rörinspektion ”innan det är för sent” så kan man bespara sig mängder av arbete, tidskrävande inspektioner och även en hel del pengar. Avlopp som är i gott skick men som måste repareras på grund av mindre skador och slitage kan ofta klara sig med vad man kallar för avloppsrenovering eller relining.