Stambyte badrum

Att utföra ett stambyte i ett badrum kan vara rätt komplicerat och krångligt, speciellt med tanke på att det ofta innebär renovering och annat underhåll som följd av stambytet. När det kommer till just badrum så kan frågan om underhåll och agerande vara lite speciellt, inte minst om det visar sig att ditt badrum behöver renoveras utan det faktum att det ska göras ett stambyte. 

Huruvida man har rätt att renovera eller fixa till sitt badrum om det inte ska göras ett stambyte kan också variera beroende på vilken fastighet det gäller, där egna fastighetsägare, ägare av bostadsrätter och hyresgäster har olika rättigheter. Om det däremot är bestämt att ett stambyte i badrum ska ske så är det obligatoriskt med badrumsrenovering, eftersom stambytet kommer att påverka badrummets skick och funktion så pass rejält. 

När göra stambyte badrum?

För att förklara hur det hela hänger ihop så är det lättast om vi går in på det grundläggande agerandet först, det vill säga stambytet. Ett stambyte behöver oftast inte göra på flera år, där en fastighet och dess avloppssystem alltså kan stå sig i upp till 50 år (och ännu längre) om det är bra gjort. 

Men, sen självklart kommer det en dag då avloppen är så gamla och slitna att de inte längre klarar av att stå på egna ben längre, och där stamspolningar, avloppsrenoveringar och andra åtgärdar inte längre fungerar. Då är det helt enkelt nödvändigt att göra ett stambyte, som innebär att man byter ut vartenda avlopp, vartenda rör och varenda ledning för att ersätta med nya delar. 

När man gör ett stambyte så innebär det alltså att samtliga fastigheter och bostäder som tillhör detta avloppssystem kommer att påverkas förr eller senare i och med att hela stammen ska bytas ut. Det i sin tur resulterar i att alla badrum och kök, samt andra rum dit avlopp och rör är kopplade kommer att skadas och förstöras i och med bytet. Man måste kunna komma åt alla rör för att byta ut dem med nya delar, och då räcker det helt enkelt inte med att man arbetar på ytan. 

Att göra ett stambyte i ett badrum är alltså oundvikligt om det bestämts att man ska utföra ett stambyte i fastigheten, något som ofta uppstår om det skulle visa sig att det finns ett akut behov av stambyte eller om fastigheten stått till sig i ett flertal år utan ett byte. Eftersom hela systemet sitter ihop så måste alla följa med på tåget, något som då fastighetsägaren i sig ofta beslutar om. 

Stambyte badrum – fastighetsägare i bostadsrättsförening

Som vi tidigare nämnt så kan olika fastighetsägare och olika boenden ha olika rättigheter när det kommer till just stambyte i badrum, något som då hör ihop med hur ägandet av fastigheten ser ut, vilken roll du har i det hela, samt om det finns en bostadsrättsförening inblandad och vad den iså fall ansvarar för.

För dig som är fastighetsägare i ett fastighetshus eller en bostadsrättsförening har du i många fall skyldigheten att förhålla dig till de beslut som bostadsrättsföreningen eller styrelsemedlemmarna beslutar gällande stambyten och renoveringar. Vanligen tillåter man inga stora renoveringar i kök eller badrum förutom i samband med stambyte, men det finns även de brf:er som ger mer ansvar åt bostadsägaren själv.

Visar det sig att just din brf tillåter renoveringar i kök och badrum, det vill säga utöver den gången då det ska genomföras ett stambyte eller om din bostad är i akut behov av renovering, så är det däremot viktigt att du som fastighetsägare planerar ingreppet noggrant. 

Dels bör du kolla upp när nästa stambyte i badrum är planerat att inträffa så att du inte riskerar att behöva renovera det igen på nytt, och dels bör du se till att göra en ordentlig renovering som då kan hålla fram tills det att stambytet ska inträffa. Om det däremot ska inträffa ett stambyte snart och du inte är i akut behov av renovering är det smart att vänta, för då är badrumsrenovering obligatoriskt i och med bytet eftersom det krävs att de går in på djupet under väggar och skikt för att komma åt alla rör.

Kom då ihåg att du som bostadsägare inte har något annat val än att renovera kanske både kök och badrum, men att du ändå har rätten att välja hur ditt badrum ska renoveras och om du vill göra om eller förnya andra delar av badrummet som inte nödvändigtvis förstörs efter stambytet. 

Stambyte badrum – hyreslägenheter 

Är du en hyresgäst i en bostadsrätt som ägs av en annan ägare, eller bor du i en fastighet med hyreslägenheter så har du som boende sällan så mycket att säga till om när det gäller just stambyte i badrum och diverse renoveringar. Eftersom du som hyresgäst då inte äger lägenheter så är det inte du som ansvara för alla val och beslut som tas, utan då är det den privata bostadsägaren eller den stora fastighetsägaren så tar alla sådana beslut. 

Däremot finns det vissa hyresvärdar och bostadsägare som låter sina hyresgäster vara med och bestämma då fastigheten ska genomgå ett stambyte och att man därmed måste renovera badrummet. Speciellt om du har ett långt hyreskontrakt eller om det närmare bestämt är du som ”ansvarar för bostaden” utan att ägaren vill lägga sig i. 

Kom bara ihåg att oavsett om du har möjligheten att vara med och göra olika val och ta diverse beslut då ett stambyte i badrum ska utföras så är det viktigt att bostadens ägare alltid är med på det som du vill göra. Kommunicera och försök ta beslut ihop så gott det går, så att du som hyresgäst också trivs med processen och förändringarna som ska ske. Är fastigheten eller bostaden däremot i akut behov av badrumsrenovering gäller annat än att det inte får ske utöver bostadsägarens beslut eller i och med ett stambyte. 

Stambyte badrum – enskild fastighetsägare 

När det gäller just enskilda fastighetsägare, det vill säga du som äger ett hus eller en vill som står på egna ben och som endast påverkas av det egna hushållet så är det självklart du som fastighetsägare som helt och hållet ansvarar för stambyte och renoveringar. 

Där finns det alltså inget som säger att renovering av kök eller badrum endast får ske i samband med ett stambyte eller att någon annan beslutar när detta ska göras, utan här är det helt upp till dig! 

Dock är det smart om du som enskild fastighetsägare också försöker beräkna när ett stambyte kan behöva göras, så att du inte lägger massor av tid och pengar på en renovering som kanske ändå måste göras om sen i samband med ett framtida stambyte. Planerar du framåt och gör en renovering som kan anpassas i och med ett stambyte så är det inte alltid nödvändigt att göra om renoveringen, så försök vara förutseende för att minska risken om dubbeljobb.